Festool automotive systems

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Gelieve in te loggen voor het versturen van deze document per email!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

Plaats reactie met e-mailadres (bevestigen van e-mail is vereist om de reactie te plaatsen op de website) of in te loggen om een opmerking te posten

7.

1. 2016 Catalogus 2016

5. FESTOOL: VOOR PRO - FESSIONALS.

8.

50.

10. SNELLER IN SYSTEEM.

40.

2. Hartelijk dank aan alle vakmensen, aan alle professionele gebruikers en specialisten. U levert ons met uw werk de inspiratie om voortdurend oplossingen te ontwikkelen en te optimaliseren zodat u steeds uw tijd ver vooruit bent. Deze voorsprong willen wij graag met allen delen die naar maximale kwaliteit en efficiëntie streven. Zij die er vanaf het begin alles aan doen om meer succes te behalen, hebben de toekomst. En wij ondersteunen u daarbij. Tot u uw doel hebt bereikt! HET IS TIJD OM EEN VOORSPR TE PAKKEN.

4. Profit Zone | Uw weg naar de profi-liga U wilt de beste ideeën voor de beste resultaten. „PROFESSIONALS MAKEN GEEN COMPROMISSEN. ”

110.

94.

6. = Profit Zone | Uw weg naar de profi-liga Uw professionaliteit, uw inzet en uw eisen verdienen geavanceerde technologie die niet alleen een positief effect heeft op uw arbeidsresultaat, maar ook uw omzet stimuleert en zodoende in hoge mate doorslaggevend is voor het succes van uw onderneming. Met elk product en onze individuele service willen wij u de middelen aanreiken waarmee u verzekerd bent van een concurrentievoordeel en winstgevendheid en waardoor u met speels gemak de concurrentie voor blijft. PROFESSIONALS PROFITEREN.

15. 13 Voorbereidingsset, Carrosseriebouw | Sets PERFECT Zorgt voor het perfecte oppervlak voor alle hierop volgende lakvoorbereidingen. www. festool .be/nl

9. Uw weg naar de profi-liga | Profit Zone POTENTIEELANALYSE WERKPLAATSOPTIMALISATIE STANDAARDARBEIDSPROCESSEN PROFIT ZONE De actuele toestand van uw werkplaats en uw werkprocessen worden bij u op locatie onderzocht. Onze experts laten u zien hoe u door eenvoudige maatregelen tijd en geld bespaart. Zo kunt u gezonder werken en de efficiëntie verhogen. U en uw team besluiten samen met onze experts welke oplossingen het beste zijn voor uw werkplaats. Vervolgens gaat het om de realisatie – begeleid door trainingen en handige tips voor de nieuwe arbeidsprocessen en systemen. Daarna zorgt u ervoor dat de arbeidsprocessen optimaler en sneller verlopen: met de Festool standaardarbeidsprocessen inclusief eenvoudige en veilige stap-voor-stap aanwijzingen en adviezen voor de juiste combinatie van machine, accessoires en verbruiksmateriaal. Met rasse schreden belandt u onvermijdelijk daar waar u het beste presteert. In de Profit Zone. Hier spaart u tijd en geld, beschermt u uw gezondheid en realiseert u ten slotte een absoluut maximum aan efficiëntie. UITSTEKENDE PRESTATIES VOOR EEN UITSTEKEND RESULTAAT.

31. 29 -80 % Tot 80 % energiebesparing in het complete systeem incl. EAA en ASA. www. festool .be/nl

137. „Wij kennen Festool al sinds 1997. Sinds een jaar werken wij ook met het schuurmateriaal en hebben nu minder schuurzolen en bewerkingen nodig. De auto’s zijn sneller geprepareerd, wij hebben minder materiaal nodig en werken voordeliger.” „Wij zijn nu al meer dan 5 jaar QSP-partner en ik ben zeker dat het partnerschap nog wel langer blijft bestaan, omdat ik zeer tevreden ben met de producten, het verbruiksmateriaal en de kwaliteit van de service. Wanneer ik vragen heb, worden deze altijd beantwoord. Het partnerschap helpt mijn bedrijf gestaag vooruit.” „Al meer dan 15 jaar vertrouwen wij op het premiummerk Festool, want wij stellen dezelfde eisen aan kwaliteit. De levensduur van de machines is opmerkelijk. En als er dan toch eens een reparatie nodig is, krijgt onze opdracht door het QSP-partnerschap voorrang. Over het geheel zijn wij daardoor productiever. Festool heeft voor ons altijd vruchten afgeworpen.” De gebroeders Gabriele en Adriano Cavalli van de werkplaats Cavalli, Valmadrera LC, (IT) Frederic Corger, hoofd Carrosserie des canaux, (FR) Saskia Bauer, bedrijfsleidster van John Bauer GmbH (Hamburg, D) „Al meer dan 15 jaar vertrouwen wij op het premiummerk Festool ...” „Het partnerschap helpt mijn bedrijf gestaag vooruit.” „Wij kennen Festool al sinds 1997.”

19. 17 Spotrepair, Spotrepair-set | Sets 2 in 1 Twee toepassingen. Eén machine. www. festool .be/nl

17. 1 4 2 5 3 6 15 Spotrepairproces | Proces BIJ TE LAKKEN GEBIED REINIGEN PLAMUUR SCHUREN BIJ TE LAKKEN GEBIED SCHUREN BIJGELAKT GEBIED POLIJSTEN BESCHADIGD MATERIAAL VERWIJDEREN RUWHEIDSDIEPTE VERMINDEREN MPA 5000, spons oranje, microvezeldoek, ROTEX RO 90 DX GRANAT P400, ROTEX RO 90 DX PLATIN 2 S1000, PLATIN 2 S2000, ROTEX RO 90 DX MPA 5000, spons oranje, microvezeldoek, ROTEX RO 90 DX GRANAT P120, ROTEX RO 90 DX GRANAT P180, P280, P400, ROTEX RO 90 DX Vulmateriaal naar de beschadigde plaats toe spuiten** Lak naar de beschadigde plaats toe opsproeien** Polijsten Ø 75 mm* Schuren Ø 90 mm* Schuren Ø 90 mm* Schuren Ø 90 mm* Schuren Ø 90 mm* Polijsten Ø 75 mm* * Schakelstand van de ROTEX RO 90 ** Vulmateriaal en lak zo nauwkeurig mogelijk op de beschadigde plaats aanbrengen. Anders wordt het te polijsten oppervlak onnodig groter en kunnen zich op de overgang randen vormen, die later dan nog eens moeten worden bijgewerkt. www. festool .be/nl

23. 21 Schuren, Handschuurblokkenset | Sets De sets voor het Festool-schuurproces Handschuurblokkenset Elektrische schuurset Persluchtset Safety set STOFVRIJ De HSK-set met afzuiging. www. festool .be/nl

11. 9 Inleiding | Sets en processen DE PROFESSIONELE PROCESSEN EN SETS Festool. Dat zijn processen en gereedschapssystemen voor winnaars. Voor professionele gebruikers die weten dat fraaie omzetresultaten alleen bereikt kunnen worden met de hoogste kwaliteit, efficiëntie en prestaties. Voor specialisten die net zoveel verstand hebben van positieve bedrijfsresultaten als van lakken, en die in recordtijd voor kwaliteitswerk zorgen. Voor vakmensen die begrepen hebben wat er allemaal mogelijk is en vooral hoe het gerealiseerd moet worden. Voor experts die in de wedloop tegen de tijd en de concurrentie als eersten over de eindstreep gaan. Elke dag weer. WIE DE TOP WIL BEREIKEN KAN NIET ZONDER FESTOOL. www. festool .be/nl

29. 27 Schuren, Veiligheidsset | Sets De sets voor het Festool-schuurproces Handschuurblokkenset Elektrische schuurset Persluchtset Safety set ATEX Mobiele stofzuiger voldoet aan ATEX-richtlijn 94/9EG voor zone 22. www. festool .be/nl

13. 11 Carrosseriebouw, Montageset | Sets 50 % sneller dan elke schroevendraaier. www. festool .be/nl

142. 140 Algemene opmerkingen bij de catalogus: 1. Let erop dat bij het gebruik van Festool producten zoals perslucht- en elektrisch gereedschap naast de accessoi - res en het verbruiksmateriaal, evenals bij de bewerking van gezondheidsbedreigende stoffen of materialen, het gebruik van passende veiligheids-inrichtingen resp. het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vereist is. Informatie hierover vindt u in de betreffende veiligheidsbladen. Wanneer u vragen heeft, kunt u zich ook richten tot onze klantenservice. 2. In zoverre er in de catalogus gegevens over de verwer - king worden vermeld, zoals hoeveelheden, tijdsbespa - ring en schuurvermogens, gaat het om gemiddelde waarden die al naar gelang het te verwerken materiaal duidelijk hoger of lager kunnen uitvallen. De f abrikant staat er niet voor garant dat deze waarden in elk afzonderlijk geval bereikt worden. Voor vragen op dit gebied staat uw Festool vakhandel u terzijde. 3. Alle in deze catalogus aangeduide merken-, patent- of andere industriële eigendomsrechten blijven eigendom van de betreffende rechthebbende, zelfs wanneer hier ten aanzien van een van de voornoemde rechten niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. De weergave van met name gebruiksnamen, handelsnamen, waren - aanduidingen, etc, in deze catalogus vormt ook zonder bijzondere vermelding geen rechtvaardiging voor de veronderstelling dat deze namen in de zin van de wet - geving inzake de fabrieks- en handelsmerkbescherming als vrij zijn te beschouwen en daarom door iedereen gebruikt mogen worden. 4. Wijzigingen, met name van techni sche gegevens of specificaties, zijn zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Afzonderlijke kenmerken kunnen afhankelijk van de specifieke situatie per land ver - schillend zijn. 5. Geen e nkele afbeelding is bindend. Elke afbeelding kan ten dele componenten of onderdelen weergeven die niet in de betreffende serie van de machines zijn inbegrepen. Bij vragen kunt u zich richten tot uw Festool vakhandel. 6. Veiligh eid: Al het in deze catalogus vermelde elektrische en persluchtgereedschap stemt – afhankelijk van het type machine – overeen met de toepasselijke IEC- resp. EN-veiligheidsnormen (IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000). 7. CE-conformitei t: Al het in deze catalogus vermelde elektrische en persluchtgereedschap voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke EU-richtlijnen (machinerichtlijn 2006/42/EG, lage-spanningsrichtlijn 2006/95/EG, EMV-richtlijn 2004/108/EG en RoHS-richtlijn 2011/65/EU). 8. ISO-certificering: Al het in deze ca talogus genoemde elektrische en persluchtgereedschap wordt vervaardigd in onze productielocaties, die met DIN EN ISO 9001 zijn gecertificeerd. 9. Isolatie: Het in deze catalogus vermelde elektrische gereedschap is overeenkomstig de voorschriften geïsoleerd. 10. De in de catalog us aangegeven gewichten van machi - nes hebben in de regel betrekking op het gewicht van gebruiksklare machines, inclusief standaard inzetge - reedschap, maar zonder kabels en accessoires resp. verbruiksmateriaal. Houd er rekening mee dat het uiteindelijke gewicht, afhankelijk van inzetgereedschap, accupacks, accessoires of andere gebruikte onderdelen, kan afwijken van de opgave in de catalogus.

144. 142 Algemene aanwijzingen | Notities

20. 18 Minimaal investeren voor een maximaal rendement. In slechts 4 stappen. Elke medewerker levert met het standaardschuurproces van Festool dezelfde kwaliteit af en reduceert hiermee inspanningen voor dure nabewerkingen. X X Snelle voorbereiding van het oppervlak voor het lakproces in slechts 4 stappen X X Steeds kwalitatief dezelfde resultaten voor een optimaal voorbereid lakwerk SCHUREN IN DE PROF-LIGA Proces | Schuurproces ALTIJD HETZELFDE. MAXIMALE KWALITEIT.

35. 33 Polijsten, Hoogglansset I + II + III | Sets De sets voor het Festool-polijstproces Hoogglansset Hologramset +30 % sneller met het proces met volledige uitrusting. www. festool .be/nl

141. 139 www. festool .be/nl Notizen | Algemene aanwijzingen

145. 143 www. festool .be/nl Notities | Algemene aanwijzingen

21. 4 3 1 2 19 PLAMUUR SCHUREN: GROF SCHUREN GRONDVERF SCHUREN: EINDSCHUREN PLAMUUR SCHUREN: TUSSENSCHUREN PLAMUUR SCHUREN: FIJNSCHUREN GRANAT P80 + LEX 3 150/5 of ETS EC 150/5 GRANAT P400 + LEX 3 150/3 of ETS EC 150/3 GRANAT P180 + LEX 3 150/5 of ETS EC 150/5 GRANAT P280 + LEX 3 150/5 of ETS EC 150/5 Schuurproces | Proces www. festool .be/nl

74. 72 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Systeemtoebehoren RUTSCHER RS 100 Schuurzool Schuurmateriaal Accessoires voor vlakschuurmachine RUTSCHER RS 100 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Schuurzool StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C voor RS 100 C, RS 1 C, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, maten 115 x 221 mm, Blister-verpakking 34,10 41,26 488226 2 Schuurmateriaal vanaf pagina 85 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

3. ONG 48 14 92 18 108 30 132 38 10 2 36 8 De app voor nog meer informatie. Alle informatie op pag. 132 Oppervlakken bewerken Spotrepair Stofzuigen Schuren Organisatie op de werkvloer Polijsten Algemene aanwijzingen Boren en schroeven Boren en schroeven Profit Zone Gereedschap Sets en processen

134. Algemene aanwijzingen | Augmented Reality App ALGEMENE AANWIJZINGEN Meer zien met Augmented Reality. Bekijk de foto’s, video’s of 3D-afbeeldingen in de catalogus op de pagina’s waarop u het Augmented-Reality-symbool ziet. En het werkt als volgt: Installeer de gratis Augmented-App FESTOOL automotive systems op uw mobiele apparaat. Richt nu de camera op een pagina waarop een Augmented Reality-pictogram te zien is. 1. DOWNLOAD 2. SCANNEN Voor iO’s vindt u de toepassing in de iTunes Store, voor Android-apparaten in de Google Play Store. DE FESTOOL APP. NOG MEER ONTDEKKEN.

25. 23 Schuren, EC elektrische schuurset en elektrische schuurset | Sets De sets voor het Festool-schuurproces Handschuurblokkenset Elektrische schuurset Persluchtset Safety set +30% sneller in het proces met volledige uitrusting. www. festool .be/nl

27. 25 Schuren, EC persluchtset en persluchtset | Sets De sets voor het Festool-schuurproces Handschuurblokkenset Elektrische schuurset Persluchtset Safety set -30 % Minder energiekosten dankzij lager persluchtverbruik – 290 l/min. www. festool .be/nl

37. 35 Polijsten, Hologramset | Sets De sets voor het Festool-polijstproces Hoogglansset Hologramset 1 Alles in één enkele stap. www. festool .be/nl

32. 30 Proces | Polijstproces POLIJSTEN IN DE PROF-LIGA Met slechts 2 stappen is het Festool-polijstproces de concurrentie mijlen voor. Een minutieus op elkaar afgestemd systeem van machines, schuurmateriaal en poets- en polijstpasta’s staat garant voor een snelle, eenvoudige en constante polijstkwaliteit die een weerspiegeling is van onze efficiëntie en expertise. X X In slechts twee stappen naar hoogglans = tot 30 % sneller met het standaardarbeidsproces van Festool X X Schuurmateriaal loopt tot 50 % minder vol en heeft een tot 3 x langere levensduur DAARMEE SCHITTERT OOK DE LAKWERKER.

51. 64 62 58 56 55 53 50 67 Oppervlakken bewerken | Gereedschap OPPERVLAKKEN BEWERKEN Accessoires en verbruiksmaterialen Het Festool-systeem Rotatiepoetsmachine Perslucht-vlakschuurmachine Rotatieschuurmachine Perslucht-excenterschuurmachine Excenterschuurmachine Vlakschuurmachine Excenterschuurmachine Polijsten Schuren met perslucht Schuren RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180 LRS 93, LRS 400 RAS 115, RAS 180 LEX 3, LEX 2 ROTEX RO 90 DX, RO 125, RO 150 RS 100 ETS EC 125, ETS EC 150 VOOR HET PERFECTE OPPERVLAK. 49 www. festool .be/nl

33. 1 2 31 Polijstproces | Proces SCHUREN POLIJSTEN Schuurmateriaal GRANAT P1500 + LEX 3 77/2,5-Set Premium lamsvel + 1-staps schuurpolish MPA 5000 + SHINEX RAP 150 Voor het uitschuren van oneffenheden voor een fijn schuurbeeld op alle blanke lakken met minimale krasdiepte. In slechts één enkele stap verwijdert u schuurkrasjes en brengt u een perfecte glans aan. Wafelspons wit 150 mm en hoogglanspolish MPA 11000/1 + ROTEX RO 150 X X Extra bij donkere en gevoelige lakken voor het verwijderen van microfijne schuurdippen (hologrammen): www. festool .be/nl

38. 36 Gereedschap | SERVICE all-inclusive Na registratie GRATIS bij elke Festool-machine: de SERVICE all-inclusive Profiteer eenvoudig van de gratis SERVICE all-inclusive. Het enige wat u hoeft te doen is de machine binnen 30 dagen na aankoop op uw gratis myFestool account of via www. festool .be/service registreren. Wij helpen u graag verder. * * Festool-machine binnen 30 dagen na aankoop online registreren voor SERVICE all-inclusive en de servicevoor - waarden accepteren.Meer informatie over de servicevoorwaarden en restricties op www. festool .be/service. Registreer u nu: www.festool.be/service SERVICE ALL-INCLUSIVE EXCLUSIEF, ONZE SERVICE ALL-INCLUSIVE

41. 40 43 39 Boren en schroeven | Gereedschap BOREN EN SCHROEVEN Accessoires en verbruiksmaterialen Het Festool systeem Accu-schroefboormachine CXS, TXS, C 15, T 15+3, T 18+3 MOEITELOOS SCHROEVEN. www. festool .be/nl

16. 14 Proces | Spotrepair SPOTREPAIR IN DE PROF-LIGA Wie nauwkeurig kijkt, verdient niet alleen aan grotere schades. Spotrepair is het conjunctuurprogramma dat kleine lakschades tot 3,5 cm voor een vaste prijs verhelpt. In minder dan 90 minuten, met één enkele machine: de ROTEX RO 90 DX. X X Klaar in 90 minuten X X Bijzonder efficiënt door de toepassing van één machine voor het gehele proces X X Moeiteloos gegenereerde extra business KLEINE SCHADE, GROTE OMZET.

135. 136 140 141 134 144 Augmented Reality App | Algemene aanwijzingen Trefwoordenregister Algemene aanwijzingen bij de catalogus Productkenmerken Quality System Partner Algemene aanwijzingen Festool automotive worldwide 133 www. festool .be/nl

95. 97 99 95 94 100 Stofzuigen | Gereedschap STOFZUIGEN Accessoires en verbruiksmaterialen Het Festool-systeem Speciale stofzuigers CLEANTEC Turbine Mobiele stofzuigers CLEANTEC Mobiele stofzuigers CLEANTEC compact CT 48 EC, CT 48 EC/B22 TURBO II CT 26/36/48 CTL MIDI EFFICIËNT STOZUIGEN 93 www. festool .be/nl

111. 128 126 121 122 120 119 118 117 116 123 110 Organisatie op de werkvloer | Gereedschap ORGANISATIE OP DE WERKVLOER Accessoires en verbruiksmaterialen Het Festool-systeem Transportsystemen Opbergsystemen Werklamp Bouwplaatsradio Toolcenter Multifunctionele kruk Workcenter Energie-/ afzuigsatellieten Afzuigarmen SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart SYSTAINER, SORTAINER, ToolBox SYSLITE KAL II SYSROCK BR 10 TC 3000/2 MFH 1000, UCR 1000 WCR EAA ASA Werkplaatsorganisatie Sets EFFIËNT ORGANISEREN. 109 www. festool .be/nl

39. 48 92 108 38 36 15 10 36 37 SERVICE all-inclusive | Gereedschap Oppervlakken bewerken Stofzuigen Organisatie op de werkvloer Boren en schroeven Gereedschap MAANDEN Alle herstellingen GRATIS DAGEN Testen zonder risico JAAR beschikbaarheid reserveonderdelen MAANDEN GRATIS diefstalverzekering www. festool .be/nl

140. 138 SORTAINER .............................. 127 Spanmoer SM R AS 115, RAS 180 ....................... 73 Speciale zuigmond/-borstels .............. 103 Spiraalboor ............................... 47 Spotrepairproces .......................... 14 Spotrepair-set ........................ 16, 110 Sproeiwas ............................... 88 Standaard arbeidsproces Polijstproces ........................... 30 Schuurproces ........................... 18 Spotrepairproces ........................ 14 Standaard filter afzuigturbine TURBO II ..... 107 Starterset ............................... 58 Steunschijf ST-STF E TS EC 125 ............................. 70 E TS EC 150 .............................. 71 L EX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, L EX 2 185 .......................... 74-75 R AS 115, RAS 180 ....................... 73 Stofafzuigen Accessoires en verbruiksmaterialen ................... 100 Stofzuigen productoverzicht ................ 93 Stopcontact E A A CT/SR ......................... 10 7, 12 3 SYS-Cart ............................... 128 SYS-Combi .............................. 127 SYSLITE KAL II ........................... 121 SYS-port ............................... 128 SYSROCK BR 10 ......................... 122 SYS-roll ................................ 128 SYS-StorageBox ......................... 128 SYSTAINER T-LOC Bodem-schuimrubber .................. 130 Deksel-schuimrubber .................. 130 I nzetbakjes, inleg- en inzetstukken ....... 130 S chuimrubber inzetstuk ................ 130 S YSTAINER met inleg voor schuurmateriaal ..................... 129 S YSTAINER met universeel inzetstuk ..... 129 S YSTAINERS zonder inzetstuk ............ 126 Systainer-Port .......................... 128 Systainer-uittreklade .................... 128 SYS-ToolBox ............................ 128 T T 15+3 ................................ 42, 44 T 18+3 ................................ 42, 44 TC 3000/2 ........................... 120, 125 Titan 2 ................................ 79, 8 3 TLC 3 .................................... 44 Toevoereenheid T C 2000, TC 3000 ...................... 106 Toolcenter TC 3000/2 T C 3000/2 ......................... 120, 125 TURBO II DC-TEC T URBO II M-14WP .................... 28, 99 T URBO II M-14WP ATEX ............... 28, 99 T URBO II M-8WP ..................... 28, 99 T URBO II M-8WP ATEX ............... 28, 99 Turbofilter TF ........................... 107 TXS .................................. 40, 43 U Universeel center U RC 1000 .......................... 119, 12 4 Universeel-inzetstuk ...................... 131 Universele haak W CR 1000, UCR 1000 .................... 124 URC 1000 ............................ 119, 12 4 V Vlakschuurmachine R S 100 .............................. 55, 72 Vlies ..................................... 81 Vloerzuigmondstukken ................... 103 W Wafelspons ....................... 30, 90, 115 Wandmontage EAA-W ................. 117, 12 3 WCR 1000 ............................ 118 , 12 4 Werklamp K al II ............................... 10, 121 Werkplaatsoptimalisatie ..................... 4 Workcenter ......................... 124, 129 Z Zelfklevende bloemvormige schuurbladen ... 89 Zoom-inzetstukken SYSTAINER ........................... 130 Algemene aanwijzingen | A – Z Trefwoordenregister

36. 34 Sets | Hologramset, Polijsten Polijstaccessoires Systeemaccessoires Microfijne schuurdippen in donkere lakken vereisen een speciale behandeling na het polijsten. Met de ROTEX-combibaan maken deze hologrammen in een handomdraai plaats voor een perfecte glans op het gehele oppervlak. HOLOGRAMSET Verbruiksmateriaal Spons, hoogglanspolish, microvezeldoek en nog veel meer X X Afstemming van de systeemcomponenten levert de perfecte glans: witte wafelspons en hoogglanspolish X X Zekere resultaten door koeler oppervlak dankzij het lage toerental en de wafelspons Excenterschuurmachine ROTEX RO 150 FEQ bij de hologramset inbegrepen VAP €* Bestel-Nr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. (Een gedetailleerde opsomming op pagina 115) Pagina 88 Pagina 69 DONKERE LAK MOET SCHITTEREN. 724,00 876,04 712635

136.  Algemene aanwijzingen | Quality System Partner Een succesvolle samenwerking sinds 2009. Wij bieden aan onze Quality System Partners (QSP) een heel speciale klantenservice aan en verzekeren u hiermee van een comfortabele voorsprong op de concur- rentie. Wij willen in doorslaggevende mate meewerken aan uw succes en u wat betreft kostenreducering, efficiëntere werkprocessen, verbeterde productiecapaciteit, innovaties en trends permanent ondersteunen en stimuleren. QUALITY SYSTEM PARTNER. QSP * Servicevoorzieningen kunnen van land tot land verschillen  U profiteert van het SERVICE all-inclusive pakket, zoals 3 jaar garantie op nieuwe machines inclusief slijtdelen, bescherming tegen reparatiekosten, niet tevreden – geld terug, verzekering tegen diefstal, 10 jaar reserveonderdelen-garantie, etc.  Individueel en professioneel systeemadvies met werkplaatsoptimalisatie bij u op locatie  Jaarlijkse Festool systeemscholing van uw medewerkers  Technische ondersteuning van Festool Word ook Quality System Partner! Meer informatie via www.festool.be Uw voordelen* als Quality System Partner:

89. 3"1 4)*/&93"1 10--69 87 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Systeemtoebehoren Poetssteunschijf Poetssponzen Polijstmateriaal Accessoires voor rotatiepoetsmachine RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Polijstzool PT-STF-D80-M14 voor RAP 80, om polijstaccessoires te bevestigen, met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten, Diameter 70 mm, Hoogte 20 mm, Blister-verpakking 28,40 34,36 488337 Polijstzool PT-STF-D150-M14 voor RAP 150, om polijstaccessoires te bevestigen, met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten, Diameter 125 mm, Hoogte 25 mm, Blister-verpakking 32,60 39,45 488342 Polijstzool PT-STF-D180-M14 voor RAP 180, om polijstaccessoires te bevestigen, met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten, Diameter 165 mm, Hoogte 30 mm, Blister-verpakking 36,50 44,17 488349 2 Polijstspons vanaf pagina 90 3 Polijstmateriaal vanaf pagina 88 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

91. 89 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Polijstaccessoires Schuurschijfjes, schuurknopje en lakschraper Type VAP €* Bestel-Nr. Zelfklevende bloemvormige schuurbladen voor schuurknopje RH-SK D 32-36, zelfklevend, in een rol, uitvoering Granat, verpak.inh. 500 st. korrel P2000 SK D32/0 P2000 GR/500 211,00 255,31 500445 korrel P2500 SK D32/0 P2500 GR/500 211,00 255,31 500446 korrel P3000 SK D32/0 P3000 GR/500 211,00 255,31 500447 Schuurknopje voor bloemvormige schuurbladen D 32-36, voor het verhelpen van fouten, dient voor de opname van zelfkelevende schuurbladen met 36 mm diameter RH-SK D32-36 5,80 7,02 493069 Lakschraper met koord, om ingesloten lakdeeltjes en oneffenheden heel precies te verwijderen, met omlopende holle slijping, van hardmetaal, afmetingen 25 x 30 mm LZK-HM 64,50 78,05 497525 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

30. 28 Sets | Afzuigturbine, Schuren AFZUIGTURBINE TURBO II DC-TEC TURBO II TURBO II TURBO II TURBO II VAP €* Bestel-Nr. VAP €* Bestel-Nr. VAP €* Bestel-Nr. VAP €* Bestel-Nr. Systeemaccessoires De turbine DC-TEC is de bijzonder efficiënte centrale afzuigoplossing. De automaat zorgt voor de optimale verhouding tussen het gewenste afzuigvermogen en de energie die daarvoor noodzakelijk is. Het resultaat is 100 procent vermogen met tot 80 procent verminderd energieverbruik. Wat wil men nog meer? Of anders gezegd minder. Voor uw eisen het beste M-8WP R1 M-8WP ATEX R1 M-14WP R1 M-14WP ATEX R1 Geschikt voor max. 8 werkplekken. Geschikt voor max. 8 werkplekken, incl. ATEX-certificering. Geschikt voor max. 14 werkplekken. Geschikt voor max. 14 werkplekken, incl. ATEX-certificering. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. X X Afzuiging voldoet aan ATEX-richtlijn 94/9/EG voor zone B22 X X Afzuiging voldoet aan ATEX-richtlijn 94/9/EG voor zone B22 (Een gedetailleerde opsomming van alle artikelen vanaf pagina 99) Pagina 107 VEEL STOFZUIGEN BIJ LAGE STROOMKOSTEN. 9.524,00 1 1.524,04 583884 11.688,00 1 4.142,48 583886 10.606,00 1 2.833,26 583885 12.771,00 1 5.452,91 583887

108. 106 Gereedschap | Stofzuigen Systeemtoebehoren voor mobiele stofzuigers CT en stofafzuigingsapparaten SR CT-Accessoire Type VAP €* Bestel-Nr. voor CT 26/36, gereedschapshaak voor schuurmachines, van gegalvaniseerd staal, voor het veilig en ergonomisch opbergen van elektrisch of persluchtgereedschap WHR-CT 47,60 57,60 496122 Afsluitschuif voor CT AC / CT 36 AC PLANEX, zorgt voor een extreme onderdruk in het reservoir, het filter wordt nog sterker gereinigd, in doos VS-CT AC/SRM45 PLANEX 46,70 56,51 497926 Adapter adapter voor de montage van het WCR en/of de verzorgingseenheid VE CT 26/36/48 bij CT 48 EC en CT 48 EC B22, in doos AD-WCR 59,10 71,51 498805 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. voor mobiele stofzuigers CT en stofafzuigingsapparaten SR CT-Accessoire Perslucht Type VAP €* Bestel-Nr. Persluchtmodule om de CTL/CTM-mobiele stofafzuiger met de uitvoering E om te bouwen in de LE uitvoering, geïntegreerde automatische perslucht in-/uitschakeling, alleen geschikt voor CT 22/33/44, in doos DLM-CT 172,60 208,85 452829 Toevoereenheid in doos voor CT 22/33/44/55 in LE-uitvoering, bestaande uit condensaatsnelafvoer, drukregelaar, smeerbus en olievrije persluchtafvoer met snelkoppeling, bij CT 22/33 alleen te monteren in combinatie met duwbeugel SB-CT, niet voor CT 11/CT MINI/CT MIDI VE-CT 426,90 516,55 452797 voor CT26/36/48 in LE uitvoering, snelle condensuitlaat, drukregelaar, smeerbus en olievrije persluchtafvoer met snelkoppeling VE-CT 26/36/48 426,90 516,55 495886

22. 20 Sets | Handschuurblokkenset, Schuren Systeemaccessoires Schuurmateriaal Als u uw eigen handen voor een karwei moet gebruiken, mogen er geen compromissen gemaakt worden ten aanzien van kwaliteit en gezondheid. De handschuurblokkenset met afzuiging laat geen stof of ingesloten stofdeeltjes achter. Alleen optimale schuurresultaten onafhankelijk van de gebruiker. HANDSCHUURBLOKKENSET X X Geen tijdrovende nabewerking: schoon schuren – ook met de hand X X Optimaal oppervlakteresultaat door een breder schuurvlak Bestel de volgende componenten Handschuurblokkenset HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200, HSK-A 80 x 400, HSK-A 115 x 226 Afzuigslang D21,5 x 5 m HSK VAP €* Bestel-Nr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. (Een gedetailleerde opsomming van alle artikelen vanaf pagina 78) Pagina 78 Pagina 79 MOOI GESCHUURD HANDWERK. 32,60 39,45 6,52 / 1 m 7,89 / 1 m 495019 341,60 413,34 309,00 3 73,89 497101

45.  $94 594 43 www. festool .be/nl Boren en schroeven | Gereedschap Systeemtoebehoren * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. CENTROTEC Boorhouders, hoekaanzetstuk Accupacks, oplaadapparaten Accessoires voor accu-schroefboormachines CXS en TXS Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Boorkop WH-CE CENTROTEC voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20/DRP 20) met CENTROTEC aansluiting, Blister-verpakking 22,10 26,74 492135 2 Boorhouder BF-FX 10 voor Festool accuschroefboormachines CXS en TXS, Spanbereik 1-10 mm, Blister-verpakking 51,90 62,80 499949 3 Hoekaanzetstuk XS-AS voor CXS, TXS, om op moeilijk toegankelijke plekken te werken, Blister-verpakking 68,70 83,13 497951 4 Accupack BP-XS 2.6 Ah Li-Ion lithium-ion (Li-ion) reserveaccu voor accuschroefboormachine CXS en TXS, Capaciteit 2,6 Ah, gewicht 0,200 kg, Spanning 10,8 V, Blister-verpakking 82,40 99,70 500184 5 Oplaadapparaat MXC voor accuschroefboormachine CXS, TXS, voor accupack BP-XS, laadstroom 2,8 A, ingangsspanning 220-240 V, in doos 54,00 65,34 497495

58. 56 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Rotatieschuurmachine RAS 115 RAS 115 De schuurmachine voor het grove werk. u met een ergonomisch design en een geringe behuizingsdiameter van 58 mm ideaal voor ontspannen werken op kleinere vlakken en bij kanten u werken zonder onderbrekingen – door een snelle schijfwisseling zonder gereedschappen met de FastFix Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 500 Onbelast toerental (min⁻¹) 1350-3800 Verwisselbare steunschijf Ø (mm) 115 Gereedschapsspindel M14 Aansluiting stofafzuiging Ø (mm) 27 Gewicht (kg) 2,3 = met MMC elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. StickFix steunschijf Ø 115, steunschijf 2F Ø 115 mm, StickFix schuurschijven, afzuigkap, beschermkap, extra handgreep, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC RAS 115 E-Set 415,00 502,15 570788 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 73 Schuurmateriaal vanaf pagina 80 Antistatische uitrusting. De RAS beschikt over een antistatische uitrusting, zodat ook de afname van lakken op metaal eenvoudig en zonder gevaar mogelijk is. De uitrusting voorkomt dat het schuurstof statisch wordt geladen.

127. 5$  125 www. festool .be/nl Organisatie op de werkvloer | Gereedschap Systeemtoebehoren Ordenen: hangen Houder: machine, slang Persluchtaanvoer Accessoires voor Toolcenter TC 3000/2 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Achterwand TC 3000 RW voor Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 inhanghaken, afmeting lengte x breedte 990 x 340 mm, in doos 156,50 189,37 452986 2 Gereedschapshouder WHR/D-TC voor TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, voor veilig en ergnomisch ophangen van 2 elektrische en/of perslucht machines tegelijkertijd, in doos 52,00 62,92 493415 3 Slanghouder TC-SH voor TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, voor achteraf aanbouwen TC 3000, in doos 56,10 67,88 487304 4 Toevoereenheid VE-TC 3000 voor Toolcenter TC 2000, TC 3000, voor de persluchtaanvoer van mobiele stofafzuigers CT 22/33 en stofafzuigers, serie SR 151 en SR 200 in LE-uitvoering, in doos 428,70 518,73 454808 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

18. 16 Sets | Spotrepair-set, Spotrepair Elke kleine kras biedt een kans op meer klanttevredenheid en meer omzet. Al bij de ontvangst van het voertuig kunt u uw klanten een service tegen een vaste prijs aanbieden en kunt u uzelf een concurrentievoordeel verschaffen. Schade verhelpen, omzet vergroten. Dat is spotrepair. Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90 DX + afzuigslang plug it Mobiele stofzuiger CTL 26 E + Workcenter WCR 1000 Systeemaccessoires Schuurmateriaal SPOTREPAIR-SET Verbruiksmateriaal Schuurmateriaal-Systainer incl. schuurmateriaal, poetssteunschijf, polish, sponzen VAP €* Bestel-Nr. X X Gereed in 90 minuten X X Bijzonder efficiënt door de toepassing van één machine voor het gehele proces X X Eenvoudig gegenereerde extra business Bij de spotrepair-set inbegrepen * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. (Een gedetailleerde opsomming op pagina 110) Pagina 67 Pagina 79 UW KLANTEN PROFITEREN. UW OMZET VERHOOGT. 1.889,00 2.285,69 712639

28. 26 Sets | Veiligheidsset, Schuren Systeemaccessoires Schuurmateriaal Doordat er steeds meer aluminium, koolstof en glasvezel in voertuigen wordt gebruikt, moet met deze materialen extra voorzichtig omgegaan worden.Dit vereist een veiligheidsconcept dat voldoet aan de ATEX-richtlijn 94/9/EG voor zone 22 en alle droge en brandbare stof eenvoudig afzuigt en in een brandvertragende kunststof container opvangt. Mobiele stofzuiger CTL 48 E LE EC/B22 + Workcenter WRC 1000 SAFETY SET Verbruiksmateriaal Schuurmateriaal-Systainer incl. schuurmateriaal, controlepoederset, SELFCLEAN filterzakken en nog veel meer. X X Tot 30 % sneller schuren dankzij schuurproces en complete uitrusting X X Bescherming van de gezondheid en voorkoming van ongevallen door veilige afzuiging van droge, brandbare stof in zone 22 X X Speciale stofzuiger met brandvertragende kunststof container van 48 liter en tot 5 x langere levensduur Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5 + LEX 3 150/3 + afzuigslang IAS 3 light Bij de veiligheidsset inbegrepen VAP €* Bestel-Nr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. (Een gedetailleerde opsomming op pagina 113) Pagina 74 Pagina 79 VEILIGHEID MAG GEEN BIJZAAK ZIJN. 4.226,00 5.113,46 712643

126.   8$3 6$3 .') 124 Gereedschap | Organisatie op de werkvloer Systeemtoebehoren Ordenen: hangen Ordenen Accessoires voor Workcenter WCR 1000, universele center UCR 1000 en multifunctionele kruk MFH 1000 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Pasveer WCR 1000 PF 2x voor WCR 1000, UCR 1000, met pasveren voor het bevestigen van individuele accessoires in de profielgroef, 2x pasveer incl. schroeven, in doos 11,80 14,28 497476 2 Gaatjeswandhaak HSK LWH HSK-A voor WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, de beschermlaag voorkomt beschadiging, niet geschikt voor handschuurblok HSK-A 80x400, voor het ophangen van handschuurblokjes HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 en HSK-A 115x226, afmeting lengte x breedte 38,1 x 38,1 mm, Blister-verpakking 32,00 38,72 498968 3 Gereedschaphaak WCR 1000 WH voor WCR 1000, UCR 1000, om meerdere gereedschappen op te hangen, om te gebruiken als slanghouder, in doos 55,00 66,55 497474 4 Haak WCR 1000 SHQ voor WCR 1000, UCR 1000, standaard haak voor bevestiging aan de displaywand, verpak.inh. 6 st., in doos 20,50 24,81 497475 5 Lakpistoolhouder WCR 1000 LPH voor Workcenter WCR 1000, houder voor één lakpistool, voor montage in de profielgroef voor het Workcenter WCR 1000, 2x schroef, 2x vierkantmoer, afmetingen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, gewicht 0,5 kg, in doos 25,40 30,73 498361 6 Opbergvlak WCR 1000 AB voor WCR 1000, UCR 1000, groot opbergvlak voor kleine onderdelen, dozen met schuurpapier, schroeven, etc., in doos 41,90 50,70 497477 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

66. 64 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Rotatiepolijstmachine RAP 80 RAP 80 De specialist voor kleine vlakken. u ontspannen werken – door de slanke, compacte constructie, de praktische handvatkap en het geringe gewicht u robuust – de beveiliging tegen overbelasting voorkomt doeltreffend schade aan de motor u perfect voor kleine, gewelfde of moeilijk toegankelijke vlakken – de RAP 80 ligt goed in de hand en kan gemakkelijk worden geleid Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 500 Onbelast toerental (min⁻¹) 750-2300 Poetssteunschijf Ø max. (mm) 80 Gereedschapsspindel M14 Gewicht (kg) 1,6 = met MMC elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. StickFix poetssteunschijf Ø 80 mm, extra handgreep, in doos RAP 80.02 E 381,00 461,01 570722 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 87 Polijstaccessoires vanaf pagina 88 Slank en compact. De handvatkap van de RAP 80 E is „in de hand” geconstrueerd, het gewicht optimaal verdeeld. Daarbij komt de ergonomisch ge - vormde extra greep, zodat u bij de geleiding van de machine altijd een goed houvast heeft.

120. 118 Gereedschap | Organisatie op de werkvloer Workcenter WCR 1000 WCR 1000 Mobiliteit in de kleinste ruimtes. u compact en mobiel werken: het WCR kan aan elke Festool mobiele stofzuiger met geïntegreerd Sys-Doc (behalve CTL MINI/MIDI) worden gekoppeld u flexibele uitrusting: haken voor de opname van twee machines met afzuigslangen, universele houder, opbergvak en draaibaar oplegvlak voor kleine onderdelen u individueel uit te breiden: de gatenplaat en profielgroef kunnen worden uitgerust met extra opbergruimtes, haken en houders u werken en tegelijk uw rug ontzien: eenvoudige hoogteaanpassing van Workcenter, haken en oplegvlakken Technische gegevens Lengte (mm) 1050 breedte (mm) 362 Hoogte verstelbaar (mm) 545-785 Grootte vierkant gatenbeeld (mm) 9,2 x 9,2 Afstand gaten vierkant gatenbeeld (mm) 38 gewicht (kg) 10,2 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Plateau, opbergvak, opbergvlak voor gaatjeswand, dubbele gereedschaphaak, universele haak, 6 st. standaard haken (125 mm lang), 2 st. displaywand met vierk. perforatie, Systaineropname, in doos WCR 1000 385,10 465,97 497471 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 124 Afzonderlijk uit te rusten. SYSTAINERS van grootte 1 tot 4 of SORTAINERS kunnen eenvoudig in het Workcenter geïntegreerd worden.

122. 120 Gereedschap | Organisatie op de werkvloer Toolcenter TC 3000/2 TC 3000/2 Flexibiliteit plus werkvlak. u voordelige ordening: gereedschap, materiaal en mobiele stofzuiger zijn altijd opgeruimd en onder handbereik u mobiele uitrusting: eenvoudig transport tussen de verschillende gebruiksplaatsen in de werkplaats u goede steun: de mobiele stofzuiger wordt geborgd door het stofzuiger-dock u meer plaats: de machine- en slanghouder houden het oplegvlak vrij voor werkmateriaal Technische gegevens Afmetingen (L x B x H) (mm) 470 x 1070 x 960 Opbergruimte (mm) 460 x 990 Werkhoogte steunvlak (mm) 925 gewicht (kg) 43 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. slanghouder, antislipmat, in doos TC 3000/2 636,10 769,68 583881 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 125 Veiligheid inclusief. Afsluitbare opbergruimte voor SYSTAINERS tot grootte 3 voor de opslag van machines en accessoires.

72.  &54&$ 70 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Systeemtoebehoren Steunschijf Demping Schuurmateriaal Accessoires voor excenterschuurmachine ETS 125, ETS EC 125 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Steunschijf ST-STF 125/8-M4-J W-HT voor ES 125, ETS 125, zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, hittebestendige hechtlaag, voor robuust gebruik voor korrels tot P220, aansluitdraad M4, gatendiameter 90 mm, hardheidsgraad W-HT, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 46,80 56,63 492280 Steunschijf ST-STF 125/8-M4-J SW voor ES 125, ETS 125, superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad M4, gatendiameter 90 mm, hardheidsgraad SW, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 46,80 56,63 492282 2 Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J H voor LEX 125, ETS EC 125, harde uitvoering, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, hittebestendige hechtlaag, aansluitdraad M8, hardheidsgraad H-HT, verpak. inh. 1 st., Blister-verpakking 48,10 58,20 492284 Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J W-HT voor LEX 125, ETS EC 125, zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, hittebestendige hechtlaag, aansluitdraad M8, hardheidsgraad W-HT, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 48,10 58,20 492286 Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J SW voor LEX 125, ETS EC 125, superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad M8, hardheidsgraad SW, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 48,10 58,20 492288 3 Interface-pad IP-STF-D120/8-J als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm, Hoogte 15 mm, Diameter 120 mm, gatendiameter 90 mm, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 9,90 11,98 492271 4 Schuurmateriaal vanaf pagina 81 5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 125 mm, aantal vakken 5, systainer-grootte SYS 1 T-LOC 55,30 66,91 497685 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

73.  &54&$ 71 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Systeemtoebehoren Steunschijf Demping Schuurmateriaal Accessoires voor excenterschuurmachine ETS 150, ETS EC 150, WTS 150 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Steunschijf ST-STF D150/17FT-M8-H-HT voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, harde uitvoering, MULTI-JETSTREAM, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor egale vlakken, hardheidsgraad H-HT, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 51,20 61,95 498988 Steunschijf ST-STF D150/17FT-M8-W-HT voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, zachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor ruw en universeel gebruik, hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 51,20 61,95 498987 Steunschijf ST-STF D150/17FT-M8-SW voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, superzachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, hardheidsgraad SW, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 51,20 61,95 498986 2 Interface-pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en gelijksoortige elementen, Diameter 145 mm, Hoogte 5 mm, verpak.inh. 2 st., Blister-verpakking 20,10 24,32 499257 Interface-pad IP-STF D 150/17 MJ voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten, Hoogte 15 mm, Diameter 145 mm, Blister-verpakking 12,30 14,88 496647 3 Schuurmateriaal vanaf pagina 82 4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, aantal vakken 10, systainer-grootte SYS 3 T-LOC 64,70 78,29 497690 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

102. 100 Gereedschap | Stofzuigen Systeemtoebehoren CLEANTEC reinigingssets Type VAP €* Bestel-Nr. Zuigmond-reinigingsset voegenzuigmond D 36 FD-210, bekledingszuigmond D 36 PD, zuigkwast D 36 SP D 27 / D 36 D-RS 13,80 16,70 492392 Standaard reinigingsset handbuis gebogen D 36 HR-K, 3 verlengingsbuizen D 36 VR-K, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD 270, voegenzuigmond D 36 FD-210, bekledingszuigmond D 36 PD, in doos D 27 / D 36 S-RS 40,00 48,40 492389 Professionele reiningingsset handbuis gebogen D 36 HR-M, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, vloerzuigmondstuk (om te bouwen) D 36 TD, voegenzuigmond D 36 FD-210, in doos D 27 / D 36 P-RS 80,70 97,65 492390 Compacte reinigingsset handzuigbuis gebogen D 36 HR-K, 3 verlengingsbuizen D 36 VR-K, vloerzuigmond - stuk 4-delig D 36 BD270, spleetzuigmond D 36 FD, bekledingszuigmond D 36 PD, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC D 27/D 36 K-RS-Plus 72,00 87,12 497697 Reinigingsset voor de vakman afzuigslang Antistatik D 36x3,5m-AS, handzuigbuis gebogen D 36 HR-M, 3 ver - lengingsbuizen D 36 VR-M, tapijtzuigmondstuk D 36 TD, spleetzuigmond D 36 FD, bekledingszuigmond D 36 PD, zuigkwast D 36 SP, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC D 36 HW-RS-Plus 217,80 263,54 497700 Werkplaats-reinigingsset afzuigslang antistatisch D 36x3,5m-AS, zuigbuis gebogen D 36 HR-M, 3 verlengingsbuizen D 36 VR-M, vloerzuigmondstuk D 36 BD370, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC D 36 WB-RS-Plus 232,80 281,69 497701 Universele-reinigingsset afzuigslang D 36x3,5m, zuigbuis gebogen D 36 HR-K, 3 verlengingsbuizen D 36 VR-K, vloerzuigmondstuk D 36 BD300, bekledingszuigmond D 36 PD, zuigkwast D36S, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC D 36 UNI-RS-Plus 143,00 173,03 497702 Reinigingsset voor grove vervuiling afzuigslang Ø 50 x 2,5m, 2 verlengbuizen D50VR-K, vloerzuigmondstuk D 50 BD370, vierkante zuigmondstuk D 50 QD, zuigkwast D 50 SP, spleetzuigmond D 50 FD, in doos D 50 GS-RS 108,80 131,65 454770 Vloerreinigingsset handzuigbuis gebogen, D 36 HR-M, 3 verlengingsbuizen D 36 VR-M, vloerzuigmondstuk D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC D 36 BD 370 RS-Plus 199,70 241,64 497699 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

96. 94 Gereedschap | Stofzuigen Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL MIDI CLEANTEC CTL MIDI De compacte stofzuiger met een volume van 15 l. u meer ordening dankzij slangdepot om slang en kabel veilig op te bergen u sterke afzuigcapaciteit door krachtige compacte turbine en conisch verlopende zuigslang u SYSTAINERS zijn met de Sys-Dock razendsnel bevestigd u scheurvaste SELFCLEAN filterzakken met zelfreinigingseffect voor constant hoge afzuigcapaciteit Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 400-1200 Volumenstroom max. (l/min) 3700 Onderdruk max. (Pa) 24000 Filteroppervlak (cm²) 5000 Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m) 7,5 Reservoir-/filterzakvolume (l) 15/12,5 Afmetingen (L x B x H) (mm) 430 x 330 x 470 Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W) 2400 gewicht (kg) 9 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. filterzak gemonteerd, afzuigslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS met hoekdraaikoppe - ling bij de stofzuiger, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC functie, in doos CTL MIDI 400,00 484,00 584159 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 105 Van buiten klein, van binnen groot. De CTL MIDI is de ideale compagnon voor alle reinigingswerkzaamheden. De compacte nat-/droogzuiger met 15 l reservoirinhoud is met name geschikt voor het afzuigen van kleine tot middelgrote stof- en vuilvolumes. Voor stoffen van stofklasse L.

124. 122 Gereedschap | Organisatie op de werkvloer Bouwplaatsradio SYSROCK BR 10 SYSROCK BR 10 Altijd uitstekend geluid. Tijdens het werk. En tijdens het bellen. u FM-radio met perfect ruimtevullend geluid dankzij de 10-watt neodymium luidspreker u Bluetooth-interface met handsfree functie u Aux-ingang voor aansluiting van mobiele apparaten zoals smartphone, mp3-speler en tablet u compacte constructie met buigzame, breukbestendige antenne Technische gegevens Frequentiebereik FM (VHF) (MHz) 87,5-108 Werking met Festool accupacks (V) 10,8-18 luidspreker (W) 10 Aantal stations in geheugen 4 Bluetooth-standaard 4 Aux-ingang (mm) 3,5 Afmetingen (L x B x H) (mm) 94 x 102 x 149 gewicht (kg) 0,9 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Netadapter 230 V, kabel Aux-ingang, in foedraal BR10 133,00 160,93 200183 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Licht, compact en krachtig. De bouwplaatsradio SYSROCK past op elke vensterbank en combineert compacte afme - tingen en een laag gewicht met een perfect geluid. En dankzij de Bluetooth-interface en de geïntegreerde handsfree functie kunt u naast uw favoriete radiostations ook de lievelingsnummers op uw smartphone in SYSROCK-geluidskwaliteit horen.

148. 40 1 454 92 67 363 www. festool .be Festool GmbH HRB 225 109 Wertstrasse 20 D-73240 Wendlingen Als vertegenwoordiger van: Festool Belgium NV Agent Festool Kolonel Bourgstraat 101 1030 Brussel België Algemeen Tel. +32 (0)2 893 36 36 Fax +32 (0)2 726 98 81 E-mail: info-be @ festool.com Hersteldienst Tel. +32 (0)2 893 36 40 Fax +32 (0)2 705 73 04 E-mail: atelier-be@festool.com Automotive catalogus 2016 Stand: September 2015, vervangt alle voorgaande catalogi. Trillings- en emissiewaarden vindt u in de bedieningshandleidingen op www. festool .be/nl/vibratie Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend. Vervaardigd voor de Festool GmbH, 73240 Wendlingen Bestelnr. 065 295 BE/nl 2016

34. 32 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. (Een gedetailleerde opsomming op pagina 114) Starterset Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77 incl. aansluitsysteem + SYSTAINER Verbruiksmateriaal Schuurmateriaal, polijstmateriaal, lakschraper, lamsvel en nog veel meer in het universele center UCR 1000 Rotatiepolijstmachine SHINEX RAP 150-14 FE Bij hoogglansset I inbegrepen VAP €* Bestel-Nr. Hoogglansset II Hoogglansset III De light-variant zonder machines, maar inclusief verbruiksmateriaal. De light-variant zonder machines en Workcenter omvat alle verbruiks - materiaal. VAP €* Bestel-Nr. VAP €* Bestel-Nr. Sets | Hoogglansset I + II + III, Polijsten Polijstaccessoires Systeemaccessoires Supersnel naar hoogglans in het extreem korte 2-stappen-standaardarbeidsproces. Nog maar net begonnen en men is met de Festool setvarianten al bij de finish en heeft men zodoende de gewoonlijk onbetaalde polijst - werkzaamheden binnen de kortste keren uitgevoerd. HOOGGLANSSET I X X 1, 2, klaar – in slechts twee stappen worden oneffenheden verholpen en wordt een hoogglansfinish op niet-gevoelige kleuren bereikt X X Hoogwaardig verbruiksmateriaal: loopt tot 50 % minder dicht en heeft een tot 3 x langere standtijd Pagina 88 Pagina 87 POLIJSTEN VAN OP DE POLE POSITION. 238,60 288,71 500423 1.185,80 1.434,82 712649 1.907,00 2 .307,47 712650

64. 62 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Perslucht-vlakschuurmachine LRS 93 LRS 93 De perfecte machine voor vlakke delen. u eenvoudige en lichte geleiding van de machines u Toerentalregeling u vibratieStop voor gezond en minder vermoeiend werken u StickFix schuurzolen en schuurmateriaal om snel te wisselen Technische gegevens Werkdruk (continudruk) (bar) 6 Schuurbewegingen (min⁻¹) 14000 Schuuruitslag (mm) 4 Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min) 310 Schuurzool StickFix (mm) 93 x 175 Gewicht (kg) 1,2 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Schuurzool StickFix 93 x 175 mm (zacht), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), in doos LRS 93 M 498,00 602,58 692049 Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 76 Schuurmateriaal vanaf pagina 80 VibratieStop. Zo is het werk minder belastend voor hand en pols. De VS-uitbalancering vermindert trillingen en vibraties, waardoor mens en machine worden ontzien.

68. 66 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Rotatiepolijstmachine POLLUX 180 POLLUX 180 De grote met het extra vermogen. u bijzonder belastbaar door de verbeterde koeling in het laagste toerentalbereik en de temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting u op het oppervlak afgestemd werken door het constante toerental, de traploze voorinstelling van het toerental en de zachte aanloop u langzaam polijsten met de gasgeefschakelaar u meer ontspannen werken door de ergonomisch handvatkap en de optimale gewichtsverdeling Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 1500 Onbelast toerental (min⁻¹) 800-2400 Poetssteunschijf Ø max. (mm) 180 Gereedschapsspindel M14 Gewicht (kg) 3,6 = met MMC elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. StickFix poetssteunschijf Ø 180 mm, extra handgreep, in doos POLLUX 180 E 522,00 631,62 570734 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 87 Polijstaccessoires vanaf pagina 88 Wanneer grote werken op stapel staan. De POLLUX 180 E maakt een optimale af - stemming op verschillende materialen resp. oppervlakken mogelijk. Dankzij de MMC elek - tronica blijft het toerental steeds constant. U werkt gelijkmatig, zonder beschadiging van de werkstukken en u bespaart tijdrovende nabehandelingen.

104. 102 Gereedschap | Stofzuigen Systeemtoebehoren voor mobiele stofzuigers CT en afzuigapparaten SR CLEANTEC afzuigslang antistatisch Type VAP €* Bestel-Nr. Afzuigslang D 50 antistatisch temperatuurbestendig tot +70 °C, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 50 mm, in doos met 2x draaikoppeling, Lengte 2,5 m D 50x2,5m-AS 124,30 150,40 49,72 / 1 m 60,16 / 1 m 452888 met 2x draaikoppeling, Lengte 4 m D 50x4m-AS 188,00 227,48 47,00 / 1 m 56,87 / 1 m 452890 per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof) D 50 MW-AS 44,00 53,24 44,00 / 1 m 53,24 / 1 m 452386 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. CLEANTEC afzuigslang CLEANTEC afzuigslang Type VAP €* Bestel-Nr. Afzuigslang D 21,5 voor directe aansluiting (zonder mof) op het schuurblokje met afzuiging, Diameter 21,5 mm, Lengte 5 m D21,5 x 5m HSK 32,60 39,45 6,52 / 1 m 7,89 / 1 m 495019 voor mobiele stofzuigers CT en stofafzuigingsapparaten SR CLEANTEC aansluitmoffen Type VAP €* Bestel-Nr. Draaikoppeling antistatisch slangmof met aansluiting aan de aanzuigkant van de stofafzuiger, buiten-Ø 58 mm voor antistatische afzuigslang D27 D 27 DAG-AS 21,80 26,38 452892 voor antistatische afzuigslang D36 D 36 DAG-AS 26,40 31,94 452894 voor antistatische afzuigslang D50 D 50 DAG-AS 31,50 38,12 452896 voor mobiele stofzuigers CT en stofafzuigingsapparaten SR CLEANTEC aansluitmoffen Type VAP €* Bestel-Nr. Y-stuk, antistatisch voor D 50/D 36/D 27, voor het aansluiten van twee afzuigslangen op de stofafzuiger, bij stofzuigers met toelating voor gezondheidsbedreigende stoffen is een gelijktijdig gebruik niet geoorloofd, met sluitstuk D 50 SV-AS/D 50 V 38,60 46,71 452898

24. 22 Sets, EC elektrische schuurset en elektrische schuurset | Schuren Elektrische schuurset (Gedetailleerde opsomming op pagina 111) Systeemaccessoires Schuurmateriaal De kwaliteit moet in orde zijn. Ook de ingeademde lucht. Twee prioriteiten waarbij Festool geen compromissen maakt. De automatische slangherkenning van de elektrische excenterschuurmachine ETS EC staat garant voor een geheel verantwoorde werkplek, terwijl het 4-stappen-schuurproces voor het perfecte arbeidsresultaat zorgt. Elektrische excenterschuurmachine ETS EC 150/5 + ETS EC 150/3 + afzuigslang plug it Ons alternatief met de mobiele stofzuiger CTL 36 E LE. Mobiele stofzuiger CTL 48 E LE EC + Workcenter WRC 1000 EC ELEKTRISCHE SCHUURSET Verbruiksmateriaal Schuurmateriaal-Systainer incl. schuurmateriaal, controlepoederset, SELFCLEAN filterzakken en nog veel meer. X X Duurzame machine incl. functies die de gezondheid ontzien zoals afzuigherkenning en trillingscontrole X X EC-TEC mobiele stofzuiger voor onderhoudsvrijheid en tot 5 x langere levensduur X X Maximaal flexibele complete set voor korte verplaatsingen naar de werklocatie Bij de EC elektrische schuurset inbegrepen VAP €* Bestel-Nr. VAP €* Bestel-Nr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. (Een gedetailleerde opsomming op pagina 111) Pagina 71 Pagina 79 ALLE VOORDELEN VAN ELECTRICITEIT. 3.390,00 4 .101,90 584189 2.622,00 3.172,62 584188

26. 24 Sets | EC persluchtset en persluchtset, Schuren Systeemaccessoires Schuurmateriaal Met druk moet men kunnen omgaan. Zoals de LEX 3 Generation met duurzame motortechnologie. Deze persluchtoplossing voor een razendsnel schuurproces is bovendien een spaarpakket en zorgt voor lagere energiekosten. Mobiele stofzuiger CTL 48 E LE EC + Workcenter WRC 1000 EC PERSLUCHTSET Verbruiksmateriaal Schuurmateriaal-Systainer incl. schuurmateriaal, controlepoederset, SELFCLEAN filterzakken en nog veel meer. X X Tot 30 % sneller schuren dankzij schuurproces en complete uitrusting X X LEX 3 Generation met duurzame motortechnologie X X EC-TEC mobiele stofzuiger voor onderhoudsvrijheid en tot 5 x langere levensduur Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5 + LEX 3 150/3 + afzuigslang IAS 3 light Persluchtset (Gedetailleerde opsomming op pagina 112) Ons alternatief met de mobiele stofzuiger CTL 36 E LE. Bij de EC persluchtset inbegrepen VAP €* Bestel-Nr. VAP €* Bestel-Nr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. (Een gedetailleerde opsomming op pagina 112) Pagina 74 Pagina 79 ZORGT VOOR RUIMTE OM TE SPAREN. 3.124,00 3.780,04 712646 3.124,00 3.780,04 712653

100. 98 Gereedschap | Stofzuigen Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 48 EC/B22 CLEANTEC CT 48 EC/B22 Voor maximale veiligheid. u voldoet aan de ATEX-richtlijn 94/9/EG voor zone 22 – stoffen van explosieklasse ST1, ST2 en ST3 worden veilig opgeruimd u duurzaam en sterk door EC-TEC aandrijving, met een levensduur die een universele motor meerdere malen overtreft u geen kans op elektrostatische oplading door antistatische functie u standaard uitgerust voor aansluiting op de energie-/afzuigarm en met persluchtaansluiting Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 150-1100 Volumenstroom max. (l/min) 3400 Onderdruk max. (Pa) 23000 Filteroppervlak (cm²) 6318 Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m) 7,5 Reservoir-/filterzakvolume (l) 48/46 Afmetingen (L x B x H) (mm) 630 x 406 x 640 Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W) 2400 gewicht (kg) 18,6 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 x 3,5 m-AS, kabelopwikkeling, persluchtmodule, in doos CTL 48 E LE EC/B22 2.043,00 2.472,03 584131 CTM 48 E LE EC/B22 2.217,00 2.682,57 584130 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency Systeemtoebehoren vanaf pagina 101 Workcenter WCR 1000 vanaf pagina 118 Voor brandbare en explosieve stoffen. De speciale stofzuiger CT 48 EC/B22 met EC-TEC aandrijving is voorbereid op lang - durig gebruik. Het robuuste ABS-kunststof reservoir is voorzien van een extra vlam - bescherming en is daarom geschikt voor het veilig afzuigen van bijvoorbeeld aluminium-, papier-, roet- en poederlakstoffen tot glas- en koolstofversterkte kunststoffen.

106. 104 Gereedschap | Stofzuigen Systeemtoebehoren * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. voor mobiele stofzuigers CT Modules voor steeksysteem CTL/CTM 26/36/48 Type VAP €* Bestel-Nr. Module energiesatelliet voor CT 26/36/48, voor het verbinden van een CT-mobiele stofafzuiger met een afzuigsatelliet of afzuigarm, niet in LE-uitvoering vereist, in doos EAA CT 26/36/48 61,10 73,93 496143 Module stopcontact voor CT 26/36/48, in doos stopcontact met duurstroom Modul-SD CT 26/36/48 47,60 57,60 496142 stopcontact met in-/uitschakelautomaat Modul-SD E/A CT 26/36/48 47,60 57,60 496405 Persluchtmodule voor CT 26/36/48, voor het aanvullen van mobiele stofafzuigers in LE-uitvoering, met extra automatische in- en uitschakeling op perslucht, in doos DL CT 26/36/48 206,20 249,50 496141 voor mobiele stofzuigers CT CLEANTEC filter en filterzakken Type VAP €* Bestel-Nr. Filterelement voor CTL MINI/MIDI, verpak.inh. 1 st. HF-CT-MINI/MIDI 19,70 23,84 456790 voor CT 26/36/48, niet geschikt voor mobiele stofafzuigers met AUTOCLEAN, verpak.inh. 1 st. HF-CT 26/36/48 32,00 38,72 496170 voor CT 11, 22, 33, 44, 55, verpak.inh. 2 st., in doos HF-CT/2 32,00 38,72 452923 voor CT 11, 22, 33, 44, 55, alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling, verpak.inh. 2 st., in doos Longlife-HF-CT/2 69,00 83,49 454869 Natfilter voor CTL MINI/MIDI NF-CT MINI/MIDI 11,00 13,31 456805 voor CT 26/36/48 NF-CT 26/36/48 15,00 18,15 496169

128. 126 Gereedschap | Organisatie op de werkvloer Systeemtoebehoren SYSTAINER T-LOC Type VAP €* Bestel-Nr. SYSTAINER T-LOC afdekking voor etikethouder afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, gewicht 1,3 kg SYS 1 TL 51,40 62,19 497563 afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, gewicht 1,5 kg SYS 2 TL 55,90 67,64 497564 afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, binnenafmeting (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, gewicht 1,8 kg SYS 3 TL 60,60 73,33 497565 afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, binnenafmeting (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, gewicht 2,1 kg SYS 4 TL 65,20 78,89 497566 afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, binnenafmeting (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, gewicht 2,7 kg SYS 5 TL 69,60 84,22 497567 MAXI-SYSTAINER Type VAP €* Bestel-Nr. MAXI-SYSTAINER geschikt voor SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER afmetingen (L x B x H) 590 x 390 x 210 mm, gewicht 4,0 kg SYS MAXI 89,30 108,05 490701 afmetingen (L x B x H) 590 x 390 x 157,5 mm, gewicht 3,0 kg SYS MAXI 2 81,60 98,74 492582 MIDI-SYSTAINER T-LOC Type VAP €* Bestel-Nr. MIDI-SYSTAINER T-LOC koppelbaar met SYS T-LOC, voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen, accessoires en elektrisch en handgereedschap, afmetingen (L x B x H) 503 x 296 x 210 mm, gewicht 2,0 kg SYS-MIDI 3 TL 73,70 89,18 499621 MINI-SYSTAINER T-LOC Type VAP €* Bestel-Nr. MINI-SYSTAINER T-LOC niet koppelbaar met SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap, afmetingen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, gewicht 0,4 kg SYS-MINI TL 16,20 19,60 499622 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

139. 137 L Lakfilm .................................. 88 Lakfinish ................... 30, 32, 87, 88, 114 Lakpistoolhouder W CR 1000, UCR 1000 ............ 111, 112 , 12 4 Lakschraper .......................... 8 9, 114 Lakvoor- bereiding ... 18, 20, 22, 24, 26, 49, 111, 112, 113 Lamsvel .............................. 9 0, 114 LEX 2 L EX 2 185/7 .......................... 61, 74 LEX 3 L EX 3 77 ............................ 58, 74 L EX 3 125 ............................ 59, 74 L EX 3 150 ........................... 60, 74 LRS 93 ............................... 62, 76 LRS 400 .............................. 63, 76 M Magneetkogelkop MA K AL ................. 121 MAXI-SYSTAINER ......................... 126 MFH 1000 ............................ 119, 12 4 Microvezeldoek ................ 8 8 , 110, 114 -115 MIDI-SYSTAINER T-LOC ................... 126 MINI-SYSTAINER T-LOC ................... 126 Mobiele stofafzuiger C LEANTEC CT 26/CT 36 . . . . . 12 , 16, 9 5, 110 -112 C LEANTEC CT 48 ........................ 96 C LEANTEC CT 48 EC ....... 22, 24, 97, 111, 112 C LEANTEC CT 48 EC/B22 ......... 26, 98, 113 C LEANTEC CTL MIDI ..................... 94 Modules C TL/CTM/CTH 26/36/48 ................ 104 Montage ........................... 10, 12, 38 Montageset ............................... 10 Multifunctionele kruk M FH 1000 .......................... 119, 12 4 MXC oplader ............................. 43 N Natfilter ................................ 104 O Ombouwset p lug it ................................. 131 Opbergvlak W CR 1000, UCR 1000 .................... 124 Oplaadapparaat MXC ................................... 43 T LC 3 .................................. 44 Organisatie op de werkvloer accessoires en verbruiksmaterialen ................. 123 Organisatie op de werkvloer, productoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 P Pasveer W CR 1000, UCR 1000 .................... 124 Perslucht-excenterschuurmachine L EX 2 185/7 ............................. 61 L EX 3 77 ........................ 32, 58, 114 L EX 3 125 .............................. 59 L EX 3 150 ................. 2 4 , 26, 6 0, 112-113 Perslucht-set ......................... 2 4 , 112 Perslucht-vlakschuurmachine L RS 93 ................................ 62 L RS 400 ............................... 63 Plafondmontage EAA .................. 117, 12 3 Platin 2 ............................ 79, 81, 83 Plug it-accessoires ................... 101, 131 Plug it-kabel ................... 12, 16, 22, 101 Poetsen .... 30, 32, 34, 64-66, 87-88, 90, 114-115 Poetsspons PoliStick ............................... 90 Poetssteunschijf R AP 80, RAP 150, POLLUX 180 ............ 87 Polijstmateriaal M PA 5000, MPA 6000, MPA 8000, M PA 9000, MPA 11000 ................. 88 Polijstproces ............................. 30 PoliStick ................................. 90 POLLUX 180 .............................. 66 Potentieelanalyse ........................... 4 Processen ......................... 14, 18, 30 Polijstproces ........................... 30 Schuurproces ........................... 18 Spotrepairproces ........................ 14 Profit Zone ................................. 2 Protector R O 90 DX ................................ 67 R O 125 ................................ 68 R O 150 ................................. 69 Q Quality System Partner ................... 134 R Radio S YSROCK BR 10 ....................... 122 RAP 150-14 FE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 65, 87, 114 RAP 150-21 FE ........................ 65, 87 RAP 80 ............................... 64, 87 R A S 115 .............................. 56, 73 R AS 180 .............................. 5 7, 7 3 Ratel-set ................................ 46 1 /4"-CE R A-set 37 .................... 10, 46 Reiniger .......................... 8 8 , 110, 114 Reinigings- en smeerolie L EX 3, LRS ............................. 75 Reinigingsdoek .................... 8 8 , 111-114 Reinigingssets ...................... 100, 103 RO 90 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 50, 67, 110 RO 125 ............................... 51, 68 RO 150 ..................... 12, 35, 52, 69, 115 Ronde borstel RB R AS 115, RAS 180 ....................... 73 Rotatiepoetsmachine P OLLUX 180 ......................... 66, 87 R AP 80 ............................. 64, 87 S HINEX RAP 150-14 FE ........ 32, 65, 87, 114 S HINEX RAP 150-14 FE-set automotive .... 65 S HINEX RAP 150-21 FE ............... 65, 87 S HINEX RAP 150-21 FE-set automotive .... 65 Rotatieschuurmachine R A S 115 ............................ 56, 73 R AS 180 ............................ 5 7, 7 3 ROTEX R O 90 DX ...................... 16, 50, 67, 110 R O 125 ............................. 51, 68 R O 150 ................... 12, 35, 52, 69, 115 RS 100 ............................... 55, 72 S Safety Set ............................. 26, 113 Saphir ............................. 80, 83-84 schraper ................................ 89 Schuren ........................... 18, 48, 79 Schuurblok HSK ................... 20, 78, 102 Schuurblokje HSK ................. 20, 78, 102 Schuurknopje ............................ 89 Schuurmateriaal Diamant ......................... 79, 81, 83 Granat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-82, 84-86 P latin 2 .......................... 79, 81, 83 Saphir ........................... 80, 83-84 T itan 2 .............................. 79, 8 3 Vlies ............................ 81, 83, 86 Schuurpapierhouder ..................... 123 Schuurproces ............................. 18 Schuurzool StickFix ST-STF, SSH-STF L RS 93, LRS 400 ......................... 76 R O 90 DX ................................ 67 R S 100 ................................. 72 Set voor oude lak .......................... 12 Sets E C elektrische schuurset ............. 2 2 , 111 E C persluchtset ..................... 2 4 , 112 E lektrische schuur-set ............... 2 2 , 111 Hologram-set ...................... 3 4 , 115 H oogglans-set I ..................... 3 2 , 114 H oogglans-set II ..................... 3 2 , 114 H oogglans-set III .................... 3 2 , 114 Montageset ............................. 10 Perslucht-set ....................... 2 4 , 112 S afety Set ........................... 26, 113 S et voor oude lak ........................ 12 Spotrepair-set ....................... 16, 110 SHINEX RAP 150-14 FE .......... 33, 65, 87, 114 SHINEX RAP 150-14 FE-set automotive ...... 65 SHINEX RAP 150-21 FE ................. 65, 87 SHINEX RAP 150-21 FE-set automotive ...... 65 slanghouder ............................. 125 Sneloplaadapparaat MXC .................. 43 Snelspanboorkop FastFix ............................. 43-44 www. festool .be/nl A – Z | Algemene aanwijzingen Trefwoordenregister

12. 10 Sets | Montageset, Carrosseriebouw * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Boren en schroeven Systeemaccessoires Bijna net als in de pits. Snel en gemakkelijk in recordtijd demonteren en monteren. Met de handzame accu-schroefboormachine CXS komt u zelfs bij de meest ontoegankelijke carrosseriehoeken en behaalt u zo een maximum aan efficiëntie. Bestel de volgende componenten (Een gedetailleerde opsomming van alle artikelen vanaf pagina 36) Accu-schroefboormachine CXS Li 2,6-set Ratelset 1/4"-CE RA-set 37 MONTAGESET Werklamp SYSLITE, KAL II-set X X Efficiënte montage en demontage bijv. van handgrepen, wielkasten of deurpanelen met de lichte accu-schroefboormachine CXS en ratelset X X Optimaal zicht bij ontoegankelijke en donkere plekken met de werklamp SYSLITE met 12 LED’s VAP €* Bestel-Nr. Pagina 38 Pagina 43 SCHROEVEN, EENVOUDIGER DAN OOIT IN GEBRUIK. 129,90 1 57,18 497881 191,00 2 31,11 499815 591,90 716,20 271,00 3 27,91 564532

98. 96 Gereedschap | Stofzuigen Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 48 CLEANTEC CT 48 Daar zit meer in. u grote capaciteit voor grote hoeveelheden stof u constant hoge afzuigcapaciteit door compacte, krachtige turbine u geen kans op elektrostatische oplading door antistatische functie u voor elke opgave individueel uit te rusten met extra stopcontact of persluchtmodule Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 350-1200 Volumenstroom max. (l/min) 3900 Onderdruk max. (Pa) 24000 Filteroppervlak (cm²) 6318 Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m) 7,5 Reservoir-/filterzakvolume (l) 48/46 Afmetingen (L x B x H) (mm) 740 x 406 x 1005 Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W) 2400 gewicht (kg) 18,8 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 x 3,5 m-AS, slangdepot, SYS-Dock, kabelopwikkeling, duwbeugel, in doos CTL 48 E 762,00 922,02 584070 CTM 48 E afsluitdeksel voor toevoeropening 936,00 1.132,56 584080 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 101 Workcenter WCR 1000 vanaf pagina 118 Voor gebruik in de werkplaats. Dankzij de reservoirinhoud van 48 liter is de CT 48 ideaal voor de werkplaats en de op - name van grote hoeveelheden stof. Als CTL en CTM geschikt voor stofklasse L en M.

52. 50 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90 ROTEX RO 90 DX De ronde die ook in hoeken schuurt. u vier machines in één: hoge afname bij het grof schuren in de roterende schuurstand, zeer fijn schuurbeeld bij het tussen- en fijnschuren in de excenterstand, eenvoudig hoeken schuren met de deltaschuurzool en een schitterend resultaat bij het polijsten u duurzaam door de robuuste excenteraslagering, dubbel afgedichte aandrijving en stofarm opgehangen schakelaar u ROTEX combibaan voor comfortabel polijsten – het gereduceerde toerental houdt de temperatuur laag en voorkomt de vorming van blaasjes en het wegspatten van het polijstmateriaal u FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 400 Toerental Rotex combibaan (min⁻¹) 260-520 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 3500-7000 Schuuruitslag (mm) 3 FastFix steunschijf Ø (mm) 90 Aansluiting stofafzuiging Ø (mm) 27 Gewicht (kg) 1,5 = met MMC elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht HT), StickFix schuurzool V93, Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC RO 90 DX FEQ-Plus 469,00 567,49 571819 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 67 Schuurmateriaal vanaf pagina 79 Vier machines in één. Grof schuren, fijnschuren, polijsten en delta - schuren met maar één machine. Geringere aanschafkosten, maximale flexibiliteit, meer toepassingen. Voor meer efficiency en tijdsbesparing.

59. 57 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Rotatieschuurmachine RAS 180 RAS 180 De grote voor het grove werk. u bijzonder rendabel voor het gebruik op grote oppervlakken, omdat de machine afgestemd is op een hoge materiaalafname en snelle voortgang van het werk u schone werkplaats, vrij zicht en een gezondere werkomgeving, dankzij de optimale stofafzuiging u goed voor de gezondheid – antistatische uitrusting voor veiligheid bij de schuurafname van lak op metaal, perfecte afzuiging van fijn stof en spanen met de afzuigkap u steunschijfwisseling zonder gereedschap Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 1500 Onbelast toerental (min⁻¹) 800-4000 Verwisselbare steunschijf Ø (mm) 180 Gereedschapsspindel M14 Aansluiting stofafzuiging Ø (mm) 27 Gewicht (kg) 4,2 = met MMC elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. StickFix steunschijf Ø 180, StickFix schuurschijven, afzuigkap met greep, bedieningsgereedschap, in doos RAS 180 E 697,00 843,37 570774 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 73 Schuurmateriaal vanaf pagina 84 MMC elektronica. Zachte aanloop, constant toerental en een beveiliging tegen overbelasting door tempe - ratuurcontrole maken de RAS zeer geschikt voor veeleisend en langdurig gebruik.

46.   5 5  $ $ 44 CENTROTEC Boorhouders, FastFix voorzetstukken Accupacks, oplaadapparaten Accessoires voor accu-schroefboormachines C-serie, T+3 serie Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Boorkop WH-CE CENTROTEC voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20/DRP 20) met CENTROTEC aansluiting, Blister-verpakking 22,10 26,74 492135 2 Snelspanboorkop BF-FX 10 FastFix voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20/DRP 20) met CENTROTEC aansluiting, Spanbereik 1-10 mm, Blister-verpakking 64,00 77,44 492949 Snelspanboorkop KC 13-1/2-K-FFP voor alle Festool accuschroefboormachines, accuslagschroevendraaiers, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met CENTROTEC aansluiting, klopboorvast, kunststof ring, met spankrachtbeveiliging, opname voor spanhals FastFix, Spanbereik 1,5-13 mm, Blister-verpakking 54,40 65,82 769067 3 Excenteraanzetstuk FastFix DD-ES voor alle Festool C- en T- accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, behalve CXS, TXS, Blister-verpakking 99,60 120,52 490294 4 Hoekaanzetstuk FastFix DD-AS voor alle Festool C- en T- accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, behalve CXS, TXS, Blister-verpakking 99,60 120,52 490293 5 Accupack BPC 15 5.2 Ah-Li Ion lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor alle 18 volt gereedschappen, Capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,580 kg, Spanning 14,4 V, Blister-verpakking 85,00 102,85 500434 Accupack BPC 18 5.2 Ah-Li Ion lithium-ion (Li-ion) reserveaccupack voor accuschroefboormachine T 18+3, C 18, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 en PS(B)C 420, TSC 55, HKC 55, Capaciteit 5,2 Ah, gewicht 0,680 kg, Spanning 18 V, Blister-verpakking 93,00 112,53 500435 Accupack BPC 18 Li 2,6 Ah lithium-ion (Li-ion) reserve-accupack voor de C18, T 18, BHC 18, DWC 18 en DRC/PDC 18, compacte, lichte uitvoering, Capaciteit 2,6 Ah, gewicht 0,4 kg, Spanning 18 V, Blister-verpakking 72,40 87,60 500059 6 Rubberen frame GR-BPC 15/18 voor alle accupacks BPC 15/18, reserveframe voor accupacks van DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18-4500, DWC 18-2500, rubberen frame voor accupacks, Blister-verpakking 5,80 7,02 769240 7 Oplaadapparaat TCL 3 reserve-oplaadapparaat voor accuschroefboormachines C 12, TDK 12, T 12+3, C 15, C 18, TDK 15,6, T 15+3, TI 15, T 18+3, BHC 18, PS(B)C 400/420, TSC 55, HKC 55, DRC 18/4, PDC 18/4, DWC 18-2500 en DWC 18-4500, oplaadapparaat voor NiCd, NiMH en Li-ion accupacks, laadstroom 3.0 A, ingangsspanning 220-240 V, Blister-verpakking 52,00 62,92 499335 Gereedschap | Boren en schroeven Systeemtoebehoren * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

65. 63 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Perslucht-vlakschuurmachine LRS 400 LRS 400 De lange voor de grote vlakken. u ondanks zijn grootte; licht en handzaam u hoge afname op grote, egale vlakken u Softgrip-handgreep u vibratieStop dankzij het IAS 3 systeem voor gezond en minder vermoeiend werken Technische gegevens Werkdruk (continudruk) (bar) 6 Schuurbewegingen (min⁻¹) 14000 Schuuruitslag (mm) 4 Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min) 390 Schuurzool StickFix (mm) 80 x 400 Gewicht (kg) 2,3 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. StickFix schuurzool 80 x 400 mm (zacht), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), in doos LRS 400 615,00 744,15 692099 Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 76 Schuurmateriaal vanaf pagina 84 Gemakkelijke geleiding. Alle perslucht-vlakschuurmachines zijn gemakkelijk te leiden – met één of met twee handen. Bij de LRS 400 zorgt de Softgrip- handgreep samen met de extra handgreep voor een optimale houvast.

48. 46 Gereedschap | Boren en schroeven Systeemtoebehoren Bits Bits en bithouder Type VAP €* Bestel-Nr. Bit-box voor alle Festool accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, inhoud 10 stuks, 2 x PZ 1, 5x PZ 2, 2x PZ 3, CENTROTEC magnetische bithouder BH 60 CE PZ + BH 60-CE 18,00 21,78 493260 voor alle Festool accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, inhoud 10 stuks, 1x TX 10, 2x TX 15, 3x TX 20, 2x TX 25, 1x TX 30, CENTROTEC magnetische bithouder BH 60 CE TX + BH 60-CE 18,00 21,78 493261 voor alle Festool accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, inhoud 10 stuks, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 15, TX 20, TX 25, SZ 0, 8x55, CENTROTEC magnetische bithouder BH 60 CE MIX + BH 60-CE 18,00 21,78 493262 voor SYS TL met dekselvak, 24-delig, met elk 2 standaard-bits: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, 1 CENTROTEC-snelwissel-bithouder: BHS 65 CE BITS + BHS 65 CE TL 24x 35,50 42,96 769094 voor alle Festool accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, verpak.inh. 1 st. BHS 65 CE 27,80 33,64 492648 voor alle Festool accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, verpak.inh. 1 st. BV 150 CE 22,50 27,23 492540 voor alle Festool accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, ook geschikt voor gebruik met de slagschroevendraaier TI15 Impact, verpak.inh. 1 st. BH 60 CE-Imp 11,40 13,79 498974 voor alle Festool accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, Met kogelbeveiliging voor hand - matige functie, voor verwisselbare koppen van dopsleutels, opname voor spanhals 1/4 ", Lengte 50 mm 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC 22,30 26,98 495131 voor alle Festool accuschroefboormachines met FastFix aansluiting, Met kogelbeveiliging voor hand - matige functie, voor verwisselbare koppen van dopsleutels, opname voor spanhals 3/8 ", Lengte 70 mm 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC 31,40 37,99 495133 voor Centrotec-gereedschap, om te boren en schroeven SD-CE-DRIVE-UNI 23,30 28,19 200140 ratel, CENTROTEC handgreep en diverse adapters en verlengingen, set ¼ "-verstelbare koppen van 4,0 tot 13 mm, 19 verschillende bit-inzetstukken en 2 bit-verlengingen, in SYSTAINER SYS MINI 1/4"-CE RA-Set 37 129,90 157,18 497881 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

138. 136 1/4"-CE R A-set 37 ...................... 10, 46 A Aansluitmof ............................. 102 I AS -3 ................................. 75 Accupack B PC 15 5.2 Ah Li-Ion ..................... 44 B PC 18 5.2 Ah Li-Ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 BP-XS ................................. 43 Accu-schroefboormachine C 1 5, C18 ............................. 41, 4 4 C XS, TXS ........................ 10, 40, 43 T 1 5+3, T18+3 ........................ 42, 44 Afsluitschuif ............................ 106 afvalzak T URBO II DC-TEC ...................... 107 Afzuigarm A SA 5000 CT/SR-EU ................. 116, 12 3 A SA 5000 CT/SR-EU ................. 116, 12 3 A SA 5000 TURBO-EU ............ 107, 116, 123 A SA 6000 TURBO-EU ............ 107, 116, 123 Afzuigslang ....................... 77, 101-102 Afzuigslang antistatisch ............ 77, 101-102 Afzuigslang plug it ....... 12 , 16, 2 2 , 101, 110 -111 Afzuigturbine T urbo II DC-TEC ..................... 28, 99 Aluminium-schuurwerkplaats ........... 26, 113 ASA ............................. 107, 116, 123 B Bewerking van oppervlakken, accessoires en verbruiksmaterialen ................... 67 Bewerking van oppervlakken, productoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Binnenwerk S YS 1 Box T-LOC ....................... 130 Bits en bithouder ....................... 45,46 Bodem-schuimrubber S YSTAINER ........................... 130 Boorkop CENTROTEC ........................ 40-44 Boren en schroeven Accessoires en verbruiksmaterialen .................. 43 Boren en schroeven Productoverzicht ....... 39 Borstelinzetstuk R AS 115, RAS 180 ....................... 73 Buis .................................... 103 C C 15 ...................................... 41 C 18 ...................................... 41 Carrosseriebouw ....................... 10, 12 CENTROTEC ....................... 43-44, 46 CLEANTEC Aansluitmof ........................... 102 Afzuigslang ........................ 78, 102 A fzuigslang antistatisch .......... 77, 101, 102 B uizen en vloermondstukken ............ 103 CLEANTEC-accessoires ................ 106 C LEANTEC-accessoires perslucht ....... 106 C T 26/CT 36 ............... 12 , 16, 9 5, 110 -112 C T 48 ................................... 96 C T 48 ..................... 2 2 , 2 4 , 9 7, 111-112 C T 48 EC/B22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 98, 113 C TL MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 F ilters en filterzakken ............... 104-105 Reinigingssets ........................ 100 Controlepoeder .................... 7 5, 110 -113 CT 26/CT 36 ................. 12 , 16, 9 5, 110 -112 CT 48 .................... 2 2 , 2 4 , 96, 9 7, 111-112 CT 48 EC/B22 ..................... 26, 98, 113 CT-Accessoire ........................ 101-106 Perslucht ............................. 106 CTL MIDI ................................. 94 CXS .................................. 40, 43 D Deksel-schuimrubber S YSTAINER ........................... 130 Diamant ........................... 79, 81, 83 Displaywandhaak W CR 1000, UCR 1000, MFH 1000 .......... 124 Draagriem SYSTAINER .................... 131 E EAA ............................. 10 7, 117, 12 3 EC elektrische schuurset ............... 2 2 , 111 EC persluchtset ....................... 2 4 , 112 EC-TEC . 22, 24, 26, 41-42, 53-54, 97- 98, 111-113, 139 Elektrische schuur-set ................. 2 2 , 111 Energie-/afzuigarm Energie-/afzuigarm ................... 117, 12 3 E AA EW CT/SRM/M-EU .............. 117, 12 3 E AA EW/DW CT/SRM/M-EU .......... 117, 12 3 E AA EW/DW TURBO/A-EU ....... 10 7, 117, 12 3 E AA EW/DW TURBO/M-EU ....... 10 7, 117, 12 3 E A A CT/SR ......................... 117, 12 3 ETS EC 125 ............................ 54, 71 ETS EC 150 ..................... 22, 54, 71, 111 Excenteraanzetstuk FastFix ............ 44, 139 Excenterschuurmachine E TS EC 125 ........................... 54,71 E TS EC 150 ................... 22, 54, 71, 111 R OTEX RO 90 DX ............... 16, 50, 67, 110 R OTEX RO 125 ....................... 51, 68 R OTEX RO 150 ............. 13, 34, 52, 69, 115 Extra greep S YS 1 T-LOC, SYS 2 T-LOC ................ 131 F Fast Fix poetssteunschijf PT-STF R O 90 DX ................................ 67 R O 125, RO 150 ...................... 68-69 Fast Fix poetssteunschijf ST-STF R O 90 DX ................................ 67 R O 125, RO 150 ...................... 68-69 FastFix ......... 40-42, 44, 50-52, 56, 64-69, 139 Filter Filterelementen ............... 104-105, 107 Natfilter .............................. 104 T urbo II DC-TEC ....................... 107 Filterzakken Pl asticfolie wegwerpstofzak T URBO II DC-TEC .................... 107 SELFCLEAN .......................... 105 F USION-T EC .... 12, 16, 22, 24, 26, 32, 34, 50-54, .................... 56, 58-61, 67-74, 110-115 G Gatenprikplank L RS 93 ................................. 76 Gereedschaphaak W CR 1000, UCR 1000 .................... 124 Gereedschapshouder T C 2000, TC 3000, TC 3000/2 ............. 125 Granat ......................... 79-82, 84-86 H Haak W CR 1000, UCR 1000 .................... 124 Handschuurblokkenset ............. 20, 78, 102 Handschuurmateriaal Granat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Vlies .................................. 86 Hoekaanzetstuk C 1 5, C 18, T 15+3, T 18+3 ................. 44 C XS, TXS .............................. 43 Hologram-set ........................ 3 4 , 115 Hoogglans-set I ....................... 3 2 , 114 Hoogglans-set II ....................... 3 2 , 114 Hoogglans-set III ...................... 3 2 , 114 HSS spiraalboor ........................... 47 I IAS 3 systeem L EX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, L EX 2 185 ......................... 74, 77 L RS 93, LRS 400 ...................... 76-77 IAS 3-slang L EX 3, LEX 2, LRS ....................... 77 IAS-aansluiting ........................... 75 IAS-dubbelaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Inleg- en inzetstukken S YSTAINER ........................ 12 9-13 0 Interface-pad IP-STF E TS EC 125 ............................. 70 E TS EC 150 .............................. 71 L EX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, L EX 2 185 .......................... 74-75 R O 90 DX ................................ 67 R O 125 ................................ 68 R O 150 ................................. 69 Inzetbakjes en inlegstukken ............ 12 9-13 0 K K AL II ................................... 121 Klembus C XS, TXS .............................. 43 Komborstel, TB R AS 115, RAS 180 ....................... 73 Algemene aanwijzingen | A – Z Trefwoordenregister

143. Productkenmerken | Algemene aanwijzingen Antistatische funktie PoliStick MPE-schuurzool EC-TEC Lithium-ion Protector plug it VibratieStop. Turbo-afzuiging AUTOCLEAN IAS 3-systeem Uitschakeling van het draaimoment FlowDetect Mobiele stofzuigers en machines met antistatische werking tegen statische lading bij het werken. Electronika Regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken. snel-sluitprincipe voor het bevestigen van polijstvilt, polijstspons of lamsvel – voor een hogere rendabiliteit schuurzolen en steunschijven van hoogwaardig en slijtvast materiaal voor een langere levensduur Het EC-TEC aandrijfconcept staat voor een buitengewone krachtontplooiing bij een uiterst gering energieverbruik. Uitgerust met krachtig lithium-ion accupack. Beschermt steunschijven en materiaal bij het werken langs randen. afneembaar en omwisselbaar netsnoer met veiligheidssluiting voor een snelle ombouw gepatenteerde VS-uitbalancering voor optimale rustige loop bij het schuren en daardoor gezond werken De turbo-afzuiging zorgt voor een schone, stofvrije lucht en vrij zicht bij het werk. automatische filterreiniging AUTOCLEAN met traploos instelbare reinigingsintervallen. MMC elektronica Moderne vermogenselektronica „Multi Material Control” met regelbaar, constant toerental en temperatuurbewaking voor op het materiaal afgestemd werken. StickFix Snel sluitprincipe voor de bevestiging van schuurmaterialen – zonder lijm of klemmen – voor een hoger rendement. Jetstream principe. Minder stofvorming, minder hitte, minder dichtlopen – door het 9-gats-principe. Tot 30 % langere levensduur. MULTI-JETSTREAM principe. Schuren met ingebouwd stoftransport. Met het gepatenteerde MULTI-JETSTREAM principe. Snelrem Om veilig te werken bij het schaven, zagen en frezen. FastFix Vergemakkelijkt het wisselen van gereedschap bij het frezen, zagen, schaven, schuren, boren en schroeven. Stofafzuiging Standaard aansluiting (27/36/50 mm) voor stofafzuiging beschermt mens en milieu. Slangsysteem integreert perslucht, afzuiging en afzuiglucht. Intelligente techniek levert voor elk materiaal de optimale kracht. Volumestroomcontrole bewaakt de minimum- luchtsnelheid van 20 m/sec en waarschuwt bij onderschrijdingen. Ter bescherming van de gezondheid. MMC Electronic Digital IAS 3-SD IAS 3 light Bluetooth-interface Telefoon met handsfree functie Processorgestuurde vermogenselektronica „Multi Material Control” met regelbaar en constant toerental en temperatuurbewaking voor op het materiaal afgestemd werken. Voor directe aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een perslucht- leiding (zonder afzuiging). Afzuiging, perslucht met buiten- afzuigluchtgeleiding. 141 www. festool .be/nl

53. 51 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap ROTEX RO 125 ROTEX RO 125 De handige allrounder. u tot driemaal sterkere afname dan de traditionele excenterschuurmachine door de zeer krachtige motor en de combinatie van excenter- en rotatiebeweging u drie machines in één: sterke afname bij het grof schuren, superfijn schuur - beeld bij het fijnschuren en een perfect glanzend oppervlak bij het polijsten u gezond en stofvrij door afzuiging met het Jetstream principe u FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 500 Toerental Rotex combibaan (min⁻¹) 300-600 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 3000-6000 Schuuruitslag (mm) 3,6 FastFix steunschijf Ø (mm) 125 Aansluiting stofafzuiging Ø (mm) 27 Gewicht (kg) 1,9 = met MMC elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. FastFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC RO 125 FEQ-Plus 488,00 590,48 571779 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 68 Schuurmateriaal vanaf pagina 81 Uiterst duurzaam. Met de robuuste excenteraslagering, dubbel afgedichte behuizing en stofarm opgehangen schakelaars houdt de ROTEX ook bij lang - durig gebruik stand.

79. 77 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Systeemtoebehoren IAS 3-slangen Afzuigslang antistatisch Type VAP €* Bestel-Nr. IAS-slang voor LEX 3, LEX 2, LRS, volgens DIN IEC 312, antistatisch, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, temperatuurbestendig tot + 70 °C, slang-Ø 44 mm, in doos voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mob. stofafzuiger of energie-/afzuigarm, Lengte 3,5 m IAS 3-3500 AS 241,80 292,58 69,09 / 1 m 83,59 / 1 m 497208 voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mob. stofafzuiger of energie-/afzuigarm, Lengte 5 m IAS 3-5000 AS 286,10 346,18 57,22 / 1 m 69,24 / 1 m 497209 voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mob. stofafzuiger of energie-/afzuigarm, Lengte 7,0 m IAS 3-7000 AS 369,10 446,61 52,73 / 1 m 63,80 / 1 m 497210 voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een energie-/afzuigarm, Lengte 10,0 m IAS 3-10000 AS 569,80 689,46 56,98 / 1 m 68,95 / 1 m 497211 IAS-slang voor LEX 3, LEX 2, LRS, volgens DIN IEC 312, antistatisch, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, temperatuurbestendig tot + 70 °C, slang-Ø 37 mm, in doos voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mob. stofafzuiger of energie-/afzuigarm, Lengte 3,5 m IAS 3 light 3500 AS 213,00 257,73 60,86 / 1 m 73,64 / 1 m 497478 voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mob. stofafzuiger of energie-/afzuigarm, Lengte 5,0 m IAS 3 light 5000 AS 249,40 301,77 49,88 / 1 m 60,35 / 1 m 497213 voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een mob. stofafzuiger of energie-/afzuigarm, Lengte 7,0 m IAS 3 light 7000 AS 303,80 367,60 43,40 / 1 m 52,51 / 1 m 497479 voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een energie-/afzuigarm, attentie: niet geschikt in combinatie met de CT/SR plus ASA, Lengte 10,0 m IAS 3 light 10000 AS 470,00 568,70 47,00 / 1 m 56,87 / 1 m 497480 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

99. 97 www. festool .be/nl Stofzuigen | Gereedschap Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 48 EC CLEANTEC CT 48 EC Gemaakt voor langdurig industrieel gebruik. u duurzaam en sterk door EC-TEC aandrijving, met een levensduur die een universele motor meerdere malen overtreft u met zuigkrachtregeling, flexibel in te stellen op elke werksituatie u geen kans op elektrostatische oplading door antistatische functie u standaard uitgerust voor aansluiting op de energie-/afzuigarm en met persluchtaansluiting Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 150-1100 Volumenstroom max. (l/min) 3400 Onderdruk max. (Pa) 23000 Filteroppervlak (cm²) 6318 Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m) 7,5 Reservoir-/filterzakvolume (l) 48/46 Afmetingen (L x B x H) (mm) 630 x 406 x 640 Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W) 2400 gewicht (kg) 17,9 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 x 3,5 m-AS, kabelopwikkeling, persluchtmodule, in doos CTL 48 E LE EC 1.460,00 1.766,60 584134 CTM 48 E LE EC 1.636,00 1.979,56 584132 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 101 Workcenter WCR 1000 vanaf pagina 118 Betrouwbaar. Duurzaam. Sterk. Speciaal gemaakt voor zware en langdurige toepassingen – het aandrijfconcept EC-TEC garandeert meer betrouwbaarheid en duur - zaamheid. Voor een bestendige afzuigcapa - citeit bij de bewerking van oppervlakken van kunststof, keramiek, hout of lak. Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency

118. 116 Gereedschap | Organisatie op de werkvloer Afzuigarmen ASA ASA Voor het grote werkgebied. u hoge flexibiliteit, meer veiligheid, geen struikelen u voor gebruik met CT/SRM mobiele stofzuigers u geïntegreerde elektrische en persluchtleidingen voor aansluiting op EAA en CT Technische gegevens ASA 5000 ASA 6000 Lengte netsnoeren (m) 3 3 gewicht (kg) 92 105 Bereik (m) 2 x 2,5 2 x 3,0 Toepassingsgebied (m²) 39-58 56-84 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. dubbele scharnierarm, zonder elementen voor wandbevestiging, in doos ASA 5000 CT/SR-EU kabelkanaal 2.558,00 3.095,18 583867 ASA 6000 CT/SR-EU kabelkanaal 2.675,00 3.236,75 583868 ASA 5000 TURBO-EU 2.501,00 3.026,21 583856 ASA 6000 TURBO-EU 2.617,00 3.166,57 583857 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 123 Wisseling van werkplaats gemakkelijk gedaan. Afzuigarmen komen daar van pas waar flexibele werkplaatsen noodzakelijk zijn – of waar men een grote actieradius nodig heeft. Zonder struikelen brengt u de energietoevoer en afzuiging daarheen waar deze nodig zijn. Bespaar zo op de transporttijden en creëer meer ruimte in de werkplaats.

121. 119 www. festool .be/nl Organisatie op de werkvloer | Gereedschap Multifunctionele kruk MFH 1000 en universeel center UCR 1000 MFH 1000 / UCR 1000 Meer orde. Meer tempo. u multifunctionele kruk MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = universeel center UCR 1000 u met het universele center UCR 1000 mobiel werken en alle voordelen van het Workcenter WCR 1000 benutten u aangenaam werken: zonder het Workcenter WCR is de multifunctionele kruk MFH 1000 een stabiele, comfortabele zitplaats u goed georganiseerd: dankzij haken en oplegvlakken zijn machines, accessoires en werkmateriaal direct bij de hand Technische gegevens UCR 1000 MFH 1000 Lengte (mm) 695 Afmetingen (L x B x H) (mm) 695 x 436 x 524 breedte (mm) 436 Hoogte verstelbaar (mm) 1031-1271 Rolbreedte (mm) 32 32 Wielen Ø (mm) 100 100 Grootte vierkant gatenbeeld (mm) 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2 Afstand gaten vierkant gatenbeeld (mm) 38,1 38,1 gewicht (kg) 37 27 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. in doos MFH 1000 zitkussen MFH 1000 SK, Montageset 318,60 385,51 498967 UCR 1000 Workcenter WCR 1000, multifunctionele kruk MFH 1000 (zonder zitkussen) 670,90 811,79 498966 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 124 Slimme, mobiele hulp bij uw organisatie. Afsluitbare, geheel uittrekbare lade voor accessoires, werkmateriaal en waardevolle persoonlijke spullen.

54. 52 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken ROTEX RO 150 ROTEX RO 150 Extreem vermogen voor grote oppervlakken u drie machines in één: sterke afname bij het grof schuren, superfijn schuur - beeld bij het fijnschuren en een perfect glanzend oppervlak bij het polijsten u ROTEX combibaan voor comfortabel polijsten – het beperkte toerental houdt de temperatuur zelfs bij de sterke RO 150 laag. Wolkvorming en het wegspatten van polijstmateriaal worden voorkomen u FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap u MULTI-JETSTREAM principe voor superieure stofafzuiging met een maximaal schuurvermogen Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 720 Toerental Rotex combibaan (min⁻¹) 320-660 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 3300-6800 Schuuruitslag (mm) 5 FastFix steunschijf Ø (mm) 150 Aansluiting stofafzuiging Ø (mm) 27 Gewicht (kg) 2,3 = met MMC elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. FastFix steunschijf Ø 150 (zacht-HT), Festool PROTECTOR RO 150 FEQ in doos 534,00 646,14 571761 RO 150 FEQ-Plus in SYSTAINER SYS 3 T-LOC 574,00 694,54 571805 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 69 Schuurmateriaal vanaf pagina 81 Korte insteltijden door FastFix schijfwisseling. Eenvoudig, snel en veilig. Behalve uw handen heeft u geen gereedschap nodig om te wisselen. De steunschijf eenvoudig afnemen, vervangen en verder werken...

60. 58 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77 LEX 3 77 Ideaal voor de lakfinish. u zeer robuuste constructie staat voor een hoge levensduur, weinig onderhoud en kostenbesparing u aangenaam werkgeluid, lage trillingswaarden en diffuse afvoerluchtgeleiding bij gebruik met de persluchtslang ontzien de gezondheid van de gebruiker u schijfrem beperkt schuurfouten bij het plaatsen van de machine, dus minder nabehandeling en kosten u gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing Technische gegevens Werkdruk (continudruk) (bar) 6 Schuurbewegingen (min⁻¹) 21000 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 10500 Schuuruitslag (mm) 2,5 Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) (m/s²) 0,8 Trillingsemissiewaarde ah (3-assig) (m/s²) 1,9 Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min) 270 Steunschijf Ø (mm) 77 Geluidsdrukniveau (dB[A]) 72 Gewicht (kg) 0,7 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. StickFix steunschijf Ø 77 mm W-HT (zacht), bedieningsgereedschap LEX 3 77/2,5 in doos 369,00 446,49 691131 LEX 3 77/2,5 Set IAS-aansluiting IAS 3-SD, persluchtslang Ø 12,4x 5m, interface-pad Ø 77 mm, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 493,00 596,53 691150 Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 74 Schuurmateriaal vanaf pagina 79 Voor extreme duurzaamheid. Voor een soepel verloop van het werk zonder uitval en onderhoud van machines.

61. 59 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 125 LEX 3 125 Bespaart op perslucht. Niet op het resultaat. u gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing u combinatie met IAS 3 light slang vereenvoudigt de permanente afzuiging, zorgt voor het beste arbeidsresultaat en is goed voor de gezondheid u Fijne 3 mm schuuruitslag zorgt voor een zeer hoogwaardig schuurbeeld en bespaart kosten Technische gegevens LEX 3 125/3 LEX 3 125/5 Werkdruk (continudruk) (bar) 6 6 Schuurbewegingen (min⁻¹) 19000 19000 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 9500 9500 Schuuruitslag (mm) 3 5 Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) (m/s²) 1,1 1,1 Trillingsemissiewaarde ah (3-assig) (m/s²) 3,6 4,2 Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min) 290 290 Geluidsdrukniveau (dB[A]) 70 72 Steunschijf Ø (mm) 125 125 Gewicht (kg) 0,9 0,95 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. bedieningsgereedschap, in doos LEX 3 125/3 StickFix steunschijf Ø 125 mm (superzacht) 534,00 646,14 691140 LEX 3 125/5 StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT) 534,00 646,14 691141 Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 74 Schuurmateriaal vanaf pagina 81 Verwisseling uitgesloten. Door de goed leesbare uit slagherkenning op de dodemans-schakelaar bij de LEX 3 heeft u altijd de juiste machine bij de hand.

63. 61 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Perslucht-excenterschuurmachine LEX 2 185 LEX 2 185/7 De grote voor de grote afname. u veilig werken dankzij dodemansschakelaar u goed leesbare slagherkenning u schijfrem voor een schoon schuurbeeld u vibratieStop voor gezond en minder vermoeiend werken Technische gegevens Werkdruk (continudruk) (bar) 6 Schuurbewegingen (min⁻¹) 16000 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 8000 Schuuruitslag (mm) 7 Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min) 390 Steunschijf Ø (mm) 185 Gewicht (kg) 1,4 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. StickFix steunschijf Ø 185 mm (zacht), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), bedieningsgereedschap, in doos LEX 2 185/7 556,00 672,76 692096 Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 74 Schuurmateriaal vanaf pagina 84 Softgrip-handkap. Eenvoudige geleiding van de machine, zonder wegglijden. Dit garandeert de Softgrip-laag op de machine.

130. 128 Gereedschap | Organisatie op de werkvloer Systeemtoebehoren SYS-toolbox Type VAP €* Bestel-Nr. SYS-toolbox voor het praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires, steunvlak 396 x 296 mm Hoogte 150 mm, draagkracht 7 kg, inhoud 12,5 l SYS-TB-1 40,00 48,40 495024 Hoogte 257 mm, draagkracht 14 kg, inhoud 20 l SYS-TB-2 50,00 60,50 499550 SYS-StorageBox Type VAP €* Bestel-Nr. SYS-StorageBox kunststof reservoir zonder inhoud, met apart uitneembare inzetbakjes, 2 x box 60x60x71 SYS-SB, koppelbaar met het gehele Systainer-programma (behalve SYS-Mini), 2 x box 60x120x71 SYS-SB, 1 x box 180x120x71 SYS-SB, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, hoogte met greep 240 mm, gewicht 2,5 kg SYS-SB 88,90 107,57 499901 Systainer-Port Type VAP €* Bestel-Nr. Systainer-Port geen toelating voor inbouw in motorrijtuigen, stabiele staalplaat-body, 5 tekstetiketten voor uittrekladen, zonder Systainers, in doos compleet uitgevoerd met 3 laden, afmetingen (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, gewicht 19 kg SYS-PORT 500/2 406,00 491,26 491921 compleet uitgevoerd met 5 laden, met transportrollen, 4 kogelgelagerde zwenkwielen (waarvan 2 met blokkeerrem), afmetingen (L x B x H) 400 x 500 x 1100 mm, gewicht 33 kg SYS-PORT 1000/2 546,10 660,78 491922 Systainer-uittreklade Type VAP €* Bestel-Nr. Uittreklade voor alle Systainers (Classic en T-LOC), voor de bouw van een individueel stellingsysteem, in het 32 gatenraster, afmetingen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. belasting 20 kg, in doos SYS-AZ 38,00 45,98 500692 verpak.inh. 5 st. SYS-AZ-Set 179,40 217,07 500767 Slot voor SYS-AZ, centrale vergrendeling, voor montage achteraf in de uittreklade SYS-AZ, vergrendelt de afzonderlijke uittreklade bij de ladekast (centrale vergrendeling), in doos S-AZ 11,20 13,55 500693 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Transportmiddel voor SYSTAINER Type VAP €* Bestel-Nr. SYS-Cart voor het gemakkelijk transporteren van Systainers in de grootte 1-5 en van Sortainers, robuuste handgreep, 4 zwenkwielen, waarvan 2 te vergrendelen, grondvlak 360 x 520 mm, draagkracht 100 kg, wielen Ø 100 mm, gewicht 2,8 kg, in doos RB-SYS 76,60 92,69 495020 SYS-roll incl. veiligheidsriem, transport van SYS Classic en SYS T-LOC, extra grote wielen (D 200 mm) om eenvoudig over trappen te bewegen, draai- en fixeerbare voorwielen – wendbaar in alle richtingen, draagkracht 100 kg, draagkracht 5 kg, wielen Ø voor 75 mm, wielen Ø achter 200 mm, afmetingen (L x B x H) 440 x 600 x 1100 mm, gewicht 6,5 kg, in doos SYS-Roll 100 143,10 173,15 498660

49. 47 www. festool .be/nl Boren en schroeven | Gereedschap Systeemtoebehoren CENTROTEC HSS-spiraalboren, geslepen DIN 338 Standaardboorprogramma Type VAP €* Bestel-Nr. Spiraalboor binnenzeskantsleutel, verpak.inh. 1 st. complete boor met boorhouder en 2 reserveboren, Diameter 3 mm HSS D 3/33 CE/M-Set 10,30 12,46 493421 complete boor met boorhouder en 2 reserveboren, Diameter 3,5 mm HSS D 3,5/39 CE/M-Set 10,90 13,19 493422 complete boor met boorhouder en 2 reserveboren, Diameter 4 mm HSS D 4/43 CE/M-Set 11,50 13,92 493423 complete boor met boorhouder en 2 reserveboren, Diameter 4,5 mm HSS D 4,5/47 CE/M-Set 12,20 14,76 493424 complete boor met boorhouder en 2 reserveboren, Diameter 5 mm HSS D 5/52 CE/M-Set 12,40 15,00 493425 complete boor met boorhouder en 2 reserveboren, Diameter 5,5 mm HSS D 5,5/57 CE/M-Set 12,60 15,25 493426 complete boor met boorhouder en 2 reserveboren, Diameter 6 mm HSS D 6/57 CE/M-Set 13,30 16,09 493427 complete boor met boorhouder en 2 reserveboren, Diameter 6,5 mm HSS D 6,5/63 CE/M-Set 13,90 16,82 493428 complete boor met boorhouder en 1 reserveboor, Diameter 8 mm HSS D 8,0/75 CE/M-Set 19,70 23,84 495308 complete boor met boorhouder en 1 reserveboor, Diameter 10 mm HSS D 10,0/75 CE/M-Set 24,50 29,65 495309 Spiraalboor Boorcassette, Diameter 3-10 mm, verpak.inh. 10 st. HSS D3-10 CE/10 92,90 112,41 495128 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

57. 55 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap RUTSCHER RS 100 RS 100 De ergonomische afnamespecialist. u tandwielondersteuning voor een consequent sterke afname – perfect voor het afschuren van hardnekkige deklagen u aangename loop en gezond werken dankzij de VibratieStop u zuiver en gezond werken – perfecte afzuiging voor een vrij zicht op het werkvlak en een stofvrije werkplek u optimale positie van het zwaartepunt voor een uitstekend arbeidsresultaat en ontspannen werken Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 620 Onbelast toerental (min⁻¹) 6300 Toerental max. (min⁻¹) 10000 Schuuruitslag (mm) 5 Schuurbewegingen (min⁻¹) 12600 Verwisselbare schuurzool (mm) 115 x 225 Aansluiting stofafzuiging Ø (mm) 27 Gewicht (kg) 3,0 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. RS 100 CQ StickFix schuurzool 115 x 221 mm, in doos 490,00 592,90 567759 RS 100 CQ-Plus StickFix schuurzool 115 x 221 mm, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 526,00 636,46 567699 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 72 Schuurmateriaal vanaf pagina 85 Hoog afnamevermogen. Festool tandwielvlakschuurmachines zijn door hun tandwielondersteuning afgestemd op een sterke afname. Daarom zijn ze opti - maal geschikt voor het afschuren van oude, dikke en hardnekkige lagen op grote vlakken.

62. 60 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150 LEX 3 150 Stopt de trilling. Verhoogt de efficiency. u precies – schijfrem voor een zuiver schuurbeeld u gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing u perfecte afzuiging en zuinig verbruik van schuurmateriaal – door hoogwaardige FUSION-TEC steunschijf met MULTI-JETSTREAM principe u vibratieStop voor gezond en minder vermoeiend werken Technische gegevens LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7 Werkdruk (continudruk) (bar) 6 6 6 Schuurbewegingen (min⁻¹) 20000 20000 20000 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 10000 10000 10000 Schuuruitslag (mm) 3 5 7 Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) (m/s²) 2,1 2,7 3,17 Trillingsemissiewaarde ah (3-assig) (m/s²) 3,7 3,9 5,8 Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min) 290 290 310 Geluidsdrukniveau (dB[A]) 72 72 76 Steunschijf Ø (mm) 150 150 150 Gewicht (kg) 1,0 1,0 1,0 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. bedieningsgereedschap, in doos LEX 3 150/3 StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (superzacht) 534,00 646,14 691137 LEX 3 150/5 StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (zacht-HT) 534,00 646,14 691138 LEX 3 150/7 StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (zacht-HT) 534,00 646,14 691139 Voor het gebruik van perslucht-schuurmachines is het IAS 3-aansluitsysteem vereist. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 74 Schuurmateriaal vanaf pagina 82 Veilig en gezond. De LEX 3 ligt met de Softgrip-kap slipvrij in de hand. De afzuiging met het MULTI-JETSTREAM principe houdt de lucht en het werkstuk schoon.

123. Werklamp SYSLITE II SYSLITE KAL II Het licht naar het gereedschap. u nog beter lichtvermogen met nu 12 hoogwaardige LED’s en keuze tussen intensief en gedimd licht u duurzaam en robuust door breukbestendige behuizing u maximaal inzetbaar: behalve de interne accu kunnen alle Festool accupacks (uitgezonderd accu van de CXS) worden gebruikt. Daarnaast bieden de 230 V stekkeradapter en het auto-oplaadsnoer nog meer oplaad- en bedrijfsmoge- lijkheden u universele kogelkop met magneet- en schroefklembevestiging Technische gegevens Verlichtingsmateriaal (W) 12 x 1,5 Luxwaarde (gem. meetwaarde op 1m²) 133 Lichtduur (interne accu) 1e/2e trap (min) 290/110 Accucapaciteit Li ion (Ah) 2,9 Laadtijd Li Ion (min) 200 Toelaatbare bedrijfstemperatuur (°C) -5/+ 55 Werking met externe Festool accupacks (V) 12-18 Haakopening (mm) 40 Schroefdraadgrootte statief (") 1/4 Afmetingen (L x B x H) (mm) 80 x 100 x 150 Gewicht (zonder accupack) (kg) 0,7 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. geïntegreerd accu Li-Ion 7,2V, netlaadadapter 230 V, voertuig-laadadapter, transporttas , Blister-verpakking KAL II 161,00 194,81 500721 KAL II-Set magneetkogelkop met statiefschijf 191,00 231,11 499815 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Volledige flexibiliteit. In 5 standen neer te zetten of op te hangen: de SYSLITE KAL II brengt licht in elk hoekje en dat tot 6 uur nonstop. De behuizing is van breuk-, stoot- en slagvast spuitgiet-alumini- um – robuust genoeg voor iedere bouwplaats. Door de brede spreidingshoek van 170° wordt het werkvlak homogeen en egaal verlicht. 121 www. festool .be/nl Magneetkogelkop bestelnr. 499814 Organisatie op de werkvloer | Gereedschap

55. 53 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Excenterschuurmachine ETS EC 125 ETS EC 125 De perfecte finish-schuurmachine in de compacte klasse. u lange levensduur door koolborstelloze EC-techniek en hardmetalen schijfrem u traploze toerentalregeling en onder belasting ook een constant toerental u perfect geplaatste drukknop voorkomt onbedoeld in- of uitschakelen u met Jetstream steunschijf voor optimale stofafzuiging Technische gegevens Opgenomen vermogen (W) 400 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 6000-10000 Schuuruitslag (mm) 3 Verwisselbare steunschijf Ø (mm) 125 Aansluiting stofafzuiging Ø (mm) 27 Gewicht (kg) 1,2 = met MMC elektronica * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 70 Schuurmateriaal vanaf pagina 81 Compact van buiten. Doordacht van binnen. De ETS EC 125/3 is de favoriet voor het fijn en zeer fijn schuren in de compacte klasse. Door middel van een zeer laag en compact design, een uitstekende vermogen-gewichts - verhouding en 3 mm schuuruitslag bereikt hij de hoogste oppervlaktekwaliteit. Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT), bedieningsgereedschap ETS EC 125/3 EQ in doos 478,00 578,38 571895 ETS EC 125/3 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 509,00 615,89 571894 ETS EC 125/3 EQ-GQ afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in doos), in doos 604,00 730,84 574642 ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 634,00 767,14 574641

129. 127 www. festool .be/nl Organisatie op de werkvloer | Gereedschap Systeemtoebehoren SYSTAINER T-LOC met dekselvak Type VAP €* Bestel-Nr. SYSTAINER T-LOC DF afdekking voor etikethouder afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, gewicht 1,5 kg SYS 1 TL-DF 61,80 74,78 497851 afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, gewicht 1,7 kg SYS 2 TL-DF 66,50 80,47 497852 afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 295 x 217 mm, binnenafmeting (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, gewicht 2 kg SYS 3 TL-DF 69,90 84,58 498390 SYSTAINER T-LOC SYS-Combi Type VAP €* Bestel-Nr. SYSTAINER T-LOC vrij indeelbare lade voor accessoires, verbruiksmateriaal, kleine onderdelen en meer, binnenafmetingen lade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm combinatie van klassieke SYSTAINER in grootte 2 en ruime lade, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, binnenafmetingen bovenste vak (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, gewicht 3,2 kg SYS-Combi 2 98,90 119,67 200117 combinatie van klassieke SYSTAINER in grootte 3 en ruime lade, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, binnenafmetingen bovenste vak (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, gewicht 3,5 kg SYS-Combi 3 106,10 128,38 200118 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. SORTAINER Type VAP €* Bestel-Nr. SORTAINER 2 kleine schuifladen, middelgrote schuiflade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, grote lade (L x B x D) 255 x 348 x 85 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 8 etikettenhouders, 8 etiketten, afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, gewicht 4,0 kg SYS 3-SORT/4 122,10 147,74 491522 6 middelgrote schuifladen (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 8 etikettenhouders, 8 etiketten, afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, gewicht 4,9 kg SYS 3-SORT/6 135,80 164,32 491984 6 kleine schuifladen (L x B x D) 255 x 75 x 30 mm, 3 middelgrote schuifladen (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 9 etikethouders, 16 tekststroken, afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, gewicht 5,1 kg SYS 3-SORT/9 135,80 164,32 491985 12 kleine schuifladen (L x B x D) 255 x 75 x 30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 12 etikethouders, 16 tekststroken, afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, gewicht 5,3 kg SYS 3-SORT/12 135,80 164,32 491986 drie laden met elk een inhoud van 6,7 liter kunnen met inzetbakjes en vakverdelers helemaal naar eigen wens ingericht en ingedeeld worden, koppelbaar met alle Systainers T-LOC en Classic, Sortainers, mobiele stofzuigers CLEANTEC, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, gewicht 5,7 kg SYS 4 TL-SORT/3 109,20 132,13 200119

131. 129 www. festool .be/nl Organisatie op de werkvloer | Gereedschap Systeemtoebehoren SYSTAINER T-LOC met inzetstukken voor schuurmateriaal Type VAP €* Bestel-Nr. SYSTAINER T-LOC met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 125 mm, aantal vakken 5, systainer-grootte SYS 1 T-LOC SYS-STF D125 55,30 66,91 497685 met inzetstukken voor schuurmaterialen 80x133 mm, aantal vakken 6, systainer-grootte SYS 1 T-LOC SYS-STF 80x133 55,30 66,91 497684 met inzetstukken voor schuurmaterialen STF Delta 100x150, aantal vakken 5, systainer-grootte SYS 1 T-LOC SYS-STF Delta 100x150 55,30 66,91 497686 met inzetstukken voor schuurmateriaal Ø 90 mm en 93V, aantal vakken 8, systainer-grootte SYS 1 T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V 54,60 66,07 497687 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, aantal vakken 10, systainer-grootte SYS 3 T-LOC SYS-STF D150 64,70 78,29 497690 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, voor korrel P80, P180, P280, P400 en P500 volgens het Festool „schuren in 4 stappen”-systeem, systainer-grootte SYS 3 T-LOC SYS-STF D150 4S 68,90 83,37 497821 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. SYSTAINER met universeel inzetstuk Type VAP €* Bestel-Nr. SYSTAINER T-LOC met universeel inzetstuk voor kleine onderdelen, systainer-grootte SYS 1 T-LOC SYS 1 UNI 55,30 66,91 497692 met eenvoudig, variabel gerastert schuimrubber-inzetstuk voor het aanbrengen van iedere gewenste vorm, systainer-grootte SYS 1 T-LOC SYS 1 VARI 59,50 72,00 497693 met dubbel, variabel raster/schuiminzetstuk voor het uitnemen van elke gewenste vorm, systainer-grootte SYS 2 T-LOC SYS 2 VARI 64,20 77,68 497696 met enkele uitneembare kunststof bakjes, kunststof reservoir zonder inhoud, systainer-grootte SYS 1 T-LOC SYS 1 BOX 72,10 87,24 497694

42. 40 Gereedschap | Boren en schroeven Accu-schroefboormachine CXS, TXS CXS / TXS Je hoeft niet groot te zijn om groots te presteren. u overtuigende ergonomie en laag gewicht (0,9 kg) om gemakkelijk te boren en schroeven u De compacte en handzame vorm maakt het werk op nauwe plaatsen eenvoudiger u FastFix aansluiting en CENTROTEC gereedschap-snelwisselsysteem u praktisch – geïntegreerde accu-capaciteitsindicatie Technische gegevens CXS TXS Accuspanning (V) 10,8 10,8 Versnellingen 2 2 Onb. toerental 1e/2e versg (min⁻¹) 0-430/0-1300 0-430/0-1300 Boordiameter hout/staal (mm) 12/8 12/8 Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling (Nm) 0,3-3,4 0,3-3,4 Max. draaimoment hout/staal (Nm) 10/16 10/16 Spanbreedte boorhouder (mm) 1-10 1-10 Accucapaciteit Li ion (Ah) 2,6 2,6 Laadtijd Li Ion (min) 45 45 Gewicht met Li Ion (kg) 0,9 0,9 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. oplaadapparaat MXC, snelspanboorkop FastFix 10 mm, bit PZ 2, 2e accupack BP-XS 2,6 Ah, CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC CXS Li 2,6-Plus 216,00 261,36 564531 CXS Li 2,6-Set hoekaanzetstuk CXS 271,00 327,91 564532 TXS Li 2,6-Plus 216,00 261,36 564509 TXS Li 2,6-Set hoekaanzetstuk CXS 271,00 327,91 564510 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 43 Bits en boren vanaf pagina 45 Echte krachtpatsers. De 10,8-volt accu-schroefboormachines van het type XS hebben een groot koppel, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Dankzij het FastFix- en CENTROTEC-snelwisselsysteem zijn ze uitermate flexibel.

105. 103 www. festool .be/nl Stofzuigen | Gereedschap Systeemtoebehoren * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. voor mobiele stofzuigers CT en stofafzuigingsapparaten SR Buis Type VAP €* Bestel-Nr. Handzuigbuis voor D 27/D 36 edelstaal, gebogen D 36 HR-M 46,90 56,75 452900 Verlengingsbuis voor D 27/D 36, edelstaal, 3-delig, Lengte 950 mm D 36 VR-M 3x 54,70 66,19 452902 Vloermondstukken Type VAP €* Bestel-Nr. Vloerzuigmondstuk voor D 27/D 36, industriële utvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels, breedte 370 mm D 36 BD 370 133,40 161,41 452908 voor D 50, industriële utvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels, breedte 450 mm, in doos D 50 BD 450 149,90 181,38 452910 voor D 27/D 36, kunststof, met 2 loopwieltjes en 2 inzetborstels, breedte 300 mm D 36 BD 300 34,40 41,62 452907 voor D 50, kunststof, met 2 loopwieltjes en 2 inzetborstels, breedte 370 mm, in doos D 50 BD 370 57,40 69,45 452909 voor D 27/D 36, vierdelig, kunststof met 3 verwisselbare borstels (borstels, rubberen strips, tapijt, breedte 270 mm D 36 BD 270 31,10 37,63 452906 voor mobiele stofzuigers CT Speciale mondstukken/-borstels Type VAP €* Bestel-Nr. Spleetzuigmond voor D 27/D 36, kunststof, Lengte 300 mm D 36 FD-300 7,40 8,95 452904 voor D 27/D 36, kunststof, Lengte 210 mm D 36 FD-210 6,10 7,38 492391 Zuigkwast voor D 27/D 36, Diameter 70 mm D 36 SP 10,40 12,58 440404 voor D 50, Diameter 85 mm D 50 SP 28,00 33,88 440419 Mondstuk met universele borstel voor D 27/D 36, met borstelkrans en draaigeleiding, kunststof D 36 UBD 14,90 18,03 498527

125. &""   123 www. festool .be/nl Organisatie op de werkvloer | Gereedschap Systeemtoebehoren Montagemogelijkheden Stopcontact Schuurpapierhouder Modules IAS 3 afzuigsysteem Accessoires voor afzuigarmen ASA en energie-/afzuigarmen EAA Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Montage aan het plafond EAA-D-EU voor energie-/afzuigarm (model vanaf 2009), kabelsets 2,5 m, persluchtslang 2,5 m, houder, aluminium buis (1310 mm) met aansluitmof, in doos 384,90 465,73 495890 2 Wandmontage EAA-W-EU voor energie-/afzuigarm (model vanaf 2009), kabelsets 4 m, persluchtslang 4 m, aluminium buis (350 mm) met aansluitmof, montageset voor energie-/afzuigarm, in doos 284,20 343,88 495889 3 Afzuigarm ASA 5000 CT/SR-EU voor CT-mobiele stofafzuigers en SRM-stofafzuigers, dubbele scharnierarm, kabelkanaal, zonder elementen voor wandbevestiging, lengte netsnoeren 3 m, gewicht 92 kg, bereik 2 x 2,5 m, toepassingsgebied 39-58 m², in doos 2.558,00 3.095,18 583867 Afzuigarm ASA 6000 CT/SR-EU voor CT-mobiele stofafzuigers en SRM-stofafzuigers, dubbele scharnierarm, kabelkanaal, zonder elementen voor wandbevestiging, lengte netsnoeren 3 m, bereik 2 x 3,0 m, toepassingsgebied 56-84 m², gewicht 105 kg, in doos 2.675,00 3.236,75 583868 Afzuigarm ASA 5000 TURBO-EU voor TURBO 3091, 4001, 7501; dubbele scharnierarm; zonder elementen voor wandbevestiging; in doos 2.501,00 3.026,21 583856 Afzuigarm ASA 6000 TURBO-EU voor TURBO 3091, 4001, 7501; dubbele scharnierarm; zonder elementen voor wandbevestiging; in doos 2.617,00 3.166,57 583857 4 Stopcontact CEE 400V-EAA (IP67) 400V stopcontact voor EAA, driefasenstopcontact wordt aan de achterkant naast de verzorgingseenheid geschroefd en aangesloten, in doos 65,60 79,38 543984 5 Schuurpapierhouder SH-EAA voor schuurmateriaal tot Ø 150 mm, zonder bevestigingsmateriaal, in doos 24,50 29,65 496044 6 Module energiesatelliet EAA CT 26/36/48 voor CT 26/36/48, voor het verbinden van een CT-mobiele stofafzuiger met een afzuigsatelliet of afzuigarm, niet in LE-uitvoering vereist, in doos 61,10 73,93 496143 7 IAS 3-slang zie het hoofdstuk Oppervlaktebewerking pagina 77 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

67. 65 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Rotatiepolijstmachine SHINEX RAP 150 SHINEX RAP 150 Het allround genie voor alle doeleinden. u gasgeefschakelaar om behoedzaam op te starten en te versnellen u krachtig, robuust en duurzaam over het gehele toerentalbereik door 2-traps-aandrijving u hoge levensduur – Door temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting en een filter tegen verontreiniging u werken zonder ophouden – Door het gewicht van maar 2,1 kg en een ergonomische vorm met optimaal zwaartepunt Technische gegevens RAP 150-14 RAP 150-21 Opgenomen vermogen (W) 1200 1200 Onbelast toerental (min⁻¹) 600-1400 900-2100 Poetssteunschijf Ø max. (mm) 150 150 Gereedschapsspindel M14 M14 Gewicht (kg) 2,1 2,1 = met MMC elektronica * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 87 Polijstaccessoires vanaf pagina 88 Kracht precies gedoseerd. Optimale krachtoverbrenging door de geringe afstand tussen machine en schijf en de verschillende greepposities van de SHINEX RAP 150. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. extra handgreep, StickFix poetssteunschijf Ø 150 mm RAP 150-14 FE in doos 463,00 560,23 570809 RAP 150-21 FE in doos 463,00 560,23 570811 RAP 150-14 FE-Set Automotive bloemvorm. schuurbladen-mix Titan 2, 10x StickFix schuurschijven Granat P1500 Ø 77mm, schuurknopje, polijstmateriaal MPA 5000/1, polijstmateriaal MPA 11000/1, PoliStick polijstspons Ø 150 mm wit fijn gewafeld, 2 PoliStick Premium-lamsvel Ø 150 mm, 2 microvezeldoeken, finishreiniger, in SYSTAINER SYS MAXI 609,00 736,89 570827 RAP 150-21 FE-Set Automotive bloemvorm. schuurbladen-mix Titan 2, 10x StickFix schuurschijven Granat P1500 Ø 77mm, schuurknopje, polijstmateriaal MPA 5000/1, polijstmateriaal MPA 11000/1, PoliStick polijstspons Ø 150 mm wit fijn gewafeld, 2 PoliStick Premium-lamsvel Ø 150 mm, 2 microvezeldoeken, finishreiniger, in SYSTAINER SYS MAXI 609,00 736,89 570828

119. 117 www. festool .be/nl Organisatie op de werkvloer | Gereedschap Energie-/afzuigarmen EAA CT/SR EAA Voor meer bewegingsvrijheid. u handmatig of automatisch in te stellen: door de schuifbediening wordt de afzuigcapaciteit daar beschikbaar gesteld waar elektrisch en/of persluchtgereedschap in bedrijf is u flexibel: de EAA kan aan het plafond, de wand of de afzuigarm worden gemonteerd u direct klaar voor gebruik: bij de EAA kunnen maar liefst twee stuks elektrisch of persluchtgereedschap direct aan de behuizing worden opgehangen u meer veiligheid en orde: in de slanghouders aan de achterkant van de EAA kunnen twee slangen netjes worden opgehangen Technische gegevens EAA EW CT/SRM/M EAA EW/DW CT/SRM/M EAA EW/DW TURBO/M EAA EW/DW TURBO/A Afmetingen (L x B x H) (mm) 506 x 580 x 367 516 x 580 x 367 516 x 580 x 367 516 x 580 x 367 Drukbereik (bar) 4-8 4-8 4-8 4-8 gewicht (kg) 10,2 13 13 13,8 Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. energie-/afzuigarm met 3 x 230V-aansluiting, 2 schuurmateriaalhouder, in doos EAA EW CT/SRM/M-EU 1.336,00 1.616,56 583820 EAA EW/DW CT/SRM/M-EU persluchttoevoereenheid met 3 DL-aansluitingen (2 x geolied en 1 x ongeolied) 1.581,00 1.913,01 583821 EAA EW/DW TURBO/M-EU persluchttoevoereenheid met 3 DL-aansluitingen (2 x geolied en 1 x ongeolied) 1.581,00 1.913,01 583811 EAA EW/DW TURBO/A-EU persluchttoevoereenheid met 3 DL-aansluitingen (2 x geolied en 1 x ongeolied) 2.004,00 2.424,84 583831 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 123 Doordacht tot in het detail. De EAA met handmatig of automatisch te bedienen schuiven voor gebruik met CT mobiele stofzuigers of centrale afzuiging TURBO II bespaart de gebruiker veel omslachtige handelingen en zorgt voor een optimale afzuiging. Elektrisch- en persluchtgereedschap is altijd bij de hand en klaar voor gebruik.

14. 12 Sets | Voorbereidingsset, Carrosseriebouw Systeemaccessoires Schuurmateriaal Sneller, schoner en efficiënter kan men oude lak niet verwijderen. De hoge afname door de schuurbewe - ging in de vorm van de ROTEX-combibaan zorgt voor een snelle werkvoortgang, waarbij de nauwgezette afzuiging voor een goede resultaatkwaliteit zorgt die ook de veiligheid op de werkplek dient. Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 150 FEQ Mobiele stofzuiger CTL 36 E VOORBEREIDINGSSET Workcenter WCR 1000 Afzuigslang Gladde afzuigslang D27/22 plug it 3,50 m antistatisch X X Schone lucht dankzij perfect geconstrueerde afzuiging X X Grof schuren: sterke afname door de ROTEX-combibaan X X Fijnschuren: verfijning van het schuurbeeld dankzij de omschakelbare excenterbeweging Bestel de volgende componenten * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. (Een gedetailleerde opsomming van alle artikelen vanaf pagina 36) VAP €* Bestel-Nr. Pagina 69 Pagina 79 MEER EFFICIËNTIE. MINDER LAK. 664.00 803,44 583491 385,10 4 65,97 497471 169,70 205,34 48,49 / 1 m 58,67 / 1 m 500269 1.752,80 2.120,89 534,00 6 46,14 571761

133. 131 www. festool .be/nl Organisatie op de werkvloer | Gereedschap Systeemtoebehoren * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Inlegstukken en inzetstukken voor SYSTAINER Type VAP €* Bestel-Nr. Universeel-inzetstuk voor SYS MINI TL, afmetingen (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm TZE-UNI SYS MINI TL 7,70 9,32 499620 Overige accessoires Type VAP €* Bestel-Nr. Extra greep om SYS 1 T-LOC en SYS 2 T-LOC rechtop te dragen ZSG -Sys 1/2 TL / 1 17,20 20,81 497856 Draagriem voor CT-SYS en alle SYSTAINERS T-LOC, gemakkelijk transport van de CTL SYS en de SYSTAINERS T-LOC, max. belasting 20 kg, verpak.inh. 1 st. SYS-TG 18,10 21,90 500532 Afdekking etiketruimte voor omschrijving van de inhoud SYS T-LOC, beschermt de etiket - houders van de SYSTAINER T-LOC tegen beschadiging en vocht, verpak.inh. 10 st. AB-BF SYS TL 55x85mm /10 4,20 5,08 497855 Plug-it-accessoires Type VAP €* Bestel-Nr. plug it-kabel rubberen kabel, Lengte 4 m H05 RN-F/4 19,40 23,47 4,85 / 1 m 5,87 / 1 m 489421 rubberen kabel, Lengte 4 m, verpak.inh. 3 st. H05 RN-F/4 3x 38,60 46,71 3,22 / 1 m 3,89 / 1 m 499851 rubberen kabel, Lengte 7,5 m H05 RN-F/7,5 23,80 28,80 3,17 / 1 m 3,84 / 1 m 489661 rubberen kabel, Lengte 10 m H05 RN-F 2x1,0/10 30,90 37,39 3,09 / 1 m 3,74 / 1 m 500636 groene rubberen PUR kabel plug it, Lengte 4 m H05 BQ-F/4 27,60 33,40 6,90 / 1 m 8,35 / 1 m 489662 groene rubberen PUR kabel plug it, Lengte 7,5 m H05 BQ-F/7,5 36,30 43,92 4,84 / 1 m 5,86 / 1 m 489663 Ombouwset plug it Voor RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Lengte 360 mm UBS-PUR 360 plug it 240 V 18,80 22,75 491144 Voor RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Lengte 420 mm UBS-PUR 420 plug it 240 V 18,80 22,75 491145

76.   -&9 -&9 -&9 -&9 74 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Systeemtoebehoren Demping Steunschijf Schuurmateriaal Perfect resultaat Schone afzuiging IAS 3 afzuigsysteem Accessoires voor perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Interface-pad IP-STF-D77/6 voor LEX 3 77, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, Hoogte 10 mm, Diameter 77 mm, verpak.inh. 2 st., Blister-verpakking 17,40 21,05 498818 Interface-pad IP-STF-D120/8-J als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm, Hoogte 15 mm, Diameter 120 mm, gatendiameter 90 mm, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 9,90 11,98 492271 Interface-pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en gelijksoortige elementen, Diameter 145 mm, Hoogte 5 mm, verpak.inh. 2 st., Blister-verpakking 20,10 24,32 499257 Interface-pad IP-STF D 150/17 MJ voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten, Hoogte 15 mm, Diameter 145 mm, Blister-verpakking 12,30 14,88 496647 2 Steunschijf ST-STF-D77/6-M5 W voor LEX 3 77, zachte uitvoering, voor ruw en universeel gebruik, hardheidsgraad W, Diameter 77 mm, aansluitdraad M5, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 29,00 35,09 498694 Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J H voor LEX 125, ETS EC 125, harde uitvoering, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, hittebestendige hechtlaag, aansluitdraad M8, hardheidsgraad H-HT, verpak. inh. 1 st., Blister-verpakking 48,10 58,20 492284 Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J W-HT voor LEX 125, ETS EC 125, zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, hittebestendige hechtlaag, aansluitdraad M8, hardheidsgraad W-HT, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 48,10 58,20 492286 Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J SW voor LEX 125, ETS EC 125, superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad M8, hardheidsgraad SW, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 48,10 58,20 492288 Steunschijf ST-STF D150/17FT-M8-SW voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, superzachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, hardheidsgraad SW, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 51,20 61,95 498986 Steunschijf ST-STF D150/17FT-M8-W-HT voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, zachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor ruw en universeel gebruik, hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 51,20 61,95 498987 Steunschijf ST-STF D150/17FT-M8-H-HT voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, harde uitvoering, MULTI-JETSTREAM, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor egale vlakken, hardheids - graad H-HT, aansluitdraad M8, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 51,20 61,95 498988 Steunschijf ST-STF-D185/16-M8 W zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, aansluitdraad M8, hardheidsgraad W, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 57,40 69,45 490514 Steunschijf ST-STF-D185/16-M8 SW superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad M8, hardheidsgraad SW, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 57,40 69,45 490526 3 Schuurmateriaal vanaf pagina 79-84 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

56. 54 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Excenterschuurmachine ETS EC 150 ETS EC 150 De perfecte finish-schuurmachine in de compacte klasse. u lange levensduur door koolborstelloze EC-techniek en hardmetalen schijfrem u compacte uitvoering en maar 1,2 kg gewicht voor de beste arbeidsergonomie u traploze toerentalregeling en constant houden van het toerental onder belasting u uitstekende arbeidsveiligheid door trillings- en afzuigherkenning Technische gegevens ETS EC 150/3 ETS EC 150/5 Opgenomen vermogen (W) 400 400 Toerental excenterbeweging (min⁻¹) 6000-10000 6000-10000 Schuuruitslag (mm) 3 5 Verwisselbare steunschijf Ø (mm) 150 150 Aansluiting stofafzuiging Ø (mm) 27 27 Gewicht (kg) 1,2 1,2 = met MMC elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. bedieningsgereedschap ETS EC 150/3 EQ StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (superzacht), in doos 478,00 578,38 571871 ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (superzacht), afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 634,00 767,14 571940 ETS EC 150/5 EQ StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (zacht-HT), in doos 478,00 578,38 571883 ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (zacht-HT), afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in SYSTAINER SYS 3 T-LOC), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 634,00 767,14 571951 ETS EC 150/3 EQ-GQ StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (superzacht); afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ; in doos 604,00 730,84 571941 ETS EC 150/5 EQ-GQ StickFix steunschijf Ø 150 mm FUSION-TEC (zacht-HT); afzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ; in doos 604,00 730,84 571952 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency Systeemtoebehoren vanaf pagina 71 Schuurmateriaal vanaf pagina 82 Schuren heeft vele aspecten. Wij hebben aan alles gedacht. Op verticale vlakken of smalle randen – de nieuwe ETS EC 150 neemt in elke situatie zijn positie in: perfectie bij de bediening en het schuurresultaat. Dankzij de krachtige en koolborstelloze EC-TEC motor is de compacte ETS EC 150 ideaal om met weinig inspanning met één hand te werken, terwijl tegelijkertijd een rustige loop en de opper - vlaktekwaliteit gegarandeerd blijven.

90. 88 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Polijstmateriaal Polijstpasta Type VAP €* Bestel-Nr. Polijstmateriaal 1-Step hoge abrasiviteit en sterke glans in één stap, siliconenvrij, 1 step schuurpolish Speed Cut, flesinhoud 500 ml MPA 5000/1 29,40 35,57 58,80 / 1 l 71,14 / 1 l 499021 Polijstmateriaal poetsmiddel, siliconenvrij, flesinhoud 500 ml MPA 6000/1 15,90 19,24 31,80 / 1 l 38,48 / 1 l 492424 verpak.inh. 6 st., in doos MPA 6000/6 92,00 111,32 30,67 / 1 l 37,11 / 1 l 492419 Polijstmateriaal fijnpoetsmiddel, siliconenvrij flesinhoud 500 ml MPA 8000/1 18,80 22,75 37,60 / 1 l 45,50 / 1 l 493816 flesinhoud 500 ml, verpak.inh. 6 st., in doos MPA 8000/6 108,20 130,92 36,07 / 1 l 43,64 / 1 l 493817 inhoud 5 kg MPA 8000/5KG 167,50 202,68 33,50 / 1 l 40,54 / 1 l 494134 Polijstmateriaal 1-Step 1-step universele polish en lakfilm, voor het in één stap verwijderen van lichte krassen en het aanbrengen van een lakfilm, siliconenvrij, flesinhoud 500 ml MPA 9000/1 20,70 25,05 41,40 / 1 l 50,10 / 1 l 496300 Polijstmateriaal keramiek hoogglansmiddel, siliconenvrij, flesinhoud 500 ml MPA 11000/1 21,30 25,77 42,60 / 1 l 51,54 / 1 l 492427 verpak.inh. 6 st., in doos MPA 11000/6 123,90 149,92 41,30 / 1 l 49,97 / 1 l 492422 Lakfilm siliconenvrij, flesinhoud 500 ml MPA-V 0,5L 21,00 25,41 42,00 / 1 l 50,82 / 1 l 495223 Reiniger voor het verwijderen van poetsmiddelen en vetvlekken, flesinhoud 500 ml MPA-F 17,00 20,57 34,00 / 1 l 41,14 / 1 l 493066 Sproeiwas siliconenvrij, flesinhoud 500 ml MPA-SV 0,5L 21,30 25,77 42,60 / 1 l 51,54 / 1 l 499900 Microvezeldoek voor een perfecte lakfinish, voor het verwijderen van resten van polijstmateriaal en vingerafdrukken, verpak.inh. 2 st. MPA-Microfibre/2 21,90 26,50 493068 Reinigingsdoek rol met 200 vel, vezelversterkt, scheurvast en extreem absorberend, in dispenserbox, in doos RT PREMIUM 240x380/200 32.90 39.81 1,80 / m² 2,18 / m² 498071 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

44. 42 Gereedschap | Boren en schroeven Accu-schroefboormachines T 15+3, T 18+3 T 15+3 / T 18+3 Machines voor de krachtige aanpak. u ideale ergonomie: compact, licht en met een optimaal zwaartepunt u lange levensduur en de beste prestaties: borstelloze EC-TEC motor met geïntegreerd motormanagement u snelle wisseling tussen de verschillende toepassingen door het CENTROTEC snelwisselsysteem en de FastFix voorzetstukken; alle bits zijn ook in de directopname te gebruiken u eenvoudig omschakelen van schroeven op boren, zonder het ingestelde draaimoment opnieuw in te stellen Technische gegevens T 15+3 T 18+3 Accuspanning (V) 14,4 18 Versnellingen 2 2 Onb. toerental 1e/2e versg (min⁻¹) 0-450/0-1500 0-450/0-1500 Boordiameter hout/staal (mm) 35/16 45/16 Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling (Nm) 0,5-8/0,5-6 0,5-8/0,5-6 Max. draaimoment hout/staal (Nm) 27/40 35/50 Spanbreedte boorhouder (mm) 1,5-13 1,5-13 Accucapaciteit Li ion (Ah) 5,2 5,2 Laadtijd Li Ion (min) 90 90 Gewicht met Li Ion (kg) 1,5 1,7 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, bit PZ 2, inzetbakje 49 x 98 x 71 geel, inzetbakje 98 x 147 x 71 groen, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC T 15+3 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat 222,00 268,62 564604 T 15+3 Li 5,2-Plus oplaadapparaat TCL 3, 2e accupack Li-ion 5,2 Ah 444,00 537,24 564559 T 15+3 Li 5,2-Set oplaadapparaat TCL 3, FastFix hoekaanzetstuk, FastFix excenteraanzetstuk, 2e accupack Li-ion 5,2 Ah 544,00 658,24 564561 T 18+3 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat 233,00 281,93 564605 T 18+3 Li 5,2-Plus oplaadapparaat TCL 3, 2e accupack Li-ion 5,2 Ah 471,00 569,91 564567 T 18+3 Li 5,2-Set oplaadapparaat TCL 3, FastFix hoekaanzetstuk, FastFix excenteraanzetstuk, 2e accupack Li-ion 5,2 Ah 569,00 688,49 564570 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 44 Bits en boren vanaf pagina 45 Kracht ontmoet intelligentie. Krachtig, onverzettelijk, gebruiksvriendelijk en bovendien verrassend flexibel dankzij het CENTROTEC-snelwisselsysteem, waarbij boor- en bithouder gecombineerd zijn en er snel geswitcht kan worden tussen boren, verzinken en schroeven. Ideaal voor werk - zaamheden in kleine ruimtes met groot koppel en hoog toerental. De T 15+3 en de T 18+3 hebben ongeacht de klus altijd het juiste antwoord paraat. Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency

93. 91 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Accessoires Polijsten POLLUX 180 RAP 180 PoliStick voor Ø 180 mm oranje, middel, voot het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak 180  mm 30 mm 1 21,70 26,26 493854 180  mm 30 mm 5 96,20 116,40 493855 wit, fijn, voor de hooglanspolish en het voorpolijsten/afwerken bij de bewerking van stofinslag 180  mm 30 mm 1 22,50 27,23 493868 wit, fijn (gewafeld), voor het voorpolijsten en afwerken bij de bewerking van inge - sloten stofdeeltjes, voor het uitpolijsten van hologrammen 180  mm 30 mm 1 23,50 28,44 493875 180  mm 30 mm 5 104,60 126,57 493876 premium lamsvel, echt lamsvel, bijzonder geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak, pluisvrij 180  mm 20 mm 1 24,00 29,04 493840 diameter hoogte verpak.inh. VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

107. 105 www. festool .be/nl Stofzuigen | Gereedschap Systeemtoebehoren voor mobiele stofzuigers CT CLEANTEC filter en filterzakken Type VAP €* Bestel-Nr. Filterzak voor CTL MIDI, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak SC FIS-CT MIDI/5 25,10 30,37 498411 voor CT 26, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak SC FIS-CT 26/5 38,30 46,34 496187 voor CT 36, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak SC FIS-CT 36/5 41,90 50,70 496186 voor CT 48, optimaal gebruik van filterzakvolume en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij Selfclean-filterzak SC FIS-CT 48/5 45,50 55,06 497539 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. voor mobiele stofzuigers CT CLEANTEC filter en filterzakken Type VAP €* Bestel-Nr. Filterzak in doos voor CT 22, verpak.inh. 5 st. FIS-CT 22/5 38,30 46,34 452970 voor CT 22, verpak.inh. 20 st. FIS-CT 22/20 137,50 166,38 494631 voor CT 33, verpak.inh. 5 st. FIS-CT 33/5 41,90 50,70 452971 voor CT 33, verpak.inh. 20 st. FIS-CT 33/20 150,30 181,86 494632 voor CT 44, verpak.inh. 5 st. FIS-CT 44/5 45,50 55,06 452972 voor CT 55, verpak.inh. 5 st. FIS-CT 55/5 49,10 59,41 452973 Filterzak met Spunbond-buitenlaag, voor het afzuigen van fijn stof, bijzonder scheurvast, verpak.inh. 5 st., in doos voor CT 22 FIS-CT 22 SP VLIES/5 49,40 59,77 456870 voor CT 33 FIS-CT 33 SP VLIES/5 54,10 65,46 456871 voor CT 44 FIS-CT 44 SP VLIES/5 58,50 70,79 456874

47. 45 www. festool .be/nl Boren en schroeven | Gereedschap Systeemtoebehoren Bits Bitslengte 100 mm Type VAP €* Bestel-Nr. Bit Lengte 100 mm, verpak.inh. 2 st. grootte PZ 1 PZ 1-100 CE/2 15,50 18,76 500841 grootte PZ 2 PZ 2-100 CE/2 15,50 18,76 500842 grootte PZ 3 PZ 3-100 CE/2 15,50 18,76 500843 Bit Lengte 100 mm, verpak.inh. 2 st. grootte PH 1 PH 1-100 CE/2 15,50 18,76 500844 grootte PH 2 PH 2-100 CE/2 15,50 18,76 500845 grootte PH 3 PH 3-100 CE/2 15,50 18,76 500846 Bit Lengte 100 mm, verpak.inh. 2 st. grootte SZ 0,8x5,5 SZ 0,8x5,5-100 CE/2 15,50 18,76 500852 grootte SZ 1,2x6,5 SZ 1,2x6,5-100 CE/2 15,50 18,76 500851 Bit Lengte 100 mm, verpak.inh. 2 st. grootte TX 15 TX 15-100 CE/2 15,50 18,76 500847 grootte TX 20 TX 20-100 CE/2 15,50 18,76 500848 grootte TX 25 TX 25-100 CE/2 15,50 18,76 500849 grootte TX 30 TX 30-100 CE/2 15,50 18,76 500850 Bit voor SYS TL met dekselvak, 6 CENTROTEC-bits: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, verpak.inh. 6 st. CENTROTEC BITS CE SET TL 6X 40,00 48,40 769095 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

43. 41 www. festool .be/nl Boren en schroeven | Gereedschap Accu-schroefboormachine C 15, C 18 C 15 / C 18 Geperfectioneerde ergonomie. u moderne koolborstelloze EC-TEC motortechnologie – exact op de eisen van een krachtige accuschroefboormachine berekend u volelektronische instelling en uitschakeling van het draaimoment voor een optimale krachtontplooiing in elke werksituatie u het CENTROTEC snelwissel-systeem en de FastFix voorzetstukken zorgen voor een sneller arbeidsverloop u eenvoudig omschakelen van schroeven op boren, zonder het ingestelde draaimoment opnieuw in te stellen Technische gegevens C 15 C 18 Accuspanning (V) 14,4 18 Versnellingen 2 2 Onb. toerental 1e/2e versg (min⁻¹) 0-450/0-1500 0-450/0-1500 Boordiameter hout/staal (mm) 35/16 40/16 Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling (Nm) 0,5-8/0,5-6 0,8-8/0,8-6 Max. draaimoment hout/staal (Nm) 25/40 27/45 Spanbreedte boorhouder (mm) 1,5-13 1,5-13 Accucapaciteit Li ion (Ah) 5,2 5,2 Laadtijd Li Ion (min) 90 90 Gewicht met Li Ion (kg) 1,6 1,7 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, bit PZ 2, inzetbakje 49 x 98 x 71 geel, inzetbakje 98 x 147 x 71 groen, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC C 15 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat 222,00 268,62 564603 C 15 Li 5,2-Plus oplaadapparaat TCL 3, 2e accupack Li-ion 5,2 Ah 444,00 537,24 564551 C 15 Li 5,2-Set oplaadapparaat TCL 3, FastFix hoekaanzetstuk, FastFix excenteraanzetstuk, 2e accupack Li-ion 5,2 Ah 544,00 658,24 564554 C 18 Li-Basic zonder accupack, zonder oplaadapparaat 233,00 281,93 564609 C 18 Li 5,2-Plus oplaadapparaat TCL 3, 2e accupack Li-ion 5,2 Ah 471,00 569,91 564610 C 18 Li 5,2-Set oplaadapparaat TCL 3, FastFix hoekaanzetstuk, FastFix excenteraanzetstuk, 2e accupack Li-ion 5,2 Ah 569,00 688,49 564611 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Koolborstelloze EC-TEC motor voor een lange levensduur en hoge efficiency Systeemtoebehoren vanaf pagina 44 Bits en boren vanaf pagina 45 Onderscheiden beugelvorm. Meermaals geprezen voor zijn uitstekende design, met beproefd borstelloos aandrijf - concept. Het samenspel van Lithium-ion accupacks en EC-TEC motor maakt de C 15 en C 18 nog lichter, duurzamer en krachtiger – en hiermee tot de sterkste C-serie aller tijden.

109. Stofzuigen | Gereedschap Systeemtoebehoren voor turbine TURBO II Type VAP €* Bestel-Nr. Standaardfilter filtratie van stoffen, toelating voor stofklasse M , filteroppervlak 25000 cm² , in doos voor TURBOII-8WP/14WP HF-TURBOII 8WP/14WP 154,30 186,70 499902 voor TURBOII-8WP/14WP ATEX , filtering van stoffen in zone 22 HF-EX-TURBOII 8WP/14WP 209,70 253,74 499903 afvalzakken voor TURBOII-8WP/14WP en TURBOII-8WP/14WP ATEX , voor stofarme afvoer van gezondheidsbedreigende stoffen , verpak.inh. 5 st., volumecapaciteit 50 l , in doos ENS-TURBO II /5 83,20 100,67 499904 Stofzak voor afzuigturbine Turbo 3091, 4001, 7501, voor TURBO 3091, 4001, 7501 STB-TURBO 10X 27,00 32,67 492730 Verloopstuk voor TURBOII-8WP/14WP , voor stofarme afvoer van gezondheidsbedreigende stoffen volgens EN 60335-2-69, aansluiting van een bestaande DN 75 buissysteem op de TURBO II 8WP, diameter (mm): DN 100 – DN 75 , in doos RM DN100/75 78,80 95,35 500238 Afzuigarm voor TURBO 3091, 4001, 7501 , dubbele scharnierarm, zonder elementen voor wandbevestiging , lengte netsnoeren 3 m , in doos gewicht 92 kg, bereik 2 x 2,5 m, toepassingsgebied 39-58 m² ASA 5000 TURBO-EU 2.501,00 3.026,21 583856 bereik 2 x 3,0 m, toepassingsgebied 56-84 m², gewicht 105 kg ASA 6000 TURBO-EU 2.617,00 3.166,57 583857 Energie-/afzuigarm in doos voor turbo , handmatige schuifbediening , energie-/afzuigarm met 3 x 230V- aansluiting, persluchttoevoereenheid met 3 DL-aansluitingen (2 x geolied en 1 x ongeolied), 2 schuurmateriaalhouder , afmetingen (L x B x H) 516 x 580 x 367 mm, drukbereik 4-8 bar, gewicht 13 kg EAA EW/DW TURBO/M-EU 1.581,00 1.913,01 583811 voor turbo , automatische schuifregeling, automatische energie-/afzuigarm zonder persluchtgereedschap, maar met drukregelaar , energie-/afzuigarm met 3 x 230V-aansluiting, persluchttoevoereenheid met 3 DL-aansluitingen (2 x geolied en 1 x ongeolied), 2 schuurmateriaalhouder , afmetingen (L x B x H) 516 x 580 x 367 mm, drukbereik 4-8 bar, gewicht 13,8 kg EAA EW/DW TURBO/A-EU 2.004,00 2.424,84 583831 voor de ombouw van Festool afzuigarmen (model tot 2008) naar energie-/afzuigsatelliet (model vanaf 2009) EAA-AD-ASA 290,90 351,99 496459 Stopcontact driefasenstopcontact wordt aan de achterkant naast de verzorgingseenheid geschroefd en aangesloten, 400V stopcontact voor EAA , in doos CEE 400V-EAA (IP67) 65,60 79,38 543984 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. 107 www. festool .be/nl

101. Stofzuigen | Gereedschap Turbine TURBO II TURBO II Optimaal vermogen, maximale energiebesparing! u afzuiging van schuurstoffen, bijv. van vulmateriaal, plamuur en lak u past perfect in het systeem, bestaande uit Turbo II, ASA afzuigarm, EAA energie-afzuigarm en schuurmachine u verlaagt service- en onderhoudkosten, want maar 1 apparaat u Dynamische, op de vraag afgestemde zuigcapaciteit vermindert het energieverbruik en is ook als ATEX variant verkrijgbaar Technische gegevens TURBO II M-8WP TURBO II M-14WP Opgenomen vermogen bij 50 Hz (W) 5500 7500 Opgenomen vermogen bij 65 Hz (W) 7500 11000 Max. aantal arbeidsplaatsen 8 14 Motorfrequentie geregeld (Hz) 20-65 20-65 Volumenstroom max. (l/min) 14100 20500 Max. onderdruk arbeidsplaats (mbar) 140 140 Geluidsontwikkeling bij 40Hz (dB[A]) 65 66 Afmetingen (L x B x H) (mm) 805 x 1048 x 1740 805 x 1045 x 1740 Filteroppervlak (cm²) 50000 75000 Buisaansluiting [toevoer-/afzuiglucht] (mm) 100/125 100/125 Max. leidinglengte (mm) 100 100 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. afvalzak , in doos TURBO II M-8WP 2 x standaard filter 9.524,00 11.524,04 583884 TURBO II M-14WP 3 x standaard filter 10.606,00 12.833,26 583885 TURBO II M-8WP ATEX 2 x standaard filter 11.688,00 14.142,48 583886 TURBO II M-14WP ATEX 3 x standaard filter 12.771,00 15.452,91 583887 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Optimale stofafzuiging voor snelle processen. De TURBO II met DC TEC, Dynamic Control Technology, levert een constant afzuigver- mogen voor max. 14 werkplekken (afhan- kelijk van de variant). De gepatenteerde en dynamisch werkende controle-eenheid (DC-TEC) beperkt, afhankelijk van het aantal werkplekken dat in bedrijf is, automatisch het energieverbruik tot het absolute minimum. Dit intelligente systeem regelt hierbij de ver- houding tussen de gevraagde afzuigcapaciteit en de vereiste energie. Daarenboven worden continu automatische filterreinigingscycli uitgevoerd om een 100 % afzuigcapaciteit te garanderen. Systeemtoebehoren vanaf pagina 107 99 www. festool .be/nl

97. 95 www. festool .be/nl Stofzuigen | Gereedschap Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 26 / CT 36 CLEANTEC CT 26 / CT 36 Ware grootte komt van binnenuit. u optimale benutting van de reservoirinhoud – het brutovolume komt overeen met het nettovolume u voor elke opgave: individueel uit te rusten met extra stopcontact of persluchtmodule u constant hoge afzuigcapaciteit door compacte, krachtige turbine u geen kans op elektrostatische oplading door antistatische functie Technische gegevens CT 26 CT 36 Opgenomen vermogen (W) 350-1200 350-1200 Volumenstroom max. (l/min) 3900 3900 Onderdruk max. (Pa) 24000 24000 Filteroppervlak (cm²) 6318 6318 Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m) 7,5 7,5 Reservoir-/filterzakvolume (l) 26/24 36/34 Afmetingen (L x B x H) (mm) 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 Aangesloten vermogen stekkerdoos max. (W) 2400 2400 gewicht (kg) 13,9 14,4 = met Elektronica Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang Ø 27 x 3,5 m-AS, slangdepot, SYS-Dock, kabelopwikkeling, in doos CTL 26 E 547,00 661,87 583490 CTL 26 E SD met 2e stopcontact met permanente stroom 586,00 709,06 584049 CTL 26 E SD E/A met 2e stopcontact met in-/uitschakelautomaat 586,00 709,06 584050 CTL 36 E 664,00 803,44 583491 CTL 36 LE persluchtmodule 846,00 1.023,66 583846 CTM 26 E afsluitdeksel voor toevoeropening 734,00 888,14 583848 CTM 36 E afsluitdeksel voor toevoeropening 846,00 1.023,66 584000 CTM 36 LE afsluitdeksel voor toevoeropening, persluchtmodule 1.024,00 1.239,04 584002 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Systeemtoebehoren vanaf pagina 101 Workcenter WCR 1000 vanaf pagina 118 Allrounder met de perfecte afmetingen. Compact en toch groot. Licht en toch krach - tig. In de bouw of op de werkplaats – Door zijn uitgekiende reservoirgeometrie biedt de CLEANTEC CT 26/36 veel volume bij kleine buitenmaten.

82. 80 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Schuurmateriaal RO 90 DX DX 93 RS 300** LRS 93** 93V Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. ** Bij gebruik van de strijkijzerschuurzool. P40 50 24,00 29,04 497390 P60 50 21,90 26,50 497391 P80 50 20,60 24,93 497392 P100 100 34,40 41,62 497393 P120 100 34,40 41,62 497394 P150 100 34,40 41,62 497395 P180 100 34,40 41,62 497396 P220 100 34,40 41,62 497397 P240 100 34,40 41,62 497398 P280 100 34,40 41,62 499644 P320 100 34,40 41,62 497399 P400 100 34,40 41,62 497400 RAS 115 Ø 115 mm P24 25 43,00 52,03 484151 P36 25 43,00 52,03 484152 P50 25 36,70 44,41 485245 P80 25 36,70 44,41 485246

70.   305&930 Accessoires voor roterend excenterschuurmachine ROTEX RO 125 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 FastFix steunschijf ST-STF D125/8 FX-H-HT harde uitvoering, hoge slijtvastheid van de kanten, hittebestendige hechtlaag, voor vlakke en smalle kanten , hardheidsgraad H-HT, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 38,40 46,46 492127 2 FastFix steunschijf ST-STF D125/8 FX-W-HT zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, hittebestendige hechtlaag , hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 38,40 46,46 492125 3 FastFix steunschijf ST-STF D125/8 FX-SW superzachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven , hardheidsgraad SW, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 38,40 46,46 492126 4 Protector FESTOOL 125FX voor RO 125 FEQ , ter bescherming van steunschijf en werkstuk , Blister-verpakking 10,50 12,71 493912 5 Interface-pad IP-STF-D120/8-J als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm , Hoogte 15 mm, Diameter 120 mm, gatendiameter 90 mm, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 9,90 11,98 492271 6 Schuurmateriaal vanaf pagina 81 7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 125 mm , aantal vakken 5, systainer-grootte SYS 1 T-LOC 55,30 66,91 497685 8 FastFix poetssteunschijf PT-STF-D125 FX-RO125 voor RO 125 FEQ , om polijstaccessoires te bevestigen , Diameter 115 mm, Hoogte 10 mm , Blister-verpakking 22,40 27,10 492128 9 Polijstmateriaal vanaf pagina 88 68 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Systeemtoebehoren Steunschijf Protector Demping Schuurmateriaal Poetssteunschijf * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Polijstmateriaal

78.   -34 -34 76 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Systeemtoebehoren Schuurzool Schuurmateriaal Schone afzuiging IAS 3 afzuigsysteem Accessoires voor perslucht-vlakschuurmachine LRS 93, LRS 400 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Schuurzool StickFix SSH-STF-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, maten 93 x 175 mm, Blister-verpakking 29,00 35,09 483905 Schuurzool SSH-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93, voor spanschuurpapier, maten 93 x 175 mm, Blister-verpakking 25,30 30,61 489630 Strijkijzerschuurzool StickFix SSH-STF-V93x266/14 voor RS 300, RS 3, LRS 93, uitvoering strijkboutzool, maten 93 x 266 mm, Blister-verpakking 41,40 50,09 486418 Schuurzool SSH-STF-80x400/17 voor LRS 400, zacht, maten 80 x 400 mm, hardheidsgraad W, verpak.inh. 1 st., Blister-verpakking 63,30 76,59 493140 2 Gatenprikplank 8L 93x175 voor RS 300, RS 3, LRS 93, voor het maken van het Festool gatenpatroon, aantal gaten 8, maten 93 x 175 mm, Blister-verpakking 21,80 26,38 481903 3 Schuurmateriaal vanaf pagina 80, 84 4 CT mobiele stofzuigers vanaf pagina 92 5 IAS-slang IAS 3 vanaf pagina 77 IAS-aansluiting IAS 3-SD voor LEX 3, LEX 2, LRS, voor directe aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een persluchtleiding (zonder afzuiging), Lengte 90 mm, in doos 68,90 83,37 497214 Perslucht-slang D 12,4 x 5m voor LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, voor aansluiting van de machine is de IAS 3-SD-aansluiting nodig, Lengte 5 m, in doos 58,90 71,27 11,78 / 1 m 14,25 / 1 m 497215 IAS-dubbelaansluiting IAS 3-DA-CT voor LEX 3, LEX 2, LRS, CT-zuiger (niet CT 11/MINI/MIDI), voor gelijktijdige aansluiting van twee stuks persluchtgereedschap met IAS 2 en/of IAS 3 aansluiting op een Festool afzuigapparaat, in doos 77,80 94,14 497284 Adapter AD-IAS/D 36 voor gebruik van zuigmonden D 36 met IAS 2/IAS 3-slangen, aanwijzing: als IAS 2/IAS 3- slangen zonder deze adapter worden gebruikt voor het direct wegzuigen van vuil, worden de slang en het persluchtgereedschap beschadigd doordat er vuil op de verbindingsonderdelen gaat vastzitten, in zak 49,20 59,53 488418 Adapter IAS-ZA rubberen mof om IAS 2/IAS 3-persluchtgereedschap via een IAS 2/IAS 3-aansluiting aan te sluiten, op centrale afzuiginstallaties van Dust Control, afzuigarmen van Rupes, IVO, Herkules en energieboxen van Rupes, buiten-Ø 59/75 mm, binnen-Ø 49/57 mm, in doos 57,50 69,58 489222 Aansluitmof IAS 3-B1 voor LEX 3, LEX 2, LRS, voor aansluiting van een IAS 3-/IAS 3 light-slang op een SRM 70/SRM 312 B1 zuiger, Blister-verpakking 12,30 14,88 499024 Adapter IAS 3-FA voor LEX 3, LEX 2, LRS, voor aansluiting van een IAS 3-/IAS 3 light-slang op de energiearm EAA of Herkules-afzuigturbine, conus-diameter 47,5-51,8 mm, Blister-verpakking 27,80 33,64 499025 IAS-aansluiting IAS-S-ZA/Herkules voor aansluiting van IAS 2/IAS 3-slangen aan centr. afzuiginstallaties systeem Herkules, met afsluitschuif, in doos 119,00 143,99 490605 Reinigings- en smeerolie LFC 9022/50 voor LEX, LRS, speciale olie voor de smering van perslucht, 50 ml, In kunststof fles 4,70 5,69 9,40 / 100 ml 11,38 / 100 ml 201077 Reinigings- en smeerolie LFC 9022/1000 voor LEX, LRS, speciale smeerolie, 1 liter, In kunststof fles 34,00 41,14 34,00 / 1 l 41,14 / 1 l 201076 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

116. HOOGGLANSSET II VAP €* Bestel-Nr. De light-variant zonder rotatiepoetsmachine SHINEX RAP 150-14 FE en zonder starterset LEX 3 77, maar inclusief verbruiksmateriaal. Extra: spons wit gewafeld Ø 150 mm (1x5 st.), hoogglanspolish MPA 11000 (6x500 ml). Totaalbedrag: 1.185,80 1.434,82 712649 HOOGGLANSSET III VAP €* Bestel-Nr. SYSTAINER SYS 4 TL incl. bodem-schuimrubber, 50xschuurmateriaal GRANAT P1500 diameter 77 mm, premium lamsvel diameter 150 mm, 500 ml 1-staps schuurpolish SPEED CUT MPA 5000/1, lakschraper, 500 ml hoogglanspolish MPA 11000, 500 ml sproeiwas MPA SV, 500 ml finish reiniger MPA-F, micro- vezeldoek, groen en grijs, spons wit gewafeld Totaalbedrag: 238,60 288,71 500423 Set voor het polijstproces Hoogglansset I + II + III Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Op de pole position van het polijsten. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Universeel center UCR 1000 670,90 811,79 498966 Rotatiepoetsmachine SHINEX RAP 150-14 FE 463,00 560,23 570809 Starterset LEX 3 77 493,00 596,53 691150 2x50 schuurmateriaal GRANAT P1500 Ø 77 mm 38,40 46,46 498932 1x5 premium lamsvel Ø 150 mm 15,70 19,00 493838 Lakschraper 64,50 78,05 497525 1x5 1-staps schuurpolish MPA 5000 (500 ml) 29,40 35,57 58,80 / 1 l 71,14 / 1 l 499021 Finish-reiniger (500 ml) 17,00 20,57 34,00 / 1 l 41,14 / 1 l 493066 Microvezeldoek (groen en grijs) 21,90 26,50 493068 1x200 reinigingsdoek 240x380 mm 32.90 39.81 1,80 / m² 2,18 / m² 498071 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 1.907,00 2.307,47 712650 Glansversneller Met highspeed tot hoogglans in het extreem korte 2-stappen-standaardarbeidsproces. Nog maar net begonnen en men is met de Festool setvarianten al bij de finish en heeft men zodoende de gewoonlijk onbetaalde polijstwerkzaamheden binnen de kortste keren uitgevoerd. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. 114

132. 130 Gereedschap | Organisatie op de werkvloer Systeemtoebehoren Inzetbakjes en inlegstukken voor SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3 Type VAP €* Bestel-Nr. Inzetbakjes voor SYS-StorageBox SYS-SB, verpakkingsinhoud: 6 stuks, afmetingen (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm, verpak.inh. 6 st. Box 60x60x71/6 SYS-SB 9,80 11,86 500066 voor SYS-StorageBox SYS-SB, verpakkingsinhoud: 4 stuks, afmetingen (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm, verpak.inh. 4 st. Box 60x120x71/4 SYS-SB 11,30 13,67 500067 voor SYS-StorageBox SYS-SB, verpakkingsinhoud: 2 stuks, afmetingen (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm, verpak.inh. 2 st. Box 180x120x71/2 SYS-SB 12,30 14,88 500068 voor SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 en SYS 4 TL-SORT/3, inzetbakjes en vakverdelers voor eigen lade-indeling, 8 inzetbakjes, bakje 60 x 60 x 71 mm, 4 inzetbakjes, bakje 60 x 120 x 71 mm, 3 vakverdelers, 2 afdekplaat Set 60x60/120x71 3xFT 18,60 22,51 201124 voor SYS 1 BOX T-LOC, rood, boxen zonder inhoud, voor overzichtelijk bewaren en sorteren, afmetingen (L x B x H) 49 x 49 x 71 mm, verpak.inh. 12 st., in doos Box 49x49/12 SYS1 TL 12,10 14,64 498038 voor SYS 1 BOX T-LOC, geel, boxen zonder inhoud, voor overzichtelijk bewaren en sorteren, afmetingen (L x B x H) 49 x 98 x 71 mm, verpak.inh. 6 st., in doos Box 49x98/6 SYS1 TL 9,40 11,37 498039 voor SYS 1 BOX T-LOC, blauw, boxen zonder inhoud, voor overzichtelijk bewaren en sorteren, afmetingen (L x B x H) 98 x 98 x 71 mm, verpak.inh. 3 st., in doos Box 98x98/3 SYS1 TL 7,90 9,56 498040 voor SYS 1 BOX T-LOC, groen, boxen zonder inhoud, voor overzichtelijk bewaren en sorteren, afmetingen (L x B x H) 98 x 147 x 71 mm, verpak.inh. 2 st., in doos Box 98x147/2 SYS1 TL 10,20 12,34 498041 voor SYS 1 BOX T-LOC, oranje, boxen zonder inhoud, voor overzichtelijk bewaren en sorteren, afmetingen (L x B x H) 49 x 245 x 71 mm, verpak.inh. 2 st., in doos Box 49x245/2 SYS1 TL 10,30 12,46 498042 Binnenwerk voor SYS 1 BOX T-LOC, inzet voor bevestiging en positionering van de boxen, in doos Box TZE-SYS 1 TL 6,80 8,23 498043 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Schuimrubber inzetstuk voor SYSTAINER Type VAP €* Bestel-Nr. Schuimrubber-inzetstuk voor SYS 1-5 T-LOC, set met elk een noppen-(deksel), bodem- en gerasterde mat, verpak.inh. 3 st. SYS-VARI SE TL 19,70 23,84 497877 Gerasterd schuimrubber inzetstuk voor SYS 1-5 T-LOC, voor het uitnemen van elke gewenste vorm, rastermat, verpak.inh. 2 st. SYS-VARI RM TL 15,60 18,88 497878 Deksel en bodem voor SYSTAINER Type VAP €* Bestel-Nr. Deksel-schuimrubber voor SYS 1-5 T-LOC, met noppen, afmetingen (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm SE-DP SYS 1-5 TL 5,70 6,90 498044 voor SYS MAXI, met noppen, afmetingen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm SE-DP SYS-MAXI 15,10 18,27 491633 voor SYS MIDI 3 TL, afmetingen (L x B x H) 472 x 247 x 30 mm SE-DP SYS-MIDI 13,50 16,34 499617 voor SYS MINI TL, afmetingen (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm SE-DP SYS-MINI TL 5,80 7,02 499619 Bodem-schuimrubber voor SYS 1-5 T-LOC, beschermt de inhoud SE-BP SYS 1-5 TL 6,20 7,50 498045 voor SYS MAXI SE-BP SYS-MAXI 10,50 12,71 491632 voor SYS MIDI 3 TL, afmetingen (L x B x H) 480 x 278 x 30 mm SE-BP SYS-MIDI 11,30 13,67 499618

77.   -&9 -&9 -&9 -&9 75 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Systeemtoebehoren Accessoires voor perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 4 SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V met inzetstukken voor schuurmateriaal Ø 90 mm en 93V, aantal vakken 8, systainer-grootte SYS 1 T-LOC 54,60 66,07 497687 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 125 mm, aantal vakken 5, systainer-grootte SYS 1 T-LOC 55,30 66,91 497685 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, aantal vakken 10, systainer-grootte SYS 3 T-LOC 64,70 78,29 497690 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 4S met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm, voor korrel P80, P180, P280, P400 en P500 volgens het Festool „schuren in 4 stappen”-systeem, systainer-grootte SYS 3 T-LOC 68,90 83,37 497821 5 Controlepoeder HB-Set voor de optische controle van het te schuren vlak, handblok, 2 kokers controlepoeder (elk 30 g), in doos 36,70 44,41 495939 Vulpatroon 2x30 g navulverpakking voor controlepoeder HB-set (2 x 30 g), in doos 17,20 20,81 28,67 / 100 g 34,68 / 100 g 495940 6 CT mobiele stofzuigers vanaf pagina 92 7 IAS-slang IAS 3 vanaf pagina 77 IAS-aansluiting IAS 3-SD voor LEX 3, LEX 2, LRS, voor directe aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een persluchtleiding (zonder afzuiging), Lengte 90 mm, in doos 68,90 83,37 497214 Perslucht-slang D 12,4 x 5m voor LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, voor aansluiting van de machine is de IAS 3-SD-aansluiting nodig, Lengte 5 m, in doos 58,90 71,27 11,78 / 1 m 14,25 / 1 m 497215 IAS-dubbelaansluiting IAS 3-DA-CT voor LEX 3, LEX 2, LRS, CT-zuiger (niet CT 11/MINI/MIDI), voor gelijktijdige aansluiting van twee stuks persluchtgereedschap met IAS 2 en/of IAS 3 aansluiting op een Festool afzuigapparaat, in doos 77,80 94,14 497284 Adapter AD-IAS/D 36 voor gebruik van zuigmonden D 36 met IAS 2/IAS 3-slangen, aanwijzing: als IAS 2/IAS 3-slangen zonder deze adapter worden gebruikt voor het direct wegzuigen van vuil, worden de slang en het persluchtgereedschap beschadigd doordat er vuil op de verbindingsonderdelen gaat vastzitten, in zak 49,20 59,53 488418 Adapter IAS-ZA rubberen mof om IAS 2/IAS 3-persluchtgereedschap via een IAS 2/IAS 3-aansluiting aan te sluiten, op centrale afzuiginstallaties van Dust Control, afzuigarmen van Rupes, IVO, Herkules en energieboxen van Rupes, buiten-Ø 59/75 mm, binnen-Ø 49/57 mm, in doos 57,50 69,58 489222 Aansluitmof IAS 3-B1 voor LEX 3, LEX 2, LRS, voor aansluiting van een IAS 3-/IAS 3 light-slang op een SRM 70/SRM 312 B1 zuiger, Blister-verpakking 12,30 14,88 499024 Adapter IAS 3-FA voor LEX 3, LEX 2, LRS, voor aansluiting van een IAS 3-/IAS 3 light-slang op de energiearm EAA of Herkules-afzuigturbine, conus-diameter 47,5-51,8 mm, Blister-verpakking 27,80 33,64 499025 IAS-aansluiting IAS-S-ZA/Herkules voor aansluiting van IAS 2/IAS 3-slangen aan centr. afzuiginstallaties systeem Herkules, met afsluitschuif, in doos 119,00 143,99 490605 Reinigings- en smeerolie LFC 9022/50 voor LEX, LRS, speciale olie voor de smering van perslucht, 50 ml, In kunststof fles 4,70 5,69 9,40 / 100 ml 11,38 / 100 ml 201077 Reinigings- en smeerolie LFC 9022/1000 voor LEX, LRS, speciale smeerolie, 1 liter, In kunststof fles 34,00 41,14 34,00 / 1 l 41,14 / 1 l 201076 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Demping Steunschijf Schuurmateriaal Perfect resultaat Schone afzuiging IAS 3 afzuigsysteem

69.    305&930%9 Accessoires voor roterend excentrische schuurmachine ROTEX RO 90 DX Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Schuurzool SSH-GE-STF-RO90 DX voor schuurmateriaal 93 V , delta-schuurzool, voor het opnemen van schuurzolen StickFix zacht en hard, bodemplaat zonder verwisselbare schuurzool , aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 25,50 30,86 496802 2 Schuurzool StickFix zacht SSH-STF-V93/6-W/2 RO 90 DX , StickFix, met drukknop , verpak.inh. 2 st., hardheidsgraad W , Blister-verpakking 15,20 18,39 488715 Schuurzool StickFix hard SSH-STF-V93/6-H/2 RO 90 DX , StickFix, met drukknop , verpak.inh. 2 st., hardheidsgraad H , Blister-verpakking 15,20 18,39 488716 3 FastFix steunschijf ST-STF D90/7 FX H-HT harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor vlakke en smalle kanten , hardheidsgraad H-HT, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 31,30 37,87 495623 4 FastFix steunschijf ST-STF D90/7 FX W-HT zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken , hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 31,30 37,87 496804 5 Interface-pad IP-STF-D90/6 Interface-pad D 90 mm, hoogte 15mm, als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool , Hoogte 15 mm, verpak.inh. 1 st., Diameter 90 mm , Blister-verpakking 8,00 9,68 497481 6 Schuurmateriaal vanaf pagina 79 7 SYSTAINER SYS-STF-D77/D90/93V met inzetstukken voor schuurmateriaal Ø 90 mm en 93V , aantal vakken 8, systainer-grootte SYS 1 T-LOC 54,60 66,07 497687 8 FastFix poetssteunschijf PT-STF-D90 FX-RO90 voor RO 90 DX , voor opname van polijstaccessoires met diam. 80 mm , Diameter 75 mm , Blister-verpakking 31,30 37,87 495625 9 Polijstmateriaal vanaf pagina 88 67 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Systeemtoebehoren Schuurzool Schuurmateriaal Steunschijf Demping Schuurmateriaal Poetssteunschijf Polijstmateriaal * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

80.    Accessoires voor het handmatig schuren Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Schuurblok HSK-A 80x130 bijpassend schuurpapier 80 x 133 mm , adapter voor Festool slang, bypassadapter , buiten-Ø slangaansluiting zonder/met adapter 21,5/27 mm, gewicht 0,19 kg , in doos 59,60 72,12 496962 2 Schuurblok HSK-A 115x226 bijpassend schuurpapier 115 x 228 mm , adapter voor Festool slang, bypassadapter , buiten-Ø slangaansluiting zonder/met adapter 21,5/27 mm, gewicht 0,28 kg , in doos 113,20 136,97 496963 3 Schuurblok HSK-A 80x400 bijpassend schuurpapier 80 x 400 mm , adapter voor Festool slang, bypassadapter , buiten-Ø slangaansluiting zonder/met adapter 21,5/27 mm, gewicht 0,52 kg , in doos 125,10 151,37 496964 4 Schuurblok HSK-A 80x200 bijpassend schuurpapier 80 x 400 mm (om te halveren) , adapter voor Festool slang, bypass- adapter , buiten-Ø slangaansluiting zonder/met adapter 21,5/27 mm, gewicht 0,2 kg , in doos 89,40 108,17 496965 Schuurblokken HSK-A-Set bijpassend schuurpapier 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm , adapter voor Festool slang, bypassadapter, HSK-A 80x130, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226 , in doos 309,00 373,89 497101 5 Schuurblok HSK-D 150 W voor de opname van StickFix schuurschijf Ø 150 mm, zacht , Blister-verpakking 20,80 25,17 495965 Schuurblok HSK-D 150 H voor de opname van StickFix schuurschijf Ø 150 mm, hard , Blister-verpakking 22,30 26,98 495966 6 Schuurblok HSK 80x133 H voor de opname van StickFix schuurstrip 80 x 133 mm, hard , Blister-verpakking 22,30 26,98 495967 7 Schuurmateriaal vanaf pagina 79 8 Afzuigslang D21,5 x 5m HSK voor directe aansluiting (zonder mof) op het schuurblokje met afzuiging , Diameter 21,5 mm, Lengte 5 m , in zak 32,60 39,45 6,52 / 1 m 7,89 / 1 m 495019 78 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Systeemtoebehoren Schuurblok met afzuiging Schuurblokje Schuurpapier afzuigsysteem * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

103. 101 www. festool .be/nl Stofzuigen | Gereedschap Systeemtoebehoren Voor mobiele stofzuigers CT en afzuigapparaten SR CLEANTEC antistatische afzuigslangen Type VAP €* Bestel-Nr. Afzuigslang D 22 antistatisch temperatuurbestendig tot +70 °C, hoge flexibiliteit: optimaal voor PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, met draaikoppeling en aansluitmof, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 22 mm, Lengte 3,5 m, in doos D 22x3,5m-AS 101,00 122,21 28,86 / 1 m 34,92 / 1 m 456745 Afzuigslang D 32/27 antistatisch voor CTL MINI/MIDI, temperatuurbestendig tot +70 °C, met hoekdraaikoppeling, vanaf bj 09/2013, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 27/32 mm, Lengte 3,5 m, in doos D 27/32x3,5m-AS 121,40 146,89 34,69 / 1 m 41,97 / 1 m 499742 Afzuigslang D 27 antistatisch temperatuurbestendig tot +70 °C, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 27 mm, in doos met draaikoppeling en aansluitmof, Lengte 3,5 m D 27x3,5m-AS 110,20 133,34 31,49 / 1 m 38,10 / 1 m 452878 met draaikoppeling en aansluitmof, Lengte 5 m D 27x5m-AS 141,40 171,09 28,28 / 1 m 34,22 / 1 m 452880 per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof) D 27 MW-AS 31,90 38,60 31,90 / 1 m 38,60 / 1 m 452384 Afzuigslang D 36 antistatisch in doos temperatuurbestendig tot +70 °C, met draaikoppeling en aansluitmof, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 36 mm, Lengte 3,5 m D 36x3,5m-AS 139,90 169,28 39,97 / 1 m 48,37 / 1 m 452882 temperatuurbestendig tot +70 °C, met draaikoppeling en aansluitmof, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 36 mm, Lengte 5 m D 36x5m-AS 185,80 224,82 37,16 / 1 m 44,96 / 1 m 452884 temperatuurbestendig tot +70 °C, met draaikoppeling en aansluitmof, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 36 mm, Lengte 7 m D 36x7m-AS 241,10 291,73 34,44 / 1 m 41,68 / 1 m 452886 per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof), temperatuurbestendig tot +70 °C, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 36 mm D 36 MW-AS 40,00 48,40 40,00 / 1 m 48,40 / 1 m 452385 voor CT AC en VCP, temperatuurbestendig tot +70 °C, Conisch, voor werkzaamheden met saneringsfrees en reinigingswerk, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diameter 36/32 mm, Lengte 3,5 m D 36/32x3,5m-AS 125,10 151,37 35,74 / 1 m 43,25 / 1 m 497925 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. CLEANTEC afzuigslang plug it CLEANTEC afzuigslang plug it D 27 en D 32 Type VAP €* Bestel-Nr. Afzuigslang plug it D 27/22, antistatisch, glad temperatuurbestendig tot +70 °C, speciaal geschikt voor schuurtoepassingen, met draaikoppeling en aansluitmof, werstand (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, in doos Diameter 27/22 mm, Lengte 3,5 m D27/22x3,5 AS-GQ 169,70 205,34 48,49 / 1 m 58,67 / 1 m 500269 Diameter 32/22 mm, Lengte 10 m D32/22x10 AS-GQ 317,40 384,05 31,74 / 1 m 38,41 / 1 m 500281

114. Set voor het schuurproces EC persluchtset Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Geeft lucht om te besparen. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Mobiele stofzuiger CTL 48 E LE EC 1.423,00 1.721.83 584134 Workcenter WCR 1000 385,10 465,97 497471 Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/3 534,00 646,14 691137 Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5 534,00 646,14 691138 Lakpistoolhouder WCR 1000 LPH 25,40 30,73 498361 IAS-slang IAS 3 light 3500 antistatisch 213,00 257,73 60,86 / 1 m 73,64 / 1 m 497478 1x5 SELFCLEAN filterzak CT 48 41,90 50,70 497539 Controlepoederset 36,70 44,41 495939 2x50 schuurmateriaal GRANAT P80 Ø 150 mm 44,50 53,85 496977 2x100 schuurmateriaal GRANAT P180 Ø 150 mm 73,00 88,33 496981 2x100 schuurmateriaal GRANAT P280 Ø 150 mm 73,00 88,33 496984 2x100 schuurmateriaal GRANAT P400 Ø 150 mm 73,00 88,33 496987 2x15 Schuurmateriaal PLATIN 2 S1000 Ø 150 mm 45,10 54,57 492370 Besparings-Systainer 4 staps D 150 mm 68,90 83,37 497821 1x200 reinigingsdoek 240x380 mm 32.90 39.81 1,80 / m² 2,18 / m² 498071 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 3.498,00 4.197,60 712646 Tempomaker Met druk moet men kunnen omgaan. Zoals de LEX 3 Generation met duurzame motor- technologie. Deze persluchtoplossing voor een razendsnel schuurproces is bovendien een spaarpakket en zorgt voor lagere energiekosten. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. PERSLUCHTSET VAP €* Bestel-Nr. Ons alternatief met de mobiele stofzuiger CTM 36 E LE. Totaalbedrag: 3.124,00 3.780,04 712653 112

71.   305&930 Accessoires voor de roterend excentrische schuurmachine ROTEX RO 150 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 FastFix steunschijf ST-STF D150/17MJ-FX-H-HT harde uitvoering, MULTI-JETSTREAM, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten , hardheidsgraad H-HT, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 46,20 55,90 496149 2 FastFix steunschijf ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT zachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM, hittebestendige hechtlaag, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken , hardheidsgraad W-HT, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 46,20 55,90 496147 3 FastFix steunschijf ST-STF D150/17MJ-FX-SW superzachte uitvoering, MULTI-JETSTREAM, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven , hardheidsgraad SW, aansluitdraad FastFix, verpak.inh. 1 st. , Blister-verpakking 46,20 55,90 496144 4 Protector FESTOOL 150FX voor RO 150 FEQ , ter bescherming van steunschijf en werkstuk , Blister-verpakking 13,10 15,85 493913 5 Handgreep BG-RO 150 voor RO 150 FEQ , Blister-verpakking 20,40 24,68 495188 6 Interface-pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm , als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en gelijksoortige elementen , Diameter 145 mm, Hoogte 5 mm, verpak.inh. 2 st. , Blister-verpakking 20,10 24,32 499257 Interface-pad IP-STF D 150/17 MJ voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm , als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool, MULTI-JETSTREAM, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten , Hoogte 15 mm, Diameter 145 mm , Blister-verpakking 12,30 14,88 496647 7 Schuurmateriaal vanaf pagina 82 8 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm , aantal vakken 10, systainer-grootte SYS 3 T-LOC 64,70 78,29 497690 9 FastFix poetssteunschijf PT-STF-D150 FX voor RO 150 FEQ , om polijstaccessoires te bevestigen , Diameter 135 mm, Hoogte 10 mm , Blister-verpakking 31,00 37,51 496151 10 Polijstmateriaal vanaf pagina 88 69 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Systeemtoebehoren Steunschijf Protector Demping Schuurmateriaal Poetssteunschijf * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Polijstmateriaal Handgreep

87. 85 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Schuurmateriaal LRS 93 93 x 178 mm Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. P40 50 40,50 49,01 498933 P60 50 36,90 44,65 498934 P80 50 34,40 41,62 498935 P100 100 61,40 74,29 499633 P120 100 61,40 74,29 498936 P150 100 61,40 74,29 498937 P180 100 61,40 74,29 498938 P220 100 61,40 74,29 498939 P240 100 61,40 74,29 498940 P280 100 61,40 74,29 498941 P320 100 61,40 74,29 498942 P400 100 61,40 74,29 498943 RS 100 115 x 228 mm P40 50 61,40 74,29 498944 P60 50 61,40 74,29 498945 P80 50 61,40 74,29 498946 P100 100 82,30 99,58 499632 P120 100 82,30 99,58 498947 P150 100 82,30 99,58 498948 P180 100 82,30 99,58 498949 P220 100 82,30 99,58 498950 P240 100 82,30 99,58 498951 P280 100 82,30 99,58 498952 P320 100 82,30 99,58 498953 P400 100 82,30 99,58 498954

92. 90 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Accessoires Polijsten RAP 80, T 15+3, T 18+3 RO 90 DX PoliStick voor Ø 80 oranje, middel, voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak 80  mm 20 mm 5 25,80 31,22 493849 wit, fijn (gewafeld), voor het voorpolijsten en afwerken bij de bewerking van inge - sloten stofdeeltjes, voor het uitpolijsten van hologrammen 80  mm 20 mm 5 24,50 29,65 493870 premium lamsvel, echt lamsvel, bijzonder geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak, pluisvrij 80  mm 20 mm 5 39,80 48,16 493835 diameter hoogte verpak.inh. VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. RO 125 PoliStick voor Ø 125 mm oranje, middel, voot het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak 125  mm 20 mm 1 14,00 16,94 493850 wit, fijn (gewafeld), voor het voorpolijsten en afwerken bij de bewerking van inge - sloten stofdeeltjes, voor het uitpolijsten van hologrammen 125  mm 20 mm 1 12,80 15,49 493871 Premium lamsvel, echt lamsvel, bijzon - der geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak, pluisvrij 125  mm 20 mm 1 13,20 15,97 493836 RAP 150 RO 150 PoliStick voor Ø 150 mm oranje, middel, voot het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak 150  mm 30 mm 1 18,40 22,26 493852 150  mm 30 mm 5 81,40 98,49 493853 wit, fijn (gewafeld), voor het voorpolijsten en afwerken bij de bewerking van inge - sloten stofdeeltjes, voor het uitpolijsten van hologrammen 150  mm 30 mm 1 15,60 18,88 493873 150  mm 30 mm 5 68,80 83,25 493874 premium lamsvel, echt lamsvel, bijzonder geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak, pluisvrij 150  mm 20 mm 1 15,70 19,00 493838

112. Set voor het spotrepair-proces Spotrepair-set Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Uw klanten zijn u dankbaar. Uw omzet verhoogt. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Mobiele stofzuiger CTL 26 E 664,00 803.44 583848 Workcenter WCR 1000 385,10 465,97 497471 Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90 469,00 567,49 571819 Poetssteunschijf Ø 80 mm FX-RO 90 31,30 37,87 495625 Gladde afzuigslang D27/22 plug it 3,50 m antistatisch 169,70 205,34 48,49 / 1 m 58,67 / 1 m 500269 1x5 SELFCLEAN filterzak CT 26 38,30 46,34 496187 Module contactdoos SD-CT 26/36/48 47,60 57,60 496142 Controlepoederset 36,70 44,41 495939 1x100 schuurmateriaal GRANAT P120 Ø 90 mm 41,10 49,73 497367 1x100 schuurmateriaal GRANAT P180 Ø 90 mm 41,10 49,73 497369 1x100 schuurmateriaal GRANAT P280 Ø 90 mm 41,10 49,73 497850 1x100 schuurmateriaal GRANAT P400 Ø 90 mm 41,10 49,73 497373 1x15 Schuurmateriaal PLATIN 2 S1000 Ø 90 mm 34,00 41,14 498323 1x15 Schuurmateriaal PLATIN 2 S2000 Ø 90 mm 34,00 41,14 498324 Schuurmateriaal-Systainer RO 90 54,60 66,07 497687 1-staps schuurpolish MPA 5000 (500 ml) 29,40 35,57 58,80 / 1 l 71,14 / 1 l 499021 Finish-reiniger (500 ml) 17,00 20,57 34,00 / 1 l 41,14 / 1 l 493066 1x5 spons, oranje Ø 80 mm 25,80 31,22 493849 Microvezeldoek (groen en grijs) 21,90 26,50 493068 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 1.889,00 2.285,69 712639 Omzetverhoger Elke kleine kras biedt een kans op meer klanttevredenheid en meer omzet. Al bij de ontvangst van het voertuig kunt u uw klanten een service tegen een vaste prijs aanbieden en kunt u uzelf een concurrentievoordeel ver- schaffen. Schade verhelpen, omzet vergroten. Dat is spotrepair. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. 110

88. 86 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Schuurmateriaal Zelfklevend bloemvormig schuurblad Ø 36 mm Handschuurmateriaal Granat soft 115 mm x 25 m Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. P2000 500 211,00 255,31 500445 P2500 500 211,00 255,31 500446 P3000 500 211,00 255,31 500447 P120 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497091 P150 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497092 P180 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497093 P240 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497094 P320 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497095 P400 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497096 P500 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497097 P600 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497098 P800 1 73,20 88,57 2,93 / 1 m 3,54 / 1 m 497964 Handschuurmateriaal Granat schuurspons 98 x 120 x 13 mm (2-zijdig) Handschuurmateriaal Granat schuurspons 115 x 140 x 5 mm (1-zijdig) Handschuurmateriaal vlies 115 x 152 mm Handschuurmateriaal vlies schuurrol 115 mm x 10 m 120 6 4,10 4,96 201113 220 6 4,10 4,96 201114 800 6 4,10 4,96 201507 500 20 28,90 34,97 201099 800 20 28,90 34,97 201100 1000 20 28,90 34,97 201101 1500 20 28,90 34,97 201102 320 30 32,30 39,08 497088 800 30 32,30 39,08 497089 1000 30 32,30 39,08 497090 100 1 39,70 48,04 3,97 / 1 m 4,80 / 1 m 201116 320 1 32,50 39,33 3,25 / 1 m 3,93 / 1 m 201117 800 1 32,50 39,33 3,25 / 1 m 3,93 / 1 m 201118 1000 1 32,50 39,33 3,25 / 1 m 3,93 / 1 m 201119

75.   3"4 3"4 Accessoires voor de rotatieschuurmachine RAS 115 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Steunschijf ST-STF-D115/0-M14 W voor RAS 115 , zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken , aansluitdraad M14 , Blister-verpakking 22,30 26,98 484173 Steunschijf ST-STF-D115/0-M14 H voor RAS 115 , harde uitvoering, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten , aansluitdraad M14 , Blister-verpakking 23,00 27,83 484172 Steunschijf ST-D115/0-M14/2F voor RAS 115 , voor fiberschijven en longlife fiberschijven Ø 115 mm, spanmoer , aansluitdraad M14 , Blister-verpakking 22,20 26,86 485298 2 Elastische steunschijf ST-D115/0-EL voor RAS 115 , voor fiberschijven en longlife fiberschijven Ø 115 mm, zonder spanmoer , aansluitdraad M14 , Blister-verpakking 13,00 15,73 439580 3 Spanmoer SM-M14/D115 voor RAS 115, RAP 80 , voor bevestiging van Fiberfix schuurschijven , in zak 7,10 8.59 439581 4 Borstelinzetstuk voor RAS AHP-RAS D115/2 voor RAS 115 , met kunststof-borstels , verpak.inh. 2 st. , in zak 19,40 23,47 484727 Borstelinzetstuk voor RAS AHM-RAS D115 voor RAS 115 , met metalen borstels , verpak.inh. 1 st. , in zak 23.07 27.91 484728 5 Ronde borstel RB-D115/M14 RAS 115 voor RAS 115, RAP 80 , gevlochten, voor het verwijderen van lak, roest, het reinigen van vlakken , Blister-verpakking 25,60 30,98 485096 6 Komborstel TB-D80/M14 RAS 115 voor RAS 115, RAP 80 , voor het verwijderen van roest en slakken, voor schone metalen oppervlakken , Blister-verpakking 17,20 20,81 485097 Komborstel TB-D65/M14 RAS 115 voor RAS 115, RAP 80 , gevlochten, voor het verwijderen van lak, roest, het reinigen van vlakken , Blister-verpakking 19,80 23,96 485099 7 Schuurmateriaal vanaf pagina 79 73 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Systeemtoebehoren Steunschijf Borstels Schuurmateriaal Accessoires voor de rotatieschuurmachine RAS 180 Naam Toelichting VAP €* Bestel-Nr. 1 Steunschijf ST-STF-D180/0-M14 W voor RAS 180, zachte uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, aansluitdraad M14, Blister-verpakking 45,10 54,57 485253 Steunschijf ST-D180/0-M14/2F voor RAS 180, voor fiberschijven Ø 180 mm, aansluitdraad M14, Blister-verpakking 45,10 54,57 485296 4 Borstelinzetstuk voor RAS AHP-RAS D180 voor RAS 180, met kunststof-borstels, verpak.inh. 1 st., in zak 40,50 49,01 485274 7 Schuurmateriaal vanaf pagina 84 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW.

84. 82 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Schuurmateriaal RO 150 ETS EC 150 LEX 3 150 Ø 150 mm Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. P40 10 12,60 15,25 497151 P60 10 12,60 15,25 497152 P80 10 12,60 15,25 497153 P120 10 12,60 15,25 497154 P180 10 12,60 15,25 497155 P320 10 12,60 15,25 497156 P40 50 50,20 60,74 496975 P60 50 45,60 55,18 496976 P80 50 44,50 53,85 496977 P100 100 73,00 88,33 496978 P120 100 73,00 88,33 496979 P150 100 73,00 88,33 496980 P180 100 73,00 88,33 496981 P220 100 73,00 88,33 496982 P240 100 73,00 88,33 496983 P280 100 73,00 88,33 496984 P320 100 73,00 88,33 496985 P360 100 73,00 88,33 496986 P400 100 73,00 88,33 496987 P500 100 73,00 88,33 496988 P800 50 73,00 88,33 496989 P1000 50 73,00 88,33 496990 P1200 50 73,00 88,33 496991 P1500 50 73,00 88,33 496992 P280 20 29,00 35,09 500609 P320 20 29,00 35,09 500610 P400 20 29,00 35,09 500611 P500 20 29,00 35,09 500612 P800 20 57,10 69,09 500613

117. HOOGGLANSSET II VAP €* Bestel-Nr. De light-variant zonder rotatiepoetsmachine SHINEX RAP 150-14 FE en zonder starterset LEX 3 77, maar inclusief verbruiksmateriaal. Extra: spons wit gewafeld Ø 150 mm (1x5 st.), hoogglanspolish MPA 11000 (6x500 ml). Totaalbedrag: 1.185,80 1.434,82 712649 HOOGGLANSSET III VAP €* Bestel-Nr. SYSTAINER SYS 4 TL incl. bodem-schuimrubber, 50xschuurmateriaal GRANAT P1500 diameter 77 mm, premium lamsvel diameter 150 mm, 500 ml 1-staps schuurpolish SPEED CUT MPA 5000/1, lakschraper, 500 ml hoogglanspolish MPA 11000, 500 ml sproeiwas MPA SV, 500 ml finish reiniger MPA-F, micro- vezeldoek, groen en grijs, spons wit gewafeld Totaalbedrag: 238,60 288,71 500423 Set voor het polijstproces Hoogglansset I + II + III Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Op de pole position van het polijsten. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Universeel center UCR 1000 670,90 811,79 498966 Rotatiepoetsmachine SHINEX RAP 150-14 FE 463,00 560,23 570809 Starterset LEX 3 77 493,00 596,53 691150 2x50 schuurmateriaal GRANAT P1500 Ø 77 mm 38,40 46,46 498932 1x5 premium lamsvel Ø 150 mm 15,70 19,00 493838 Lakschraper 64,50 78,05 497525 1x5 1-staps schuurpolish MPA 5000 (500 ml) 29,40 35,57 58,80 / 1 l 71,14 / 1 l 499021 Finish-reiniger (500 ml) 17,00 20,57 34,00 / 1 l 41,14 / 1 l 493066 Microvezeldoek (groen en grijs) 21,90 26,50 493068 1x200 reinigingsdoek 240x380 mm 32.90 39.81 1,80 / m² 2,18 / m² 498071 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 1.907,00 2.307,47 712650 Glansversneller Met highspeed tot hoogglans in het extreem korte 2-stappen-standaardarbeidsproces. Nog maar net begonnen en men is met de Festool setvarianten al bij de finish en heeft men zodoende de gewoonlijk onbetaalde polijstwerkzaamheden binnen de kortste keren uitgevoerd. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Set voor het polijstproces Hologramset Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Hologramverwijderaar Microfijne schuurdippen in donkere lakken vereisen een speciale behandeling na het polijsten. Met de ROTEX-combibanen maken deze hologrammen in een handomdraai plaats voor een perfecte glans op het gehele oppervlak. Donkere lak moet glanzen. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Hologrammenspecialist ROTEX RO 150 FEQ 534,00 646,14 571761 Poetssteunschijf PT-STF Ø 150 mm 31,00 37,51 496151 Hoogglanspolish MPA 11000 (500 ml), 6 stuks 123,90 149,92 41,30 / 1 l 49,97 / 1 l 492422 Microvezeldoek (groen en grijs) 21,90 26,50 493068 Spons wit gewafeld Ø 150 mm, 5 stuks 68,80 83,25 493874 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 724,00 876,04 712635 115 www. festool .be/nl

83. 81 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Schuurmateriaal RO 125 ETS EC 125 LEX 3 125 Ø 125 mm Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. P40 10 11,40 13,79 497145 P60 10 11,40 13,79 497146 P80 10 11,40 13,79 497147 P120 10 11,40 13,79 497148 P180 10 11,40 13,79 497149 P320 10 11,40 13,79 497150 P40 50 45,60 55,18 497165 P60 50 42,10 50,94 497166 P80 50 40,00 48,40 497167 P100 100 66,00 79,86 497168 P120 100 66,00 79,86 497169 P150 100 66,00 79,86 497170 P180 100 66,00 79,86 497171 P220 100 66,00 79,86 497172 P240 100 66,00 79,86 497173 P280 100 66,00 79,86 497174 P320 100 66,00 79,86 497175 P360 100 66,00 79,86 497176 P400 100 66,00 79,86 497177 P500 100 66,00 79,86 497178 P800 50 66,00 79,86 497179 P1000 50 66,00 79,86 497180 P1200 50 66,00 79,86 497181 P1500 50 66,00 79,86 497182 Ø 125 mm S400 15 38,10 46,10 492373 S500 15 38,10 46,10 492374 S1000 15 38,10 46,10 492375 S2000 15 39,40 47,67 492376 S4000 15 39,40 47,67 492377 500 2 25,40 30,73 496516 1000 2 25,40 30,73 496517 100 10 29,90 36,18 201131 320 10 28,40 34,36 201132 800 10 28,40 34,36 201133

85. 83 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Schuurmateriaal RO 150 ETS EC 150 LEX 3 150 Ø 150 mm Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. P40 50 35,00 42,35 496629 P60 50 35,00 42,35 496630 P80 50 35,00 42,35 496631 P100 100 63,10 76,35 496632 P120 100 63,10 76,35 496633 P150 100 63,10 76,35 496634 P180 100 63,10 76,35 496635 P220 100 63,10 76,35 496636 P240 100 63,10 76,35 496637 P280 100 63,10 76,35 496638 P320 100 63,10 76,35 496639 P360 100 63,10 76,35 496640 P400 100 63,10 76,35 496641 P500 100 63,10 76,35 496642 P800 100 73,20 88,57 496643 P1200 100 73,20 88,57 492348 P1500 100 73,20 88,57 492349 P3000 100 73,20 88,57 496368 S400 15 45,10 54,57 492368 S500 15 45,10 54,57 492369 S1000 15 45,10 54,57 492370 S2000 15 45,70 55,30 492371 S4000 15 45,70 55,30 492372 500 2 31,30 37,87 496512 1000 2 31,30 37,87 496513 P24 5 13,60 16,46 496620 P36 5 13,60 16,46 496621 P50 5 13,60 16,46 496622 P80 5 13,60 16,46 496623 P24 25 53,70 64,98 496624 P36 25 53,70 64,98 496625 P50 25 45,60 55,18 496626 P80 25 45,60 55,18 496627 100 10 32,00 38,72 201126 320 10 30,40 36,78 201127 800 10 30,40 36,78 201128

86. 84 RAS 180 LEX 2 185/7 Ø 180 mm Ø 185 mm P24 25 90,60 109,63 485239 P36 25 90,60 109,63 485240 P50 25 77,00 93,17 485241 P80 25 77,00 93,17 485242 P40 50 56,60 68,49 497183 P60 50 54,70 66,19 497184 P80 50 54,70 66,19 497185 P100 100 91,00 110,11 499629 P120 100 91,00 110,11 497186 P150 100 91,00 110,11 497187 P180 100 91,00 110,11 497188 P240 100 91,00 110,11 497189 P320 100 91,00 110,11 497190 P400 100 91,00 110,11 497191 Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Schuurmateriaal HSK-A 80x130 80 x 133 mm Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. ** HSK-A 80x200: schuurmateriaal halveren. P40 10 10,00 12,10 497127 P80 10 10,00 12,10 497128 P120 10 10,00 12,10 497129 P180 10 10,00 12,10 497130 P40 50 29,80 36,06 497117 P60 50 27,50 33,28 497118 P80 50 25,20 30,49 497119 P100 100 41,10 49,73 499628 P120 100 41,10 49,73 497120 P150 100 41,10 49,73 497121 P180 100 41,10 49,73 497122 P220 100 41,10 49,73 497123 P240 100 41,10 49,73 497124 P280 100 41,10 49,73 497204 P320 100 41,10 49,73 497125 P400 100 41,10 49,73 497126 HSK-A 80x400 / 80x200** LRS 400 80 x 400 mm P40 50 58,10 70,30 497157 P60 50 55,90 67,64 497158 P80 50 54,70 66,19 497159 P100 50 50,20 60,74 499631 P120 50 50,20 60,74 497160 P150 50 50,20 60,74 497161 P180 50 50,20 60,74 497162 P240 50 50,20 60,74 497163 P280 50 50,20 60,74 497203 P320 50 50,20 60,74 497164

81. 79 www. festool .be/nl Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Schuurmateriaal LEX 3 77 RO 90 DX Ø 77 mm Ø 90 mm Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. Korrel Verpakkingsinhoud stuks VAP €* Bestelnr. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. P80 50 23,50 28,44 497405 P120 50 23,50 28,44 497406 P150 50 23,50 28,44 497407 P180 50 23,50 28,44 497408 P240 50 23,50 28,44 497409 P280 50 23,50 28,44 497410 P320 50 23,50 28,44 497411 P400 50 23,50 28,44 497412 P500 50 23,50 28,44 497413 P800 50 38,40 46,46 498929 P1000 50 38,40 46,46 498930 P1200 50 38,40 46,46 498931 P1500 50 38,40 46,46 498932 P3000 50 37,80 45,74 495954 S400 15 29,70 35,94 497425 S500 15 29,70 35,94 497426 S1000 15 29,70 35,94 497427 S2000 15 29,70 35,94 492378 S4000 15 29,70 35,94 492379 500 4 37,20 45,01 496520 1000 4 37,20 45,01 496521 P40 50 27,50 33,28 497363 P60 50 25,20 30,49 497364 P80 50 24,00 29,04 497365 P100 100 41,10 49,73 497366 P120 100 41,10 49,73 497367 P150 100 41,10 49,73 497368 P180 100 41,10 49,73 497369 P220 100 41,10 49,73 497370 P240 100 41,10 49,73 497371 P280 100 41,10 49,73 497850 P320 100 41,10 49,73 497372 P400 100 41,10 49,73 497373 P500 100 41,10 49,73 498326 P800 50 41,10 49,73 498327 P1000 50 41,10 49,73 498328 P1200 50 41,10 49,73 498329 P1500 50 41,10 49,73 498330 Ø 90 mm S500 15 34,00 41,14 498322 S1000 15 34,00 41,14 498323 S2000 15 34,00 41,14 498324 S4000 15 34,00 41,14 498325

115. Set voor het schuurproces EC persluchtset Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Geeft lucht om te besparen. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Mobiele stofzuiger CTL 48 E LE EC 1.423,00 1.721.83 584134 Workcenter WCR 1000 385,10 465,97 497471 Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/3 534,00 646,14 691137 Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5 534,00 646,14 691138 Lakpistoolhouder WCR 1000 LPH 25,40 30,73 498361 IAS-slang IAS 3 light 3500 antistatisch 213,00 257,73 60,86 / 1 m 73,64 / 1 m 497478 1x5 SELFCLEAN filterzak CT 48 41,90 50,70 497539 Controlepoederset 36,70 44,41 495939 2x50 schuurmateriaal GRANAT P80 Ø 150 mm 44,50 53,85 496977 2x100 schuurmateriaal GRANAT P180 Ø 150 mm 73,00 88,33 496981 2x100 schuurmateriaal GRANAT P280 Ø 150 mm 73,00 88,33 496984 2x100 schuurmateriaal GRANAT P400 Ø 150 mm 73,00 88,33 496987 2x15 Schuurmateriaal PLATIN 2 S1000 Ø 150 mm 45,10 54,57 492370 Besparings-Systainer 4 staps D 150 mm 68,90 83,37 497821 1x200 reinigingsdoek 240x380 mm 32.90 39.81 1,80 / m² 2,18 / m² 498071 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 3.498,00 4.197,60 712646 Tempomaker Met druk moet men kunnen omgaan. Zoals de LEX 3 Generation met duurzame motor- technologie. Deze persluchtoplossing voor een razendsnel schuurproces is bovendien een spaarpakket en zorgt voor lagere energiekosten. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. PERSLUCHTSET VAP €* Bestel-Nr. Ons alternatief met de mobiele stofzuiger CTM 36 E LE. Totaalbedrag: 3.124,00 3.780,04 712653 * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Set voor het schuurproces Safety set Bewerking van oppervlakken | Gereedschap Veiligheid mag geen bijzaak zijn. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Mobiele stofzuiger CTL 48 E LE EC/B22 1.992,00 2410.32 584131 Workcenter WCR 1000 385,10 465,97 497471 Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/3 534,00 646,14 691137 Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5 534,00 646,14 691138 IAS-slang IAS 3 light 3500 antistatisch 213,00 257,73 60,86 / 1 m 73,64 / 1 m 497478 1x5 SELFCLEAN filterzak CT 48 45,50 55,06 497539 Controlepoederset 36,70 44,41 495939 2x50 schuurmateriaal GRANAT P80 Ø 150 mm 44,50 53,85 496977 2x100 schuurmateriaal GRANAT P180 Ø 150 mm 73,00 88,33 496981 2x100 schuurmateriaal GRANAT P280 Ø 150 mm 73,00 88,33 496984 2x100 schuurmateriaal GRANAT P400 Ø 150 mm 73,00 88,33 496987 2x15 Schuurmateriaal PLATIN 2 S1000 Ø 150 mm 45,10 54,57 492370 Besparings-Systainer 4 staps D 150 mm 68,90 83,37 497821 1x200 reinigingsdoek 240x380 mm 32.90 39.81 1,80 / m² 2,18 / m² 498071 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 4.226,00 5.113,46 712643 Bodyguard Doordat er steeds meer aluminium, koolstof en glasvezel in voertuigen wordt gebruikt moet met deze materialen extra voorzichtig omgegaan worden. Dit vereist een veilig- heidsconcept dat voldoet aan de ATEX- richtlijn 94/9/EG voor zone 22 en alle droge en brandbare stof eenvoudig afzuigt en in een brandvertragende kunststof container opvangt. 113 www. festool .be/nl

147. HET IS TIJD OM EEN VOORSPR TE PAKKEN. UAB „TTS Tooltechnic Systems“ Ašigalio g. 6 LT-49142, Kaunas, Lietuva Tel. 00370 37 308 414 Fax 00370 37 323 848 info@tts-company.lt www.tts-company.lt Etapel, S.A. de C.V. California No. 167 Col. Parque San Andrés D.F. 04040 Mexico Tel. 0052 55 56 89 50 55 Fax 0052 55 56 89 99 11 mfbrandes@etapel.com.mx www.etapel.com Hindin Marquip Ltd. 1012 Great South Road 1061 Penrose - Auckland Tel. 0064 9 9131661 hamish@hml.co.nz Festool Nederland B.V. Coenecoop 2 G 2741 PG Waddinxveen Tel. 0031 18 26 21 942 Fax 0031 18 26 21 949 info-nl@festool.com www.festool.nl MOTEK AS Alf Bjerkesvei 22 B BOX 81 Oekern 0508 Oslo Tel. 0047 23 05 25 00 Fax 0047 22 64 00 63 odd-arve.rygh@motek.no www.motek.no Festool Österreich GmbH Schloss Glanegg 2 5082 Grödig Tel. 0043 (0)810/95 53 14 Fax 0043 (0)810/95 53 12 vertrieb-at@festool.com www.festool.at Festool Polska Sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 47a 05-806 Komorów Tel. 0048 22 122 74 00 Fax 0048 22 122 74 01 info-pl@festool.com www.festool.pl Tooltechnic Systems Unipessoal, Lda Zona Industrial Pau Queimado E.N. 5, Armazém 25 2870-500 Montijo Tel. 0034 932 643 030 Fax 0034 932 643 031 info-pt@tts-company.com www.festool.pt Tooltechnic System Kft. Gyömrői út 150. V-3 épület 1103 Budapest Tel. 0036 12 97 13 50 Fax 0036 12 97 13 59 info@festool.hu www.festool.ro TTS Tooltechnic Systems OOO Russia, Moscow region Noginsk district, 142400 Noginsk, Noginsk-Technopark area, 13 Tel. 007 49 57 75 83 54 Fax 007 49 56 41 23 72 info@festool.ru www.festool.ru Festool Sverige AB Stenåldersgatan 3 213 76 Malmö Tel. 0046 40 670 10 00 Fax 0046 40 670 10 39 info-se@festool.com www.festool.se Festool Schweiz AG Moosmattstr. 24 8953 Dietikon Tel. 0041 44 744 27 27 Fax 0041 44 744 27 28 info-ch@festool.com www.festool.ch MAKSAL LINE D.O.O. Pavla Pavlovica 11 11000 BEOGRAD Tel. 00381 64 127 7581 maksal.bg@gmail.com www.maksal-line.rs Festool CZ s.r.o. Chelčického 1932 CZ - 470 37 Česká Lípa Tel. 00420 48 16 45 162 Fax 00420 48 16 45 163 festool.info@festool.com www.festool.cz MAJO D.O.O. Goričica pri Ihanu 2 1230 Domžale Tel. 00386-17 248 216 Fax 00386-17 241 107 majo.doo@siol.net www.majo.si Tooltechnic Systems, S.L.U. Paseo de la Zona Franca 69-73 08038 Barcelona Tel. 0034 93 26 43 030 Fax 0034 93 26 43 031 info-es@festool.com www.festool.es Vermont Sales (Pty) Ltd No. 8 Suni Avenue Corporate Park South Old Pretoria Road, Randjespark Midrand, South Africa Tel. 0027 (0)11 314 7711 Fax 0027 (0)11 314 0495 orders@vermontsales.co.za www.festool-powertools.co.za Hafele India Pvt. Ltd. Sri Lanka Branch 885 ETHUL KOTTE ROAD ETHUL KOTTE Sri JAYAWARDENAPURA Tel. 0094 112 889 882 Fax 0094 11 7537 701 srilanka@hafeleindia.com Bestor Trading Corp. No.12, Chung-Yang Lane Kuang-Fu Village Shetou Hsiang Chang-Hua Hsien Tel. 00886 48 72 66 97 Fax 00886 48 72 52 09 bestor.steven@msa.hinet.net www.bestor.com.tw Häfele (Thailand) Ltd. 57 Soi Sukhumvit 64 Bangjak Prakhanong 10260 Bangkok Tel. 0066 27 41 71 71 Fax 0066 27 41 72 72 festool@hafele.co.th www.hafele.com/th/en Festool CZ s.r.o. Chelčického 1932 CZ - 470 37 Česká Lípa Tel. 00420 48 16 45 162 Fax 00420 48 16 45 163 festool.info@festool.com www.festool.cz GEDORE EL ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Birlik Org. San. Bölgesi Tem Yan Yolu 1. Cad. 4. Sok. No:1 34953 Aydınlı-Tuzla / İstanbul Tel. +90 216 395 32 00 Fax +90 216 395 32 03 info@gedore.com.tr www.festool.com.tr UAB „TTS Tooltechnic Systems“ Ašigalio g. 6 LT-49142, Kaunas, Lietuva Tel. 00370 37 308 414 Fax 00370 37 323 848 info@tts-company.lt www.festool.ua Tooltechnic System Kft. Gyömrői út 150. V-3 épület 1103 Budapest Tel. 0036 12 97 13 50 Fax 0036 12 97 13 59 info@festool.hu www.festool.hu Luganer S.A. Democracia 2090 Montevideo 11800 Tel. 00598 24 01 76 08 Fax 00598 24 01 76 08 centrodeventas@luganer.com.uy www.luganer.com.uy Tooltechnic Systems, LLC 400 N. Enterprise Blvd Lebanon, IN 46052 Tel. 001 88 83 37 86 00 Fax 001 76 54 83 09 03 sales@festoolusa.com www.festoolusa.com POLIMAR Unit D-8 Sharjah Furniture Complex Al Wahda Street P.O. Box 433 Sharjah Tel. 00971 65 33 41 47 Fax 00971 65 33 00 09 polimar@emirates.net.ae www.polimar.com UAB „TTS Tooltechnic Systems“ Ašigalio g. 6 LT-49142, Kaunas, Lietuva Tel. 00370 37 308 414 Fax 00370 37 323 848 info@tts-company.lt www.festool.by K and S Industrial Supplies Ltd. 31 Vasilissis Freiderikis Road P.O. Box 27147 1642 - Nicosia Tel. 00357 22 67 46 64 Fax 00357 22 67 22 40 seraphim@cytanet.com.cy www.festool.com Servië Slowakije Slovenië Spanje Zuid-Afrika Sri Lanka Taiwan Thailand Tsjechische republiek Turkije Oekraïne Hongarije Uruguay VS Verenigde Arabische Emiraten Wit-Rusland Cyprus www. festool .be/nl Moldavië Mexico Nieuw-Zeeland Nederland Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Rusland Zweden Zwitserland Festool is thuis in de hele wereld | Algemene aanwijzingen

113. Set voor het spotrepair-proces Spotrepair-set Gereedschap | Bewerking van oppervlakken Uw klanten zijn u dankbaar. Uw omzet verhoogt. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Mobiele stofzuiger CTL 26 E 664,00 803.44 583848 Workcenter WCR 1000 385,10 465,97 497471 Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90 469,00 567,49 571819 Poetssteunschijf Ø 80 mm FX-RO 90 31,30 37,87 495625 Gladde afzuigslang D27/22 plug it 3,50 m antistatisch 169,70 205,34 48,49 / 1 m 58,67 / 1 m 500269 1x5 SELFCLEAN filterzak CT 26 38,30 46,34 496187 Module contactdoos SD-CT 26/36/48 47,60 57,60 496142 Controlepoederset 36,70 44,41 495939 1x100 schuurmateriaal GRANAT P120 Ø 90 mm 41,10 49,73 497367 1x100 schuurmateriaal GRANAT P180 Ø 90 mm 41,10 49,73 497369 1x100 schuurmateriaal GRANAT P280 Ø 90 mm 41,10 49,73 497850 1x100 schuurmateriaal GRANAT P400 Ø 90 mm 41,10 49,73 497373 1x15 Schuurmateriaal PLATIN 2 S1000 Ø 90 mm 34,00 41,14 498323 1x15 Schuurmateriaal PLATIN 2 S2000 Ø 90 mm 34,00 41,14 498324 Schuurmateriaal-Systainer RO 90 54,60 66,07 497687 1-staps schuurpolish MPA 5000 (500 ml) 29,40 35,57 58,80 / 1 l 71,14 / 1 l 499021 Finish-reiniger (500 ml) 17,00 20,57 34,00 / 1 l 41,14 / 1 l 493066 1x5 spons, oranje Ø 80 mm 25,80 31,22 493849 Microvezeldoek (groen en grijs) 21,90 26,50 493068 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 1.889,00 2.285,69 712639 Omzetverhoger Elke kleine kras biedt een kans op meer klanttevredenheid en meer omzet. Al bij de ontvangst van het voertuig kunt u uw klanten een service tegen een vaste prijs aanbieden en kunt u uzelf een concurrentievoordeel ver- schaffen. Schade verhelpen, omzet vergroten. Dat is spotrepair. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Stroom is zijn kracht. Leveringsomvang VAP €* Bestel-Nr. Mobiele stofzuiger CTL 48 E LE EC 1.423,00 1.721,83 584134 Workcenter WCR 1000 385,10 465,97 497471 Elektrische excenterschuurmachine ETS EC 150/3 478,00 578,38 571871 Elektrische excenterschuurmachine ETS EC 150/5 478,00 578,38 571883 Lakpistoolhouder WCR 1000 LPH 25,40 30,73 498361 Gladde afzuigslang D27/22 plug it 3,50 m antistatisch 169,70 205,34 48,49 / 1 m 58,67 / 1 m 500269 1x5 SELFCLEAN filterzak CT 48 41,90 50,70 497539 Controlepoederset 36,70 44,41 495939 2x100 schuurmateriaal GRANAT P80 Ø 150 mm 44,50 53,85 496977 1x100 schuurmateriaal GRANAT P180 Ø 150 mm 73,00 88,33 496981 1x100 schuurmateriaal GRANAT P280 Ø 150 mm 73,00 88,33 496984 1x100 schuurmateriaal GRANAT P400 Ø 150 mm 73,00 88,33 496987 1x2 schuurmateriaal Diamant D1000 Ø 150 mm 31,30 37,87 496513 Besparings-Systainer 4 staps D 150 mm 68,90 83,37 497821 1x200 reinigingsdoek 240x380 mm 32.90 39.81 1,80 / m² 2,18 / m² 498071 Alle producten ook afzonderlijk te bestellen. Totaalbedrag: 3.390,00 4.101,90 584189 Gezondheidsspecialist De kwaliteit moet in orde zijn. Ook de in- geademde lucht. Twee prioriteiten waarbij Festool geen compromis maakt. De automa- tische afzuigherkenning van de elektrische excenterschuurmachine ETS EC staat garant voor een geheel verantwoorde werkplek, terwijl het 4-stappen-schuurproces voor het perfecte arbeidsresultaat zorgt. * Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen kunnen per dealer verschillen. Excl. BTW. Incl. BTW. Set voor het schuurproces EC elektrische schuurset Bewerking van oppervlakken | Gereedschap ELEKTRISCHE SCHUURSET VAP €* Bestel-Nr. Ons alternatief | met de mobiele stofzuiger CTM 36 E LE. Totaalbedrag: 2.622,00 3.172,62 584188 111 www. festool .be/nl

146. Equipment plus sarl Mkales street 41 Beirut Tel. 00961 16 92 136 Fax 00961 99 25 993 info@equipment-plus.com www.equipment-plus.com Alman Texnikalari Evi MMC A. Molla Cuma kuc. 32 1072 Baku, Azerbaijan Tel. 0099 4 12 565 23 23 Fax 0099 4 12 565 23 30 ate_mmc@yahoo.com www.atemmc.com Festool Australia 63-65 Quantum Close South Dandenong VIC 3175 Postal address: PO Box 4401 Dandenong South VIC 3164 Tel. 1300 063 900 Fax 03 8795 9221 customercare@tooltechnic.com.au www.festool.com.au Festool Belgium NV/SA Agent Festool Rue Colonel Bourgstraat 101 1030 Brussel Tel. 0032 2 893 36 36 Fax 0032 2 726 98 81 info-be@festool.com www.festool.be MAJO D.O.O. Goričica pri Ihanu 2 1230 Domžale (Slovenija) Tel. 00386 17 24 82 16 Fax 00386 17 24 11 07 majo.doo@siol.net www.majo.si LINK Comercial Importadora e Exportador Ltda Rua Arnoldo Hass, 100 BLUMENAU, SC. Brazil 89107-000 Pomerode-SC Tel. +55 47 32859697 Fax +55 47 88369697 hermes@mafetec.com.br www.mafetec.com.br W&S Saura Ltda. Av.José Fortunato Santon 580 Distrito Industrial Abdo Najar 13474-750 Americana/ São Paulo Tel. 0055 19 3469-9889 Fax 0055 19 3469-9888 ws@wsequipamentos.com.br www.wsequipamentos.com.br Tooltechnic Systems EOOD 9, Christopher Columbus Blvd. 1592 Sofia Bulgaria Tel. 00359 888574208; 00359 888989917 office@festool.bg www.festool.bg Barends y Perez Limitada San Martin 225 4780000 Temuco Tel. 0056 9 98810207 cmontoya@byptools.cl Festool China 1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1 Kangqiao Industrial Zone 201315 Shanghai (Pudong) Tel. 0086 21 68 18 28 00 Fax 0086 21 68 18 26 90 info@festool.cn www.festool.cn Festool Danmark ApS Postboks 1242 2300 København S Tel. 0045 44 84 20 24 info-dk@festool.com www.festool.dk Festool Deutschland GmbH Wertstrasse 20 73240 Wendlingen a.N. Tel. 0049 (0)7024/ 804-20748 Fax 0049 (0)7024/ 804-20649 Janina.Fink@festool.com Werner.Modlmayer@festool.com www.festool.de UAB „TTS Tooltechnic Systems“ Ašigalio g. 6 LT-49142, Kaunas, Lietuva Tel. 00370 37 308 414 Fax 00370 37 323 848 info@tts-company.lt www.festool.ee Tooltechnic OY Mäkituvantie 7 01510 Vantaa Tel. 00358 10 22 95 110 Fax 00358 98 25 47 132 info@festool.fi www.festool.fi Festool France 47 Grande Allée du 12 Février 1934, Noisiel 77448 Marne la Vallée Cedex 2 Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30 Fax 00 33 (1) 60 06 62 26 info-fr@festool.com www.festool.fr LTD Electron Agladze str. 7/a 0154 Tbilisi Tel. 00995 32 2911121 Mobil: 00995 599 291122 contact@rcheuli.com khaduri@gmail.com www.rcheuli.com Hellenic Tool Center Driadon 4 141 22 Neo Heraklio (Attica) Tel. 0030 21 02 81 10 72 Fax 0030 21 02 81 17 64 festool@otenet.gr www.festool.gr TTS Tooltechnic Systems GB Ltd. Saxham Business Park, Saxham Bury St. Edmunds, Suffolk IP28 6RX Tel. 0044 1284 760 791 Fax 0044 1284 702 156 info@festool.co.uk www.festool.co.uk Caple Industrial Solutions Navdurga, Shah Arcade No 8 Nr Rani Sati Flyover, WE Highway Malad E, Mumbai 400097 Tel. Mumbai 00 91 99300 69908 Tel. Delhi 00 91 99993 94047 festool.cat@caple.in www.caple.in TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park Ballymount Dublin 12 Tel. 00353 18 64 22 40 Fax 00353 18 64 22 47 sales@festool.ie www.festool.ie ISOL Ltd. P.O. Box 8436 128 Armuli 17 Reykjavik Tel. 00354 53 31 234 Fax 00354 56 80 499 isol@isol.is www.isol.is A. Sherizly & Son Ltd. Shderot Hamiktsoot, 15 Einav Center Modiin - 7177849 Tel. 00972 89 23 37 77 Fax 00972 89 23 44 77 sherizly@sherizly.com www.festool.com Festool Italia S.r.l. Agente per l’Italia del marchio Festool Via Enrico Fermi 36-38 20090 Assago MI Tel. 0039 02 457851 Fax 0039 02 45785320 marketingit@festool.com www.festool.it Häfele Japan K.K. 14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku 244-0806 Yokohama Tel. 0081 45 82 83 111 Fax 0081 45 82 83 110 festool@hafele.co.jp www.festool.jp Equipment plus sarl Mkales street 41 Beirut Tel. 00961 16 92 136 Fax 00961 99 25 993 info@equipment-plus.com www.equipment-plus.com Tooltechnic Systems, LLC 400 N. Enterprise Blvd Lebanon, IN 46052 Tel. 001 88 83 37 86 00 Fax 001 76 54 83 09 03 sales@festoolcanada.com www.festoolcanada.com Voronin I.V. Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80 050031 Almaty Tel. 007 727 242 94 55 ritm@ritm.asia www.ritm.ltd.kz Equipment plus sarl Mkales street 41 Beirut Tel. 00961 16 92 136 Fax 00961 99 25 993 info@equipment-plus.com www.equipment-plus.com Ferreteria Al-Diaz Cra. 50 No. 71C-31 Bogotá, D.C. Tel. 0057 1 660 0083 Fax 0057 231 4350 gerencia@ferrealdiaz.com www.ferrealdiaz.com ALAGO d.o.o. Horvati 112 10436 Rakov Potok Tel. 00385 1 653 93 92 Fax 00385 1 653 93 93 info@alago.hr www.alago.hr UAB „TTS Tooltechnic Systems“ Ašigalio g. 6 LT-49142, Kaunas, Lietuva Tel. 00370 37 308 414 Fax 00370 37 323 848 info@tts-company.lt www.festool.lv Equipment plus sarl Mkales Street 41 Beirut, Lebanon Tel. 00961 1 692136 Mobile 00961 71 861234 info@equipment-plus.com www.equipment-plus.com UAB „TTS Tooltechnic Systems“ Ašigalio g. 6 LT-49142, Kaunas, Lietuva Tel. 00370 37 308 414 Fax 00370 37 323 848 info@tts-company.lt www.festool.lt Tooltechnic Systems (Belgium) N.V./S.A. Agent Festool Rue Colonel Bourgstraat 101 1030 Brussel Tel. 0032 2 702 32 38 Fax 0032 2 726 98 81 info-be@festool.com www.festool.be PIOVE HOLDINGS Ltd. Triq id-Dielja 43 5200 Qormi QRM 04 Tel. 00356 21 44 67 98 Fax 00356 21 44 44 76 piove@usa.net www.cctechnikmalta.com Rosa Dooel st. Kacanicki Pat bb. 1000 Skopje Tel. 00389 022 602 092 Fax 00389 022 602 093 info@rosa.com.mk www.rosa.com.mk Algemene aanwijzingen | Festool is thuis in de hele wereld Egypte Azerbeidzjan Australië België Bosnië-Herzegovina Brazilië Brazilië Bulgarije Chili China Denemarken Duitsland Estland Finland Frankrijk Georgië Griekenland Groot-Brittannië India Ierland IJsland Israël Italië Japan Jordanië Kazachstan Qatar Colombia Kroatië Letland Libanon Canada Litouwen Luxemburg Malta Macedonië 144

Weergaven

 • 2793 Totale weergaven
 • 2186 Websiteweergaven
 • 607 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 3 gramat.be
 • 1 www.gramat.be